Integraal en risicogebaseerd auditen

Leer auditen vanuit de business en de daarbij horende risico's en kansen.

Inhoud

Duur Zes dagen van 09.30 tot 16.30 uur + 3 intervisiesessies
Aantal deelnemers Max. 15
Voor wie Ervaren QHSE-professionals, managers of adviseurs op het gebied van kwaliteit, gezond en veilig werken, milieu, bedrijfscontinuïteit, controlling of een ander bedrijfsaspect.
Prijs € 3750,00 excl. BTW

Deze inspirerende opleiding biedt een integrale benadering voor het uitvoeren van (gecombineerde) audits met de focus op het beheersen van kansen & risico’s van de (klant)organisatie. Met als resultaat groter draagvlak voor de andere manier van auditing en positieve reacties van klanten, directies en leveranciers. Door als professional deel te nemen aan deze 6-daagse NEN Academy opleiding vergroot u de meerwaarde van auditing.

De wereld beweegt en verandert snel. Organisaties en hun stakeholders hebben steeds meer aandacht voor thema's als corporate governance, maatschappelijk verantwoord ondernemen, risicomanagement, compliance management en business continuity management. De vigerende wet- en regelgeving, normen en richtlijnen gaan daar in hoog tempo in mee. De generieke normen ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 zijn herschreven waarbij het kansen- & risicodenken centraal komt te staan. Vele bedrijven hebben daarnaast te maken met sectorspecifieke normen (ISO 13485, ISO 15224, ISO/TS 16949, ISO 22000 en ISO 27001). Organisaties ontkomen er eigenlijk niet meer aan, en doen er heel verstandig aan om meer geïntegreerd en risk-based te gaan auditen.

Organisaties stellen steeds vaker de vraag of ze wel met de juiste dingen bezig zijn en de dingen juist doen. Hoe kunnen we als auditor hierin meer betekenen voor de organisatie, ook als we over minder middelen beschikken. Hoe sluiten we aan op de ontwikkelingen in de markt en de actuele uitdagingen van de organisatie en hoe creëren we daarin een meerwaarde.

Deze zesdaagse NEN Academy Opleiding 'Integraal en risicogebaseerd auditen' geeft een verdieping op bestaande audittrainingen. Meer geïntegreerd auditen vanuit de ‘business’ en de daarbij horende risico’s en kansen, en minder vanuit de norm of het eigen managementsysteem.

Deze opleiding leidt niet op tot certificatieauditor maar zal voor auditoren en de ‘business’ van grote toegevoegde waarde zijn.

Dit is een NEN Academy Opleiding voor QHSE-professionals.

Resultaat

 • U kunt auditprogramma’s opstellen als onderdeel van de governance van de organisatie
 • U voert geïntegreerde audits meer ‘Risk- & opportunity based’ uit
 • U weet audits integraal aan te pakken vanuit verschillende (risico-)managementsystemen en de supply chain (o.m. risicobeheersing bij klanten en leveranciers)
 • U heeft persoonlijke vaardigheden ontwikkeld die bijdragen aan effectieve auditing
 • U weet wat de consequenties zijn van de nieuwe ISO-normenstructuur (HLS) voor auditing
 • U brengt de werelden van ISO-auditors en operational en financial auditors bij elkaar
 • U weet hoe u het control framework van de managementsystemen meer ‘lean’ kunt (her)inrichten
 • U heeft meer energie en inspiratie bij het uitvoeren van interne audits

Voorkennis
Meerdere jaren ervaring als auditor:

 • U werkt al geruime tijd als professional in uw vakgebied.
 • U beschikt over minimaal een hbo werk- en denkniveau.
 • U heeft kennis van en ervaring met managementsysteemnormen. Maar eigenlijk staan de ISO-normen voor u op dit moment niet meer centraal. Het gaat om de impact die u kunt maken als professional.

Belangrijke norm bij deze training (niet verplicht)

NEN-EN-ISO 19011:2018 nl

Programma

Audits aansluiten op context van de business
- De werelden corporate governance, risicomanagement en auditing verbinden
- Analyseren externe en interne stakeholders
- Identificatie van externe en interne risico's (kansen en bedreigingen)
- Integreren van relevante MVO-aspecten
- Implementatie nieuwe ISO-normenstructuur (HLS: betekenis en essentie)
- Hoe word je partner van het management bij het opstellen van auditopdracht en -programma
Organiseren van audits
- Opstellen van een organisatiebrede risicomatrix en auditprogramma
- Organiseren van auditteam en selecteren van relevante competenties
- Rol van de auditor en het auditteam
Uitvoeren van audits
- Risk-based inrichten van het auditplan
- Uitgangspunten auditvaardigheden
- Aansturen en deelnemen aan auditteam
- Kick off bij directie
- Verschillende organisatierollen auditen
- Opstellen aansprekende risk-based rapportage en terugkoppeling aan directie
- Interne en leveranciersaudits
Opvolging en evaluatie
- Opvolging auditresultaten, changemanagement, gedragsbeïnvloeding
- Hoe verder met auditteam, intervisie, coaching
- Hoe verder in de relatie met directie/opdrachtgever
- Rol van de auditor in de organisatie
Leren van ervaringen (terugkomdag)
- Aan elkaar presenteren van de ervaringen met integraal en risicogebaseerd auditen
- Bespreken mogelijke knelpunten en oplossingsrichtingen
- Tips om vervolg te (blijven) geven aan alle praktische inzichten die u heeft opgedaan tijdens de opleiding
Gedurende de rest van het jaar – 3 x intervisie
U komt nog drie keer samen voor een korte intervisiesessie van 3 uur. Alle soorten dilemma’s of hulpvragen die u ervaart in uw rol als kwaliteitsmanager of auditor kunnen tijdens deze intervisiesessies worden ingebracht. Zo komt u telkens verder.

Docent

Edwin Martherus

Edwin Martherus

Edwin Martherus heeft een (milieu) technische, bedrijfskundige en gedragskundige achtergrond. Zijn carrière is hij gestart bij de Koninklijke marine op het gebied van Arbo & milieu. Vervolgens is Edwin gaan werken op het gebied van risicomanagement (en auditing) voor Aon, Andersen, Deloitte, KPMG en Dura Vermeer. In 2007 heeft hij zijn eigen BV gestart en is zelf gaan ondernemen. De laatste jaren is hij coach voor professionals en teams. Voor NEN verzorgt hij diverse risicomanagement- en audittrainingen.

Lees het verhaal van deelnemer Bianca Peper, manager procesondersteuning bij VolkerWessels Telecom: 'Volledig ‘in control’ met de beroepsopleiding Integrated Auditing'.

Datum en locaties

Inschrijven € 3750,00 excl. BTW p.p.