NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg - in de praktijk

Inhoud

Duur Twee dagen van 09.30 tot 16.30 uur
Aantal deelnemers max. 15
Voor wie Deze training is nuttig voor iedereen die verantwoordelijk is voor, of betrokken bij de beveiliging van bedrijfsinformatie in de zorg.
Prijs € 985,00 excl. BTW

U staat voor de taak vorm te geven aan informatiebeveiliging binnen uw organisatie. Maar waar begint u? Hoe stelt u een goed informatiebeveiligingsbeleid op? Informatiebeveiliging is een verantwoordelijkheid van alle betrokkenen in de zorg. Met de beveiliging waarborgt u de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie die nodig is om uw patiënten verantwoorde zorg te kunnen bieden.

Na afloop van deze tweedaagse training heeft u voldoende kennis om een eenvoudig te onderhouden managementsysteem voor informatiebeveiliging volgens NEN 7510 op te zetten en in te voeren. Tijdens deze training doorloopt u aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden, casus en hulpmiddelen de belangrijkste stappen om een informatiebeveiligingsmanagementsysteem
te ontwikkelen.

Online training

Naast klassikaal is het ook mogelijk de training 'NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg - in de praktijk' online te volgen. Veel deelnemers hebben de voordelen van het volgen van een online training ervaren. Daarom hebben wij besloten deze blijvend in het aanbod op te nemen.
Voor een online training betaalt u ruim 14% minder dan voor een fysieke training. Het programma van de online trainingen en klassikale trainingen is veelal gelijk. Het is dus aan u om te kiezen wat u prettiger vindt.

Resultaat

  • U kunt de eisen uit NEN 7510 vertalen naar de praktijk van uw organisatie
  • U kunt een beheersbaar en eenvoudig te onderhouden informatiebeveiligingsmanagementsysteem opzetten
  • U kunt een informatiebeveiligingsbeleid opstellen
  • U kunt een risicoanalyse voor het vaststellen van beveiligingsmaatregelen uitvoeren
  • U weet hoe uw systeem het voldoen aan wetgeving als WGBO en AVG kan ondersteunen
  • U kunt een risicoanalyse voor het vaststellen van beveiligingsmaatregelen uitvoeren
  • U weet hoe u een planning en control cyclus opzet
  • U kunt een auditprogramma opstellen en uitvoeren
  • U weet hoe u een bewustwordingscampagne opzet
  • U weet hoe u omgaat met certificatie

Leergang
Deze training is ook te volgen als onderdeel van de 'Leergang Informatiebeveiliging in de zorg'. Deze bestaat uit 3 modules. Hierbij geldt een combinatiekorting van maar liefst 20%.

Bekijk de leergang

Voorkennis

Kennis van de norm is nodig, bijvoorbeeld via training NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg - de norm verklaard of zelfstudie.

Belangrijke norm bij deze training

De norm NEN 7510 is voortaan kosteloos beschikbaar. Ga hiervoor naar www.webtoolnen7510.nl

Programma

Dag 1
Informatiebeveiliging
Wat is een ISMS
Stappenplan ISMS
Bepalen scope ISMS
bepalen beleidsuitgangspunten
Toekennen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Bepalen planning & controlcyclus
Inventarisatie informatiemiddelen
Informatiebeveiliging volgens NEN 7510
Classificatie van informatiemiddelen
Dag 2
Uitvoeren risico analyse
Opstellen statement of applicability (Verklaring van toepasselijkheid)
Opstellen beveiligingsplan
Treffen beveiligingsmaatregelen (Technisch, Fysiek, Organisatorisch)
opzetten auditplan
Uitvoeren audits
Documenteren
Uitvoeren presentatie
Evaluatie

Docent

Theo de Breed

Theo de Breed

Theo de Breed is algemeen directeur van Risk Knowledge. Hij heeft een zeer brede ervaring als IT-auditor (draagt zorg voor de communicatie, het plannen en de kwaliteit van de uitvoering van de IT-audit werkzaamheden bij cliënten in de Gezondheidszorg). De heer De Breed is nauw betrokken bij de controle van een aantal grote instellingen, in de Care en in de Cure, waaronder academische en algemene ziekenhuizen. Behalve als IT-auditor heeft hij jarenlange ervaring als leidinggevende van een ICT-afdeling binnen een gezondheidszorg-instelling. Als lid van de kennisgroep ICT in de Zorg is hij verbonden aan de NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors.

Datum en locaties

Inschrijven € 985,00 excl. BTW p.p.