ISO 55001: de norm verklaard

Een praktische kapstok voor assetmanagement

Inhoud

Duur Eén dag van 08.30 tot 16.30 uur
Aantal deelnemers Max. 20
Voor wie Iedereen die invloed heeft op het managen van assets: de asseteigenaar, (plant)manager, beheerder, onderhouder, ontwerper, contractor, toeleverancier, etc.. Kortom degenen die betrokken zijn bij de beslissingen gedurende de levenscyclus van kritische kapitaalgoederen binnen de sectoren: Infra, Industrie, Energie, Opslag, Overheid, Maritiem en andere branches waarin men kritische kapitaalgoederen dient te beheren.
Prijs € 580,00 excl. BTW

U overweegt serieus, of heeft al besloten, om ISO 55001 in te voeren. Een belangrijke stap, waarbij u zult ervaren dat ISO 55001 uw organisatie meer toegevoegde waarde kan bieden dan alleen op het gebied van assetmanagement.

Maar wat is dan precies die toegevoegde waarde voor uw organisatie en aan welke concrete eisen moet u voldoen? Hoe vertaalt u de eisen uit de norm naar uw organisatie? En wat is de mogelijke impact van een assetmanagementsysteem voor uw organisatie?

Na afloop van de training 'ISO 55001: de norm verklaard' begrijpt u precies wat de eisen uit ISO 55001 betekenen. U kunt makkelijker de juiste keuzes maken bij het vertalen van de norm naar uw organisatie. Hierdoor kunt u aantonen dat uw assetmanagementsysteem aan de eisen voldoet.

Deze training is ook te volgens als onderdeel van de leergang ISO 55001: Assetmanagement.

Resultaat

  • U weet wat assetmanagement inhoudt
  • U heeft inzicht in de toegevoegde waarde van een assetmanagementsysteem voor uw organisatie
  • U weet wat ISO 55000, ISO 55001 en ISO 55002 inhouden
  • U kent de eisen die ISO 55001 stelt
  • U kent de toegevoegde waarde van de ISO 55001
  • U weet hoe u de eisen uit ISO 55001 interpreteert naar uw organisatie

Belangrijke normen bij deze training (niet verplicht, handig om mee te nemen)

NEN-ISO 55000:2014 nl

NEN-ISO 55001:2014 nl

NEN-ISO 55002:2018 nl

Wilt u de norm(en) met korting aanschaffen?
Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande norm(en).
Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de norm(en) wilt bestellen.

Programma

09.30 Start
09.30 - Introductie
- Assetmanagement en ISO 55000, ISO 55001, ISO 55002
- Managementthema's en High Level Structure
12.30 Lunch
13.15 Wegwijs in de norm ISO 55001
4. Context van de organisatie
5. Leiderschap
6. Planning
7. Ondersteuning
8. Uitvoering
9. Evaluatie van de prestaties
10. Verbetering
Bijlage A
16.30 Einde training

Docent

Hay Eggen

Hay Eggen

Hay Eggen is productmanager bij ZAAM Training and Performance Support voor de technische sector. Als expert in kennisoverdracht, training, gedragsverandering, ondersteunt Hay technische organisaties bij hun uitdagingen en helpt bij hun ontwikkeling en performance. Vooral door een verschil te maken in de menselijke factor, onder andere in: Asset Management, ISO 55000, Integrity management, Maintenance management, Maintenance and Reliability engineering, RCA, FMECA. Bij ZAAM zijn niet de inhoud, maar de mensen, met hun taken, verantwoordelijkheden en uitdagingen, het uitgangspunt. De essentie is het delen en borgen van kennis, in de juiste context, vanuit eigen ervaring en zoals bedoeld.

Robert van Grunsven

Robert van Grunsven

Robert is afgestudeerd ingenieur Elektrotechniek en Master of Science in assetmanagement. Robert heeft ruime expertise in ISO 55000 en is vanaf 2010 betrokken bij de normcommissie en het College van Deskundigen. Hij is bijna 17 jaar werkzaam in diverse onderhouds- en assetmanagementprojecten bij organisaties binnen de Nederlandse publieke sector, waaronder een groot aantal waterschappen. Hij is verantwoordelijk geweest voor de assetmanagementimplementatie en -certificering van Havenbedrijf Rotterdam, provincies Noord-Holland en Zuid-Holland en de Gasunie. Ook de certificeringen van Gemini (windmolenparken op zee) en Van Gelder (aannemer prestatiecontracten) heeft hij begeleid.
Robert vindt betekenisgeving en ruimte om te experimenteren en leren belangrijk. Dit merkt u in zijn benadering en aanpak. Hij is iemand die in mogelijkheden denkt en altijd nog een andere oplossing ziet. Robert heeft in 2013 zijn thesis over ‘assetmanagement en organisatiecultuur’ afgerond. Hij heeft inmiddels vele lezingen en workshops gegeven over dit onderwerp en past het binnen toe om mensen anders naar de organisatie en zichzelf te laten kijken. De afgelopen drie jaar was hij weer actief bij vijf waterschappen en twee drinkwaterbedrijven.

Datum en locaties

Inschrijven € 580,00 excl. BTW p.p.