Procesgericht denken en werken

Leer aan de hand van een concrete richting, visies, tools en tips hoe u procesmanagement vormgeeft.

Inhoud

Duur Zes dagen van 09.30 tot 16.30 uur + 3 intervisiesessies
Aantal deelnemers Max. 15
Voor wie U bent een ervaren QHSE-professional, manager of adviseur op het gebied van kwaliteit, gezond en veilig werken, milieu, bedrijfscontinuïteit, controlling of een ander bedrijfsaspect.
Prijs € 3750,00 excl. BTW
In samenwerking met

Procesgericht werken kan veel opleveren: een gestroomlijnde operatie, goed functionerende procesteams, een geïntegreerde procesarchitectuur, krachtige sociale netwerken en een verantwoorde onderneming. Deze opleiding geeft de ins en outs van het horizontaal organiseren en is gericht op het bereiken van een BPM maturity level ‘3’ (de procesgerichte organisatie). Er worden verbanden gelegd tussen populaire managementconcepten als Six Sigma, Lean management, zelfsturing, dienend leiderschap en concepten als functiedenken, verkokering, horizontalisering en sociale dynamiek.

Waarom horizontaal organiseren?
Op organisatieniveau gaat er veel mis. In een team weet links vaak niet wat rechts doet, processen sluiten niet op elkaar aan, en de wachttijden zijn langer dan nodig. 'We zijn hier te verkokerd' klinkt het dan, gevolgd door de roep om verbetering van organisatieprestaties en ingrepen in de operationele processen.

Dat is vaak eenvoudiger gezegd dan gedaan: oude bedrijfskundige opvattingen zoals hiërarchie-, specialisatie- en positiedenken staan in de weg. Ook de belonings- en besturingssystemen werken meestal niet mee, om maar niet te spreken over de blinde vlek van veel managers voor het interveniëren in de samenwerking en sociale dynamiek tussen mensen.

Om al deze problemen het hoofd te bieden is dan ook meer nodig dan een simpele set structuur- of procesingrepen. Horizontaal organiseren of procesgericht werken is het devies: tegelijkertijd en in samenhang interveniëren in het denken, construeren, besturen en samenwerken in de organisatie.

NEN Academy Opleidingen voor QHSE-professionals
U bent gedreven om bij te dragen aan de organisatiestrategie en de uitvoering daarvan. Vanuit het werken met managementsystemen wordt u uitgedaagd op nieuwe vraagstukken, waarbij handboeken en procedures geen oplossing meer bieden. De toenemende complexiteit van de wereld en snel opvolgende ontwikkelingen vereisen dat u stevig in uw schoenen staat om bij te dragen aan integrale oplossingen. De menselijke factor wordt daarbij allesbepalend: hoe blijven mensen intern en extern met elkaar verbonden en gemotiveerd? Hoe kunt u daarin begeleiden en voor alle partijen faciliterend zijn?

U adviseert over de verbinding tussen strategie en operatie, over de rol die procesoptimalisatie hierbij kan spelen en over de inbedding van nieuwe aspecten in uw bedrijfsvoering gerelateerd aan vraagstukken op het gebied van Governance, Risk en Compliance.

Deze uitdagingen vragen niet alleen van de organisatie, maar ook van u nieuwe vaardigheden en competenties. Wat zet u in om hetgeen te bereiken wat u wilt bereiken?

Onze NEN Academy opleidingen voor QHSE-professionals zijn speciaal ontwikkeld om u te helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden. Om u te leren effectiever en succesvoller te zijn.

Een NEN Academy Opleiding leidt op tot QHSE-manager van de toekomst.

Naast de NEN Academy opleiding Procesgericht denken en werken, zijn er ook de Academy opleidingen Risicogebaseerd denken en werken en Integraal en risicogebaseerd auditen.

Dit is een NEN Academy Opleiding voor QHSE-professionals.

Resultaat

 • U kent de waarde van een goed procesontwerp en weet hoe u daartoe komt
 • U kunt procesmanagement concreet vorm geven binnen uw organisatie
 • U kent het volwassenheidsniveau van uw eigen organisatie, en u weet welke stappen nodig zijn om te groeien
 • U maakt kennis met de toonaangevende visies en concepten en kunt deze inzetten om effectief procesmanagement op te zetten
 • U weet welke stappen er gezet moeten worden om uw organisatie horizontaal (procesgericht en zelfsturend) in te richten

Wat de NEN Academy opleiding u verder oplevert:

 • U heeft een op u persoonlijk en op uw organisatie gericht plan van aanpak
 • U kunt aan de slag met een direct bruikbare aanpak
 • U heeft de handvatten om uw organisatie te adviseren en te begeleiden bij veranderen en verbeteren
 • U heeft inzicht in uw eigen ontwikkelingstraject én een persoonlijk plan
 • U bent waardevolle kennis en inzichten van topdeskundigen rijker
 • Uw deskundigheid en competenties als professional zijn verbeterd
 • U heeft een bruikbaar en stevig netwerk opgebouwd
 • U bent gegroeid als professional, weerbaarder, vol zelfvertrouwen, effectiever, u maakt meer impact
 • U kijkt terug op een boeiend leertraject waar u blijvend effect van ervaart
 • U heeft ervaren hoe het tussentijds bespreken van knelpunten en oplossingsrichtingen met vakgenoten u kan helpen om steeds weer een stap verder te komen
 • U weet hoe u vervolg kunt (blijven) geven aan alle praktische inzichten die u heeft opgedaan tijdens de opleiding

Voorkennis

 • U werkt al geruime tijd als professional in uw vakgebied.
 • U beschikt over minimaal een hbo werk- en denkniveau.
 • U heeft kennis van en ervaring met managementsysteemnormen. Maar eigenlijk staan de ISO-normen voor u op dit moment niet meer centraal. Het gaat om de impact die u kunt maken als professional.

Belangrijke normen bij deze training (niet verplicht)

NEN-EN-ISO 9001:2015 nl

NEN-EN-ISO 9001:2015 en;nl

NEN-EN-ISO 14001:2015 nl

NEN-ISO 45001:2018 nl

Wilt u norm(en) met korting aanschaffen?
Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande norm(en).
Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de norm(en) wilt bestellen.

U ontvangt bij deze opleiding het boek ‘Horizontaal organiseren’ kado.
Auteurs: prof.dr. ing. T.W. Hardjono en ing. R.J.M. Bakker

 • Gebaseerd op toonaangevende visies: Horizontaal organiseren (top 100) + (INK) Management van processen (top 100, 22.000+)
 • Gebaseerd op BPM maturity concept - gratis positiebepalingsmateriaal
 • Inclusief populaire managementconcepten (LEAN, Kaizen, zelfsturing, Brown paper techniek, Enterprise-architectuur)

Programma

DAG 1
09.30 - 16.30 Procesmodellering - Van strategie naar operatie
- Welke waarde levert een goed procesontwerp ? Wie kan ik daar blij mee maken?
- Wat is een compleet procesontwerp? Welke bouwstenen?
- Wat is een organisatie-architectuur en hoe passen processen daarin?
- Welke werkvormen zijn geschikt voor proces mapping?
DAG 2
09.30 - 16.30 LEAN procesmanagement
- Wat is LEAN?
- Wat is Waste en hoe kan ik dat ontdekken in processen?
- Hoe bereik ik flow in een proces en wat is een pull-systeem?
- Welke LEAN tools zijn nuttig om verspilling te voorkomen?
- Wat betekent een sigma-niveau en wat is Six Sigma?
DAG 3
09.30 - 16.30 Absolute klantfocus
- Wat is klanttevredenheid in 21e eeuws organiseren?
- Wat is een customer journey en hoe kan ik die inzetten?
- Wat is Service-blueprinting, en hoe kan ik dat vormgeven?
- Hoe krijg ik het ‘negen-plus-denken’ actief?
DAG 4
09.30 - 16.30 Besturing en beheersing van processen
- Hoe past risicomanagement in procesmanagement?
- Hoe kan ik processen besturen?
- Hoe zet ik visueel management en infographics in?
- Hoe kan ik compliance aantonen met procesmanagement?
DAG 5
09.30 - 16.30 Continue verbetering
- Wat zijn Kaizens?
- Wat zijn zelfsturende teams? Hoe kan ik dat activeren?
- Welke structureren en systemen passen bij continu verbetering?
- Wat vraagt zelfsturing van leiderschap?
DAG 6
09.30 - 16.30 Leren van ervaringen
- Aan elkaar presenteren van de ervaringen met procesgericht denken en werken
- Bespreken mogelijke knelpunten en oplossingsrichtingen
- Tips om vervolg te (blijven) geven aan alle praktische inzichten die u heeft opgedaan tijdens de opleiding
Gedurende de rest van het jaar:3 x intervisie
- U komt nog drie keer samen voor een korte intervisiesessie van 3 uur. Alle soorten dilemma’s of hulpvragen die u ervaart in uw rol als kwaliteitsmanager of auditor kunnen tijdens deze intervisiesessies worden ingebracht. Zo komt u telkens verder.

Docent

Renco Bakker

Renco Bakker

Renco Bakker’s missie is organisaties aanzetten tot horizontaal organiseren; procesgericht denken, construeren, besturen en samenwerken. Hij begeleidde 100+ procesherontwerpprojecten van RvB tot werkvloer niveau in uiteenlopende branches. Zijn achtergrond is bedrijfskunde en organisatie-psychologie. Hij startte zijn carriere met ISO 9001-toepassingen bij Nefkens automobielbedrijven. Daarna ging hij naar Berenschot – The Change Factory; de gerenommeerde verandermanagementgroep o.l.v. Steven en Wouter ten Have. In 2005 richtte bij BPM Consult op voor het leveren van toonaangevende consultancy voor verbetering van procesprestaties. Mede-auteur van boeken ‘Management van processen’ en ‘Horizontaal organiseren’. Renco schrijft zijn visie regelmatig in colums en vakbladen en spreekt op congressen en seminars.

Willem Spronk

Willem Spronk

Willem Spronk begeleidt organisatiebrede verbeterprogramma’s gericht op procesgericht werken, denken en samenwerken. Met als doel om op een gezonde, duurzame manier goede resultaten te bereiken. Daarbij worden al zijn projecten gekenmerkt door het balanceren en bewegen op het snijvlak tussen zelforganisering, klantgerichtheid en continu verbeteren. Hij combineert de rationele, bedrijfskundige benadering met de sociaal-psychologische concepten in aanpakken die zijn toegesneden op elke unieke klantsituatie. Willem heeft zich daarnaast verdiept in thema’s als Agile/Scrum, verbeterstructuren, zelforganisering, klantbeleving en kwaliteitsborging. Ook schrijft hij hierover regelmatig artikelen.

Datum en locaties

Inschrijven € 3750,00 excl. BTW p.p.