ISO 55001: Auditen van assetmanagement

Inhoud

Duur Een dag van 09.30 tot 16.30 uur
Aantal deelnemers Max. 12
Voor wie Assetmanagers, -coördinatoren, auditprogramma-managers en -medewerkers die verantwoordelijk zijn voor en/of betrokken zijn bij het uitvoeren van interne audits op een assetmanagementsysteem.
Prijs € 580,00 excl. BTW

U heeft besloten om ISO 55001 in te voeren. Een belangrijk onderdeel vormt het beoordelen van de effectiviteit van het assetmanagementsysteem.
Na afloop van deze training kunt u invulling geven aan de eisen op het gebied van interne auditing die gesteld worden vanuit ISO 55001. U kunt makkelijker de juiste keuzes maken bij het vertalen van deze eisen naar een intern auditprogramma en auditplannen.

Deze training is ook te volgen als onderdeel van de leergang ISO 55001: Assetmanagement.

Resultaat

  • U kunt een auditprogramma en -plan opstellen voor uw assetmanagementsysteem
  • U bent in staat om een auditplan op te stellen voor het toetsen van de effectiviteit van het assetmanagementsysteem en de genomen beveiligingsmaatregelen
  • U bent in staat om de auditplannen te integreren in een reeds aanwezig intern auditprogramma
  • U kunt het assetmanagementsysteem efficiënt auditen
  • U weet interviewtechnieken in te zetten voor het optimaal uitvoeren van een auditgesprek
  • U weet hoe u bevindingen vastlegt tijdens uw audits en hier de juiste prioriteit aan toekent
  • U levert een relevante auditrapportage die bijdraagt aan het verbeteren van het assetmanagementsysteem en de beheersmaatregelen

Belangrijke norm bij deze training (niet verplicht)

NEN-ISO 55000:2014 nl

NEN-ISO 55001:2014 nl

NEN-ISO 55002:2018 nl

NEN-EN-ISO 19011:2018 nl

Wilt u de norm met korting aanschaffen?
Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande norm. Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de norm wilt bestellen.

Programma

09.30 Introductie
09.45 Uitgangspunten ISO 55001
10.45 Het auditprogramma en auditplan
11.30 Voorbereiding van de audit
12.00 Lunch
12.45 Auditactiviteiten
13.00 Uitvoeren auditinterviews
14.00 Rapportage van de bevindingen
15.00 Opvolgen en verbeteren
15.30 Integratie met andere managementsystemen
16.15 Afronding
16.30 Einde

Docenten

Hay Eggen

Hay Eggen

Hay Eggen is productmanager bij ZAAM Training and Performance Support voor de technische sector. Als expert in kennisoverdracht, training, gedragsverandering, ondersteunt Hay technische organisaties bij hun uitdagingen en helpt bij hun ontwikkeling en performance. Vooral door een verschil te maken in de menselijke factor, onder andere in: Asset Management, ISO 55000, Integrity management, Maintenance management, Maintenance and Reliability engineering, RCA, FMECA. Bij ZAAM zijn niet de inhoud, maar de mensen, met hun taken, verantwoordelijkheden en uitdagingen, het uitgangspunt. De essentie is het delen en borgen van kennis, in de juiste context, vanuit eigen ervaring en zoals bedoeld.

Robert van Grunsven

Robert van Grunsven

Robert is afgestudeerd ingenieur Elektrotechniek en Master of Science in assetmanagement. Robert heeft ruime expertise in ISO 55000 en is vanaf 2010 betrokken bij de normcommissie en het College van Deskundigen. Hij is bijna 17 jaar werkzaam in diverse onderhouds- en assetmanagementprojecten bij organisaties binnen de Nederlandse publieke sector, waaronder een groot aantal waterschappen. Hij is verantwoordelijk geweest voor de assetmanagementimplementatie en -certificering van Havenbedrijf Rotterdam, provincies Noord-Holland en Zuid-Holland en de Gasunie. Ook de certificeringen van Gemini (windmolenparken op zee) en Van Gelder (aannemer prestatiecontracten) heeft hij begeleid.
Robert vindt betekenisgeving en ruimte om te experimenteren en leren belangrijk. Dit merkt u in zijn benadering en aanpak. Hij is iemand die in mogelijkheden denkt en altijd nog een andere oplossing ziet. Robert heeft in 2013 zijn thesis over ‘assetmanagement en organisatiecultuur’ afgerond. Hij heeft inmiddels vele lezingen en workshops gegeven over dit onderwerp en past het binnen toe om mensen anders naar de organisatie en zichzelf te laten kijken. De afgelopen drie jaar was hij weer actief bij vijf waterschappen en twee drinkwaterbedrijven.

Datum en locaties

Inschrijven € 580,00 excl. BTW p.p.