Bedrijfstraining: Wet en regelgeving sterilisatie van medische hulpmiddelen

Inhoud

Duur Eendaagse bedrijfstraining
Aantal deelnemers Minimaal 4
Voor wie Deze bedrijfstraining is interessant voor kwaliteitsmanagers en –coördinatoren in een zorginstelling, QA/QS managers en -coördinatoren, (aankomend) DSMH’s, teamleiders en hoofden CSA, deskundigen infectiepreventie, productmanagers, R&D managers, adviseurs en managers regulatory affairs. U bent werkzaam bij een ziekenhuis, privékliniek, verloskundige- of tandartspraktijk, of adviesorganisatie.
Prijs € --- excl. BTW

Medische hulpmiddelen moeten schoon en veilig zijn op het moment dat deze gebruikt worden. Vanuit wet- en regelgeving en (veld)normen worden er daarom strenge eisen gesteld aan het proces van sterilisatie. Hoe kunt u als gebruiker van medische hulpmiddelen kennis nemen van de vigerende wet- en regelgeving en deze integreren in uw organisatieproces?

U heeft een kwaliteitsmanagementsysteem. Maar hoe neemt u hierin de eisen mee van het convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis’? Hoe borgt u de reinigings- en sterilisatieprocessen binnen uw organisatie? Wat moet er worden ingericht en vastgelegd? Hoe beoordeelt u nieuw aan te schaffen instrumentarium? En nieuwe sterilisatieapparatuur? En hoe zit dat na onderhoud of reparatie van de apparatuur? Als kwaliteitsfunctionaris heeft u bovendien een controle- en vrijgavefunctie richting het management. Welke informatie is relevant?

SVN verleent 20 accreditatiepunten
Deze training wordt gegeven in samenwerking met Deconster. De Sterilisatie Vereniging Nederland heeft de training beoordeeld en besloten deze te accrediteren met maar liefst 20 punten

Resultaat

  • U kunt de sterilisatieprocessen en -procedures benoemen binnen het kwaliteitsmanagementsysteem
  • U weet welke eisen worden gesteld bij het beoordelen van aan te schaffen medische hulpmiddelen
  • U weet welke eisen worden gesteld aan de documentatie van de instrumentenbeoordeling
  • U weet welke eisen er gelden met betrekking tot validatie van apparatuur bedoeld voor het reinigen, desinfecteren en steriliseren van medische hulpmiddelen.
  • U kunt de verplichte dagelijkse en periodieke testen van de sterilisatieapparatuur noemen
  • U weet hoe u uw beleid rondom sterilisatie borgt

Programma

09.30-12.30 Begrippen
Wet- en regelgeving
Sterilisatie van medische hulpmiddelen, methoden en –proce
Kwaliteitsborging van sterilisatieapparatuur
Oefening
12.00 - 12.30 Lunch
12.30 - 16.30 Bespreken oefening
Convenant medische apparatuur
Documentatie instrumentenbeoordeling
Toets + nabespreking

Bedrijfstraining: Wet en regelgeving sterilisatie van medische hulpmiddelen

&nbps;

“Leuk en leerzaam om samen praktijkervaringen uit te wisselen”

Willem Fraij en Leo Manders zijn medisch instrumentatietechnici bij het Radboudumc in Nijmegen. Samen met twee collega’s volgden zij de NEN bedrijfstraining ‘Sterilisatie van medische hulpmiddelen: wettelijke eisen’. “Erg fijn om vakinhoudelijk ervaringen uit te wisselen en in discussie te gaan over ons mooie vak.”

Docenten

Drs. Mariette Jungblut

Drs. Mariette Jungblut

Met een 1e graads lesbevoegdheid en veel ervaring op het gebied van Steriele Medische Hulpmiddelen in het Leids Universitair Medisch Centrum is Drs. Mariette Jungblut al jarenlang nauw betrokken bij alle ontwikkelingen op het gebied van decontaminatie van medische hulpmiddelen in binnen- en buitenland. Vanaf 2001 is zij lid van de Nederlandse SterilisatieVereniging CSC (nu SVN). Zij was CSC-voorzitter van 2004 tot 2007. Zij is ook lid van de NEN normcommissie 'Steriliseren en Steriliteit' en van de Vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen (vDSMH). Internationaal werkt zij mee in de Global Decontamination Discussion Group.

Vrijblijvend offerte aanvragen

Alle medewerkers volgen dezelfde training en specifieke bedrijfscases kunnen toegevoegd worden. U bepaalt zelf waar de training plaatsvindt, op welke datum en welk tijdstip. Zo kan deze training ook in de avond worden gerealiseerd. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.