Bedrijfstraining: Functioneel specificeren en het opstellen van een Programma van Eisen

Het functioneel specificeren en het opstellen van een Programma van Eisen voor medische technologie.

Inhoud

Duur Tweedaagse bedrijfstraining
Aantal deelnemers Minimaal 4
Voor wie Deze bedrijfstraining is interessant voor inkopers, assortimentscoördinatoren, hoofden CSA (Centrale Sterilisatie Afdeling), technici, klinisch fysici, zorgverleners, managers van ziekenhuisafdelingen (o.a. Anesthesie, OK, IC) en fabrikanten en leveranciers van medische hulpmiddelen.
Prijs € --- excl. BTW

Aan de hand van het convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis’ kunnen professionals de levenscyclus leidend maken in de kwaliteitsborging van medische technologie in het ziekenhuis. De bedrijfstraining 'Functioneel specificeren en het opstellen van een Programma van Eisen' richt zich op het functioneel specificeren en het opstellen van een Programma van Eisen voor medische technologie.

Verantwoorde introductie en gebruik van medische technologie in ziekenhuizen is één van de randvoorwaarden voor het verlenen van veilige zorg. Hier kunnen namelijk directe risico’s voor de patiëntveiligheid ontstaan.

De overheid vindt het van groot belang dat het convenant in alle ziekenhuizen volledig wordt geïmplementeerd als integraal onderdeel van het veiligheidsmanagement- en kwaliteitssysteem. Dit is nog lang niet overal het geval blijkt uit onderzoek van de IGZ. De Inspectie zal er dan ook de komende jaren extra op toezien dat het convenant wordt nageleefd. Het convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis’ geeft o.a. aan hoe je medische hulpmiddelen veilig introduceert binnen je ziekenhuis.

Eén van de criteria die het convenant voorschrijft, is het samenstellen van een aanschafdossier, inclusief een Programma van Eisen, om de aan te schaffen producten te beoordelen. Bij het opstellen van een PvE zal gekeken moeten worden naar de gehele levenscyclus van een medisch hulpmiddel. Alleen dan kan medische technologie veilig worden toegepast en zijn er minimale risico’s voor de patiënt.

In deze bedrijfstraining gaat u aan de slag met het functioneel specificeren van medische technologie, waaronder het opstellen en beoordelen van een Programma van Eisen, alsook het gehele proces er om heen.

Bent u werkzaam in de zorg of doet u zaken met zorginstellingen dan is deze training een uitgelezen kans om over dit onderwerp kennis en ervaring op te doen.

Resultaat

  • U weet wat nut en noodzaak is van een PvE, Ketendenken en Risicoanalyse
  • U weet hoe de organisatie is geregeld rondom en van PvE's
  • U weet wat de rol is van een PvE in het inkoopproces
  • U kunt functioneel specificeren
  • U kunt weegfactoren en scoringsmethodieken opstellen
  • U kunt een PvE beoordelen

Belangrijke normen bij deze training (niet verplicht)

Wilt u de normen met korting aanschaffen?
Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande normen. Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de normen wilt bestellen.

Programma

09.30 Kennismaking/Welkom
Inkoopproces
stappen in het proces
Kraljic matrix
introductie gemeenschappelijke casus
11.00 Pauze
Organisatie van het PvE proces
ketenanalyse
formuleren van functionele eisen
12.30 Lunch
Risicoanalyse
Bespreken geformuleerde eisen
wegen en meten
beantwoorden van een PvE
beoordelingsmethodiek
15.00 Pauze
Scoren van de gegeven antwoorden
proefplaatsing
gunnen van de opdracht
uitslag aanbestedingscasus
16.15 Vragen/Einde

Bedrijfstraining: Functioneel specificeren en het opstellen van een Programma van Eisen

&nbps;

Docenten

Addie Bouwman

Addie Bouwman

Addie Bouwman is lid van de expertgroep medische technologie EMT. Hij heeft veel ervaring op het gebied van formulering van Programma's van Eisen in het kader van aanschaf trajecten medische technologie en hulpmiddelen, projectleiding grootschalige (innovatie) aanbestedingen op gebied van medische technologie en hulpmiddelen en classificatie van medische hulpmiddelen en voorstellen voor standaardisatie en kostenbesparing.

Arjan de Graaf

Arjan de Graaf

Arjan de Graaf is Senior Project Manager en heeft veel kennis en ervaring van inkoop en aanbestedingen. Hij is een experts op het gebied van specificeren, inkoop en contracten in de zorg.

Offerte aanvragen

Alle medewerkers volgen dezelfde training en specifieke bedrijfscases kunnen toegevoegd worden. U bepaalt zelf waar de training plaatsvindt, op welke datum en welk tijdstip. Zo kan deze training ook in de avond worden gerealiseerd. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.