Intervisie voor QHSE-professionals

Leer meer over het uitoefenen van uw rol als manager, adviseur en/of auditor binnen de verschillende ISO-managementsystemen

Inhoud

Duur 4 sessies van 3 uur, binnen 1 jaar. De vervolgdata (sessie 2 t/m 4) bepaalt u samen met uw mededeelnemers.
Aantal deelnemers Max. 8
Voor wie (Deelnemers aan onze NEN Academy opleidingen voor) QHSE-professionals, managers of adviseurs op het gebied van kwaliteit, gezond en veilig werken, milieu, bedrijfscontinuïteit, controlling of een ander bedrijfsaspect. Ook voor deelnemers aan onze Leergang ISO 9001: Kwaliteitsmanagement, ISO 14001: Milieumanagement, ISO 45001: Gezond en veilig werken, ISO 55001; Assetmanagement, ISO 27001 Informatiebeveiliging. Of u heeft een vergelijkbaar voortraject doorlopen elders.
Prijs € 580,00 (voor 4 sessies) excl. BTW

Zou u meer willen leren over het uitoefenen van uw rol als manager, adviseur en/of auditor binnen de verschillende ISO-managementsystemen? Vindt u het belangrijk om uzelf te ontwikkelen als professional en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van anderen? Voelt u zich soms beroepsmatig best eenzaam?
Alle soorten dilemma’s of hulpvragen die u ervaart in uw rol als kwaliteitsmanager of auditor kunnen tijdens deze intervisiesessies worden ingebracht.

Gedurende een jaar wordt er een reeks van 4 sessies gepland, zodat u telkens verder komt.

Over intervisie

Intervisie is een methode waarmee professionals elkaar helpen om beter te worden in hun werkrol. Centraal staan persoonlijke dilemma’s of problemen die zich in de praktijk voordoen. Hieronder vallen primair hulpvragen die met het persoonlijk functioneren te maken hebben en secundair zaken van meer vakinhoudelijke aard. Het uiteindelijke doel is om de persoonlijke effectiviteit te vergroten, het hebben van meer energie en lol in het werk en een hogere kwaliteit van het werk.

Intervisie gebeurt in een kleine groep waar deelnemers elkaar op een vrijwillige, veilige en gelijkwaardige basis regelmatig ontmoeten. De intervisiebijeenkomsten van NEN worden begeleid door een ervaren coach. Belangrijk is dat het een vaste groep is waarin iedereen zich voldoende veilig voelt om zich kwetsbaar op te stellen en eigen onzekerheden of dilemma’s te delen. Daarnaast is het van belang om de verwachtingen met elkaar te delen en af te stemmen.

Resultaat

  • U weet wat uw doel is en wat u wilt bereiken voor uzelf en de organisatie
  • U weet verschillende oplossingsrichtingen in te zetten om uw doel te bereiken en met knelpunten om te gaan
  • U heeft inzicht in de persoonlijke, inhoudelijke of relationele problematiek waar u in uw rol tegenaan loopt, ook in relatie tot de context waarin u uw werk uitvoert
  • U weet welke acties u kunt (en wilt) ondernemen en hoe u de eventuele belemmeringen daarbij wegneemt

Programma

Gedurende een jaar wordt er een reeks van 4 sessies gepland, zodat u telkens verder komt
Elke intervisiebijeenkomst start met de vraag wie er een casus wil inbrengen. Door de groep worden de casussen vastgesteld die in de tijd behandeld gaan worden. Voor elke casus is circa 50 minuten tijd. De werkwijze bestaat uit de volgende stappen:
a) Introductie (hulp)vraag
De inbrenger introduceert zijn/haar vraag en geeft een beknopte toelichting.
b) Probleemverkenning
De coach verkent het probleem verder samen met de casusinbrenger. De groepsleden stellen aanvullende vragen ter verduidelijking van de problematiek. Stap wordt afgerond met het stellen van de hulpvraag.
c) Roddelen
De casusinbrenger gaat buiten de kring zitten, luistert aandachtig en maakt notities over zaken die hem/haar raken of opvallen. De groepsleden 'roddelen' met elkaar. Allereerst over hetgeen bij hen als eerste opkomt qua gedachte of gevoel, discussiëren met elkaar over de problematiek, vormen met elkaar een of meerdere hypotheses en dragen hiervoor mogelijke adviesoplossing(en) aan.
d) Reflectie casusinbrenger
De inbrenger komt terug in de groep en vertelt zijn/haar ervaringen als waarnemer van de roddelfase. Wat heeft hem/haar geraakt? Wat is opgevallen? Accepteert hij/zij de gegeven adviesoplossing(en)?
e) Evaluatie
Inbrenger en groep kijken terug op het verloop van dit gesprek: wat heeft het de inbrenger opgeleverd? Hoe zijn de groepsleden met de vraag omgegaan?

Docenten

Edwin Martherus

Edwin Martherus

Edwin Martherus heeft een (milieu)technische, bedrijfskundige en gedragskundige achtergrond. Zijn carrière is hij gestart bij de Koninklijke Marine op het gebied van arbo & milieu. Vervolgens is Edwin gaan werken op het gebied van risicomanagement voor Aon, Andersen, Deloitte, KPMG en Dura Vermeer. In 2007 is hij zijn eigen BV gestart en zelf gaan ondernemen. De laatste jaren is hij coach voor professionals en teams. Voor NEN verzorgt hij diverse risicomanagementtrainingen.

Datum en locaties

Inschrijven € 580,00 (voor 4 sessies) excl. BTW p.p.

Is dit de juiste training voor u of zoekt u een andere training ISO 9001?