NEN Leergangen

De leergangen bieden een verdieping op specifieke vakterreinen. Via opeenvolgende modules wordt u in theorie en praktijk opgeleid te werken met en aan de hand van specifieke normen

Leergang traject

Volledig en actueel overzicht van theorie tot praktijk
NEN heeft verschillende leergangen ontwikkeld op verschillende vakgebieden. De leergangen bieden een verdieping op specifieke vakterreinen. Via opeenvolgende modules wordt u in theorie en praktijk opgeleid te werken met en aan de hand van specifieke normen.

Bovendien kunt u hierbij gebruikmaken van aantrekkelijke combinatie-kortingen. Als u zich gelijktijdig opgeeft voor meerdere modules, kan uw korting behoorlijk oplopen!Achtergrond leergangen

De NEN leergangen zijn gebaseerd op het concept 'Hoofd, Hart, Handen'. Om uw vermogen om kennis vast te houden te verbeteren en de vaardigheden daadwerkelijk toe te passen in uw organisatie staat het concept centraal:

• Hoofd (kennis): verkrijg achtergrondkennis en weet wat er in de norm staat
• Hart (houding): ken het nut van het gebruik van de norm en raak gemotiveerd om deze toe te willen passen
• Handen (gedrag): maak uw kennis concreet door te doen en te oefenen en pas deze toe in uw eigen praktijk

Altijd op de hoogte van uw vakgebied met één van onze e-nieuwsbrieven. U ontvangt deze digitaal.
Meer info