ISO 45001: de norm verklaard

Wat betekenen de eisen in ISO 45001:2018 voor uw organisatie?

Inhoud

Duur Een dag van 09.30 tot 16.30 uur
Aantal deelnemers Max. 20
Voor wie Medewerkers van veiligheids- of KAM-afdelingen, maar ook voor overige medewerkers zoals hoofd technische dienst, bedrijfsleider, plantmanager en veiligheidskundige.
Prijs € 580,00 excl. BTW

U overweegt serieus, of heeft al besloten, om NEN-ISO 45001:2018 in te voeren. Het doel en de beoogde resultaten van het G&VW‐managementsysteem zijn het voorkomen van werkgerelateerd(e) letsel en gezondheidsproblemen van medewerkers en het voorzien in veilige en gezonde werkplekken; de productieketen waarvan die organisatie deel uitmaakt. Daarmee is ISO 45001 niet alleen een interessant hulpmiddel voor operationele beheersing van kritieke werkzaamheden, maar ook voor strategisch management op het gebied van G&VW.

Maar wat is precies die toegevoegde waarde voor uw organisatie en aan welke concrete eisen moet u voldoen? Hoe vertaalt u de eisen uit de norm naar uw organisatie? En wat is de mogelijke impact van een G&VW-managementsysteem voor uw organisatie?

Na afloop van de training 'ISO 45001: De norm verklaard' begrijpt u precies wat de eisen uit ISO 45001:2018 betekenen. U kunt makkelijker de juiste keuzes maken bij het vertalen van de norm naar uw organisatie. Hierdoor kunt u aantonen dat uw G&VW-managementsysteem aan de eisen voldoet.

Deze training is ook te volgens als onderdeel van de leergang ISO 45001: Gezond en veilig werken.

Resultaat

  • U weet wat G&VW-management inhoudt
  • U heeft inzicht in de toegevoegde waarde van een G&VW-managementsysteem voor uw organisatie
  • U weet wat ISO 45001:2018 inhoudt
  • U kent de eisen die ISO 45001:2018 stelt
  • U weet hoe u de eisen uit ISO 45001:2018 vertaalt naar uw organisatie

Belangrijke norm bij deze training (niet verplicht, wel handig)

NEN-ISO 45001:2018 nl

Wilt u de norm met korting aanschaffen?
Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande norm. Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de norm wilt bestellen.

Programma

09.30 Welkom, inleiding en kennismaking
G&VW-management en ISO 45001:2018
Managementthema's en High Level Structure
12.30 - 13.15 Lunch
Wegwijs in de norm ISO 45001:2018
4. Context van de organisatie
5. Leiderschap
6. Planning
7. Ondersteuning
8. Uitvoering
9. Evaluatie van de prestaties
10. Verbetering
Bijlage A en B
16.30 Afronding

Docenten

Linda Gentner

Linda Gentner

Linda is een ervaren adviseur en trainer op het gebied van managementsystemen en (risk-based) auditing. Het is haar doel om mensen bij elkaar te brengen om kennisuitwisseling te laten plaatsvinden. Zij doet dit met open vizier en geeft mensen de ruimte hun rol waar te maken. Als praktisch ingestelde adviseur vindt zij het leuk om complexiteit samen met u te vertalen naar haalbare doelen en acties, ook helpt ze deze te realiseren. Daarbij kiest ze voor duurzame oplossingen. Linda vindt zowel de zakelijke als de menselijke kant van het adviseren belangrijk en waardeert goede humor.

Jildou de Jong

Jildou de Jong

Jildou de Jong is als adviseur Arbo en Veiligheid gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van managementsystemen, VCA, veiligheid en arbeidsomstandigheden. Ze biedt ondersteuning aan bedrijven als KAM- (of QHSE-)coördinator/manager in projecten, of binnen bedrijven en het uitvoeren van ISO 9001- en 45001-audits. Jildou heeft veel ervaring in het geven van trainingen, presentaties en toolboxen over onderwerpen als veilig werken met hoogwerkers, BHV, klimaat, PBM en veiligheidscultuur.

Datum en locaties

Inschrijven € 580,00 excl. BTW p.p.