Werken met het INK/EFQM-model in de praktijk

Inhoud

Duur Twee dagen van 09.00 tot 17.00 uur
Aantal deelnemers Max. 15
Voor wie Iedereen die die verantwoordelijk is voor een ‘ontwikkeltraject’ met de mogelijkheid de resultaten daarvan te vertalen naar een Jaarplan. Daarnaast iedereen die meer wil weten over de toepassing van het INK/EFQM-model als instrument voor zelfevaluatie, ontwikkeling en planning.
Prijs € 1250,00 excl. BTW
In samenwerking met

In deze training gaat u aan de slag met een ontwikkelingstraject naar excellent ondernemerschap. Deelnemers starten met een omgevingsanalyse voor hun organisatie en inventariseren de belangen van stakeholders van hun organisatie. Ze definiëren de bestaansreden van hun organisatie en de waarde die de organisatie aan stakeholders biedt. Van daaruit wordt met behulp van verschillende instrumenten gewerkt aan ontwikkelpunten en concretisering in een (jaar)plan.

Deze training is ook te volgen als onderdeel van de leergang Organisatieontwikkeling met het INK.

Resultaat

  • U kent het model, de aandachtsgebieden en de leercyclus
  • U kunt in uw organisatie het ontwikkeltraject (of delen daarvan) inrichten
  • U weet welke informatie nodig is om een toekomstgericht plan op te stellen
  • U kunt een omgevingsanalyse uitvoeren
  • U kunt een stakeholderanalyse uitvoeren
  • U heeft kennis gemaakt met verschillende hulpmiddelen om de organisatiekwaliteit vast te stellen (INK-Kwaliteitsscan, Positie en Ambitiebepaling, Zelfevaluatie)
  • U hebt presentatiemateriaal tot uw beschikking om het INK-managementmodel, de zelfevaluatie (Positie en Ambitie bepaling of de Kwaliteitsscan) in uw organisatie toe te kunnen passen
  • U krijgt inzicht in praktijkvoorbeelden

Voorkennis
Praktijkervaring en enige bedrijfskundige kennis helpt.

Programma

DAG 1
09.00 Introductie
09.30 - 10.30 Kijk op organisaties
10.30 - 10.45 Pauze
10.45 - 12.00 INK-managementmodel
12.00 - 12.45 Lunch
12.45 - 14.15 Toepassingsmogelijkheden van het INK-managementmodel
14.15 - 14.30 Pauze
14.30 - 15.30 Traject voor organisatieontwikkeling
15.30 - 15.45 Pauze
15.45 - 17.00 Evaluatie van organisatiekwaliteit
DAG 2
09.00 - 10.30 INK-jaarplan
10.30 - 11.00 Pauze
11.00 - 12.00 INK-jaarplan
12.00 - 12.45 Lunch
12.45 - 14.30 Verbeteren en vernieuwen
14.30 - 15.00 Pauze
15.00 - 16.30 Assessen met behulp van het INK-managementmodel

Docenten

Ruud Stassen

Ruud Stassen

Ruud Stassen is Counsel van het INK en vertegenwoordigt Nederland bij de European Foundation for Quality Management. In deze rol draagt hij verantwoordelijkheid voor de uitvoering van EFQM/INK-assessments en voor de doorontwikkeling van de INK-filosofie en assessmentmethodiek. Daarnaast wordt hij ingezet om samen met collega’s gevraagd om organisaties te assessen in extreem ingewikkelde (bestuurlijke) situaties. Hij is tevens mede-oprichter van de Stichting Service Excellence. Ruud heeft een achtergrond als jurist, bedrijfskundige en verandermanager. Hij werkte voordat hij naar het INK overstapte dertien jaar bij Hoogovens (thans Tata Steel), onder andere als Secretaris van de Raad van bestuur en Raad van commissarissen en als verantwoordelijke voor de distributie van Staal in Europa. Hij begon zijn loopbaan als jurist arbeidsrecht en cao-beleidszaken bij het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO).

Datum en locaties

Inschrijven € 1250,00 excl. BTW p.p.

Is dit de juiste training voor u of zoekt u een andere training INK?