ISO 50001: Energiemanagement in de praktijk

Inhoud

Duur Twee dagen van 09.30 tot 17.00 uur
Aantal deelnemers Max. 15
Voor wie Energie- en milieucoördinatoren, milieuadviseurs, facilitair managers, medewerkers technische dienst, KAM-managers of -medewerkers en operationeel managers
Prijs € 985,00 excl. BTW

U wilt een energiemanagementsysteem volgens ISO 50001 opzetten en invoeren. U krijgt daarbij te maken met de energiebeoordeling en u moet voldoen aan wet- en regelgeving. Na afloop van de training 'ISO 50001: opzetten en invoeren van een energiemanagementsysteem' weet u van begin tot eind hoe u een energiemanagementsysteem opzet, invoert en integreert met bestaande managementsystemen. U weet hoe u een energiebeoordeling uitvoert en kunt zich houden aan wet- en regelgeving.

ISO 50001 is het instrument om bedrijven te ondersteunen bij hun energiebeheer en bij het besparen van energie en kosten. De norm biedt richtlijnen voor allerlei organisaties van klein tot groot die op een systematische wijze hun energieprestaties willen verbeteren. Daarnaast kunnen organisaties zich onderscheiden van (internationale) concurrenten door het invoeren van het mondiaal erkend energiemanagementsysteem, waarmee systematisch aan energiebesparing en broeikasgasreductie kan worden gewerkt.

Bedrijven die aan de mondiale ISO 50001 voldoen, kunnen hiermee de eerste treden van de CO2-Prestatieladder invullen. Als je als leverancier voldoet aan criteria uit de ladder kijg je een pre bij de keuze van leverancier.

Resultaat

  • U kent de eisen die ISO 50001 stelt aan een energiemanagementsysteem
  • U weet waarom en hoe u een energiebeoordeling van uw organisatie uitvoert
  • U kunt een energiemanagementsysteem opzetten en invoeren en kent u de fasen die u hierbij doorloopt
  • U weet hoe een risicomanagementsysteem opgezet kan worden (o.a. risicobeleid, organisatorische inbedding en directiebeoordeling)
  • U kunt een energiemanagementsysteem integreren met bestaande managementsystemen
  • U kunt een planning opzetten voor het totale project

Belangrijke normen bij deze training (niet verplicht)

NEN-EN-ISO 50001:2011 nl

Wilt u de norm(en) met korting aanschaffen?
Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande norm(en).
Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de norm(en) wilt bestellen.

Programma

DAG 1
09.30 Opening en voorstellen
09.40 - 12.30 Ochtend
- Wat is energiemanagement? Wat is het belang en wat zijn de voordelen?
- De stappen naar een energiemanagementsysteem
- Structuur, wettelijk kader, andere normen en elementen van NEN-EN-ISO 50001
12.30 - 13.30 Lunch
13.30 - 16.30 Middag
- Eisen uit de norm en de vertaling naar de praktijk
- Oefening 1: Aanzet tot uw energiebeleidsverklaring
- Oefening 2: voorbereiden projectorganisatie
- Oefening 3: maak uw doelen SMART
DAG 2
09.30 - 12.30 Ochtend
- Oefening 4: Opstellen energiemanagementprogramma
- Beschikbare hulpmiddelen: Infomil en Agentschap NL
- Interne audits, managementreview
12.30 - 13.30 Lunch
13.30 - 16.30 Middag
- Oefening 5: voorbereiden managementreview
- Certificering
- Oefening 6: uw persoonlijke projectplan
16.30 Evaluatie en vragen/bespreking

Docent

Marcel Grashof

Marcel Grashof

Marcel Grashof werkt ruim 20 jaar als senior adviseur en internationaal geregistreerd lead auditor op het gebied van KAM-Managementsystemen in branches als olie en gas, pharmacie, chemie, infra, productiebedrijven en overheden. Werkte tot medio 2015 voor Royal HaskoningDHV en is nu zelfstandig ondernemer. Hij is ook al jarenlang lid van de NEN-normcommissie Milieu. Naast zijn werk als adviseur voert Marcel ook certificatie-audits uit. De combinatie adviseur, comissielid en certificatie auditor zorgt er voor dat hij de essentie van een managementsysteem zeer goed kan doorgronden en uitdragen. Hij heeft dan ook veel ervaring met het opzetten en geven van (incompany) trainingen. Werkt daarnaast o.m. voor NEN, Unesco en de Maastricht School of Management.

Datum en locaties

Inschrijven € 985,00 excl. BTW p.p.