ISO 45001: Auditen van gezond en veilig werken

Inhoud

Duur Een dag van 09.30 tot 16.30 uur
Aantal deelnemers Max. 12
Voor wie nuttig voor managers gezond en veilig werken/arbomanagers, en -coördinatoren, auditprogrammamanagers en -medewerkers die verantwoordelijk zijn voor en/of betrokken zijn bij het uitvoeren van interne audits op het managementsysteem voor gezond en veilig werken (G&VW).
Prijs € 580,00 excl. BTW

U bent betrokken bij het uitvoeren van interne audits op ISO 45001 en op zoek naar specifieke kennis en kunde om uw audits op het managementsysteem voor gezond en veilig werken effectief te laten verlopen. Hoe haalt u waardevolle stuurinformatie boven water? Wat zijn specifieke aandachtspunten in de planning of in de uitvoering van een G&VW-managementaudit?

Na deze training kunt u uw rol als interne auditor optimaal vervullen. U bent een betrouwbare partner voor het management die bevindingen helder overbrengt en aangeeft wat ze betekenen voor de organisatie.

Deze training is ook te volgens als onderdeel van de leergang ISO 45001: Gezond en veilig werken.

Resultaat

 • U kunt een auditprogramma en -plan opstellen voor uw G&VW-managementsysteem
 • U bent in staat om een plan op te stellen voor het toetsen van de effectiviteit van het managementsysteem en de genomen beheersmaatregelen
 • U bent in staat om de auditplannen te integreren in een reeds aanwezig intern auditprogramma
 • U kunt het G&VW-managementsysteem efficiënt auditen
 • U weet interviewtechnieken in te zetten voor het optimaal uitvoeren van een auditgesprek
 • U weet hoe u bevindingen vastlegt tijdens uw audits en hier de juiste prioriteit aan toekent
 • U levert een relevante auditrapportage die bijdraagt aan het verbeteren van het G&VW-managementsysteem en de beheersmaatregelen

Voorkennis
Deze training heeft 2 doelgroepen:

 • Verantwoordelijk voor organiseren van audits:
  Kennis van de norm en kennis van eigen managementsysteem;
 • Als interne auditor betrokken bij het uitvoeren van audits:
  Geen voorkennis.

Belangrijke norm bij deze training (niet verplicht)

NEN-ISO 45001:2018 nl

NEN-EN-ISO 19011:2018 nl

Wilt u de norm met korting aanschaffen?
Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande norm. Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de norm wilt bestellen.

Programma

09.30 Introductie
09.45 Uitgangspunten ISO 45001:2018
10.45 Het auditprogramma en auditplan
11.30 Voorbereiding van de audit
12.00 Lunch
12.45 Auditactiviteiten
13.00 Uitvoeren auditinterviews
14.00 Rapportage van de bevindingen
15.00 Opvolgen en verbeteren
15.30 Integratie met andere managementsystemen
16.15 Afronding
16.30 Einde

Docenten

Linda Gentner

Linda Gentner

Linda is een ervaren adviseur en trainer op het gebied van managementsystemen en (risk-based) auditing. Het is haar doel om mensen bij elkaar te brengen om kennisuitwisseling te laten plaatsvinden. Zij doet dit met open vizier en geeft mensen de ruimte hun rol waar te maken. Als praktisch ingestelde adviseur vindt zij het leuk om complexiteit samen met u te vertalen naar haalbare doelen en acties, ook helpt ze deze te realiseren. Daarbij kiest ze voor duurzame oplossingen. Linda vindt zowel de zakelijke als de menselijke kant van het adviseren belangrijk en waardeert goede humor.

Jildou de Jong

Jildou de Jong

Jildou de Jong is als adviseur Arbo en Veiligheid gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van managementsystemen, VCA, veiligheid en arbeidsomstandigheden. Ze biedt ondersteuning aan bedrijven als KAM- (of QHSE-)coördinator/manager in projecten, of binnen bedrijven en het uitvoeren van ISO 9001- en 45001-audits. Jildou heeft veel ervaring in het geven van trainingen, presentaties en toolboxen over onderwerpen als veilig werken met hoogwerkers, BHV, klimaat, PBM en veiligheidscultuur.

Datum en locaties

Inschrijven € 580,00 excl. BTW p.p.