NEN Academy Opleidingen voor QHSE-professionals

Met de kennis en vaardigheden die u tijdens deze opleidingen opdoet, ontwikkelt u het vereiste zelfvertrouwen om succesvol op te treden in uw veranderde rol van managementsysteemmanager of -adviseur. En kunt u meerwaarde creëren voor uw organisatie.

NEN Academy Opleidingen

NEN biedt intensieve 6-daagse opleidingen die QHSE-professionals in staat stellen om in de organisatie het werken met de ISO-richtlijnen en -normen succesvol te transformeren naar de nieuwe werkwijze, gericht op risicodenken en het beheersen van processen.

Bekijk de opleidingen:

Met de kennis en vaardigheden die u tijdens deze opleidingen opdoet, ontwikkelt u het vereiste zelfvertrouwen om succesvol op te treden in uw veranderde rol van managementsysteemmanager of -adviseur. En kunt u meerwaarde creëren voor uw organisatie.

Voor wie

U bent QHSE-professional, manager of adviseur op het gebied van kwaliteit, gezond & veilig werken, milieu, bedrijfscontinuïteit, controlling of een ander bedrijfsaspect.

  • U werkt al geruime tijd als professional in uw vakgebied.
  • U beschikt over minimaal een hbo werk- en denkniveau.
  • U heeft kennis van en ervaring met managementsysteemnormen. Maar eigenlijk staan de ISO-normen voor u op dit moment niet meer centraal. Het gaat om de impact die u kunt maken als professional.

Iedere opleiding wordt begeleid door topconsultants die nog dagelijks binnen het vakgebied actief zijn in projecten. Ervaren trainers en coaches die bol staan van de praktijkkennis. Zij gaan met u aan de slag zodat u zich verder kunt professionaliseren.

Onze aanpak

Voordat u aan de opleiding begint, heeft u de gelegenheid om alvast specifieke vragen aan de docenten voor te leggen. Zij zullen deze onderdeel maken van het programma.

  • U leert samen met ervaren en goed opgeleide vakgenoten. U leert door te doen en van elkaar.
  • In de opleidingen staan de elementen mens, methoden en organisatie en hun onderlinge samenhang centraal. Dat betekent dat u kennis, persoonlijke vaardigheden en inzicht ontwikkelt die u nodig heeft om effectief te zijn in uw werk.
  • U krijgt handvatten, instrumenten, concrete richtingen, tools en tips aangereikt. Onderbouwd door brede en diepgaande kennis, concepten en toonaangevende visies.
  • Het programma is zo opgebouwd dat u al tijdens de opleiding met de nieuwe kennis en vaardigheden aan de slag kunt. De opleidingsdagen bieden volop ruimte voor interactie, improvisatie, oefeningen en reflectie op individueel en groepsgedrag. U voert tussentijds opdrachten uit, op basis van eigen voorbeelden/situaties.


  • De laatste dag presenteert u uw eigen ervaringen met wat u heeft geleerd aan de groep. Mogelijke knelpunten en oplossingsrichtingen worden in een intervisievorm besproken. Tot slot krijgt u tips om vervolg te (blijven) geven aan alle praktische inzichten die u heeft opgedaan tijdens de opleiding.


Aansluitend intervisie

Gedurende de rest van het jaar komt u nog drie keer samen voor een korte intervisiesessie (3 uur). Alle soorten dilemma’s of hulpvragen die u ervaart in uw rol als kwaliteitsmanager of auditor kunnen tijdens deze intervisiesessies worden ingebracht. Zo komt u telkens verder.

Complexe omgeving
Succesvol ondernemen in een steeds complexer, veeleisender en internationaler omgeving vereist van organisaties een aantal essentiële randvoorwaarden: leiderschap, een goede inrichting van de organisatie en bedrijfsprocessen, competente en goed gemotiveerde medewerkers.

Aantoonbaar op orde
U zult voor steeds meer onderwerpen en stakeholders moeten aantonen dat u uw zaken op orde heeft en in staat bent voortdurend betere prestaties te leveren. En klanten vragen ook steeds vaker om aandacht voor het milieu en om bedrijfscontinuïteit. Overheden en maatschappelijke organisaties willen weten hoe het staat met veiligheid, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uw eigen werknemers en vakorganisaties vragen aandacht voor gezonde en veilige werkomstandigheden. En aandeelhouders en kredietverstrekkers zijn geïnteresseerd in de waarde van hun investering in relatie tot uw prestaties.

Integrale benadering
De managementsystemen die u hiervoor gebruikt moeten deze uitdagingen dan wel aankunnen en aansluiten op de trend van integraal risico- en compliancemanagement. De High Level Structure (HLS) van de ISO-normen geeft hiervoor een basis met kerneisen waaraan alle managementsystemen minimaal moeten voldoen.

Meerwaarde creëren voor uw organisatie
Voor veel organisaties is het een uitdaging om de managementsystemen zo in te richten dat het daadwerkelijk aanknopingspunten biedt voor een goede bedrijfsvoering. Dat gaat niet vanzelf.

Zowel voor het toepassen van managementsystemen als het auditen ervan, is de omslag groot. En dat betekent nogal wat voor de rol van bijvoorbeeld de managementsysteemmanagers of -adviseurs en auditors. Voor u dus.

Altijd op de hoogte van uw vakgebied met één van onze e-nieuwsbrieven. U ontvangt deze digitaal.
Meer info