HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in zorg

Inhoud

Duur Een dag van 09.30 tot 16.30 uur
Aantal deelnemers max. 15
Voor wie Deze interactieve workshop is nuttig voor kwaliteitsfunctionarissen die zich bezig houden met het opzetten en invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem in de zorg.
Prijs € 580,00 excl. BTW

Stakeholders bij uw zorginstelling, zoals bijvoorbeeld verzekeraars en/of overheden eisen een KMS. U heeft daarbij tegenwoordig een brede keus aan instrumenten om tegemoet te komen aan deze eis. Maar welk managementsysteem is relevant voor u en welke sluit voor u aan bij interne en externe ontwikkelingen?

In deze training wordt ingegaan op het waarom van een managementsysteem en hoe dit kan bijdragen aan de kwaliteit van de patiëntenzorg. Daarnaast wordt vastgesteld welke norm in uw situatie van toepassing zou kunnen zijn. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt van doel, overeenkomsten en verschillen en toegevoegde waarde van HKZ, NEN-EN 15224 en ISO 9001 en hoe deze normen uit zouden kunnen werken voor u in de praktijk.

Resultaat

  • U weet wat de waarde van een kwaliteitsmanagementsysteem is voor uw organisatie
  • U weet wat HKZ, NEN-EN 15224 en ISO 9001 inhouden
  • U weet wat de overeenkomsten en verschillen zijn van deze normen
  • U weet of en welke norm dan het beste aansluit bij uw organisatie
  • U heeft een eerste inzicht wat de norm praktisch voor u zou betekenen

Leergang
Deze training is onderdeel van de 'Leergang HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement in de zorg'. Deze bestaat uit 3 modules. Hierbij geldt een combinatiekorting van maar liefst 20%.

Bekijk leergang

Belangrijke normen bij deze training (niet verplicht)

NEN-EN 15224:2017 nl

NEN-EN-ISO 9001:2015 nl

Wilt u de normen met korting aanschaffen?
Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande normen. Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de normen wilt bestellen.

Programma

9.30 Voorstelronde
10:00 Waarom een KMS
Waarde en waarom kwaliteitsmanagementsysteem
Opdracht 1
11:00 Introductie normen kwaliteit deel 1
Kenmerken (overeenkomsten en verschillen
High Level Structure (HLS)
Opdracht 2
Model en vorm
Deming Cirkel
Modellen ISO 9001, NEN-EN 15224 en HKZ
12.30 Lunch
13.15 Introductie normen kwaliteit deel 2
Opbouw en inhoud normparagrafen ISO 9001, NEN-EN 15224 en HKZ
Basisprincipes kwaliteit
14.45 Hoe een keuze te maken
Praktische consequenties
Keuze norm (afweging d.m.v. stakeholderanalyse en interne en externe ontwikkelingen)
Keuze wel of niet certificeren
Overweging
16.15 Afsluiting
Vragen
16.30 Einde training
Deelnemer certificaat
Evaluatie digitaal

Docent

Sonja Akkerman

Sonja Akkerman

Afgestudeerd als verpleegkundige, organisatie sociologe en Quality engineer houdt Sonja zich sinds de jaren negentig bezig met systemen en certificatie rondom kwaliteit, zorg, veiligheid, duurzaamheid en milieu. Zij is partner van St. De MVO-Wijzer waar zij medeoprichter en jarenlang bestuurslid van was. Nadat zij bijna 10 jaar lang werkte als lead auditor, HKZ specialist en trainer voor een Certificerende Instelling, heeft zij sinds 2001 het trainings- coaching- en adviesbedrijf D3i. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het opzetten van integrale managementsystemen die aan vereiste normen en wet- en regelgeving moeten voldoen. Hierbij met een pragmatische blik kijkend naar wat het bedrijf nodig heeft. Sonja houdt van het lesgeven. “Het gaat mij om het duurzaam overdragen van kennis. Dus het moment waarop iemand de kennis tot zich neemt en begrijpt hoe deze kennis kan worden toegepast binnen de organisatie, dat is waarvoor ik het doe.”

Datum en locaties

Inschrijven € 580,00 excl. BTW p.p.

Gerelateerd

Webtool HKZ