Waarderend auditen in de zorg

Inhoud

Duur Twee dagen van 09.30 tot 16.30 uur
Aantal deelnemers max. 15
Voor wie Deze training is nuttig voor kwaliteits- arbo- en milieumanagers, -coördinatoren en -medewerkers die verantwoordelijk zijn voor en/of betrokken zijn bij het uitvoeren van interne audits in de zorgsector.
Prijs € 985,00 excl. BTW


Zowel HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001 bevatten een eis om een interne audit op het kwaliteitsmanagementsysteem in de zorg uit te voeren. Inhoudelijk verschillen deze eisen niet heel erg van elkaar. Maar wat is nu de essentie van een goede audit?

Allereerst moet de audit aansluiten op de aandachtspunten van de organisatie. In de planning moet dus rekening worden gehouden met relevante issues die spelen. Dit verhoogt de kans, dat de resultaten van een audit door de opdrachtgever (MT / organisatie) ook worden gezien als waardevol.

Daarnaast is de uitvoering van de audit essentieel. Een audit heeft waarde als zowel de auditor als de auditee de audit ervaren als waardevol. De juiste vragen werden gesteld, de audit bracht de auditee op ideeën of insprireerde mogelijk zelfs de auditee om na te denken over zijn eigen bijdrage aan de organisatie.

Na het volgen van deze training past u de norm ISO 19011 toe om uw rol als interne auditor optimaal te vervullen. Daarnaast bent u een betrouwbare partner voor het management. Iemand die bevindingen helder overbrengt en aangeeft wat ze betekenen voor de organisatie.

Resultaat

  • u kunt een auditprogramma opstellen
  • uw auditplan sluit aan op issues die spelen in de organisatie
  • u kunt efficient meerdere managementsysteem auditen
  • u gebruikt interviewtechnieken voor het optimaal en inspirerend uitvoeren van een auditgesprek
  • u weet hoe u prioriteiten stelt aan de bevindingen van uw audits

Leergang
Deze training is onderdeel van de 'Leergang HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement in de zorg'. Deze bestaat uit 3 modules. Hierbij geldt een combinatiekorting van maar liefst 20%.

Bekijk leergang

Belangrijke normen bij deze training (Niet verplicht)

NEN-EN 15224:2017 nl

NEN-EN-ISO 9001:2015 nl

NEN-EN-ISO 19011:2018 nl

Wilt u de normen met korting aanschaffen?
Als deelnemer aan deze training krijgt u 15% korting op bovenstaande normen. Geef hiervoor bij het opmerkingenveld op het aanmeldingsformulier aan dat u de normen wilt bestellen.

Programma

Dag 1
Kwaliteitsmanagement en auditen
Doelstelling en scope van de interne audit
Het auditprogramma en auditplan
Bekwaamheid en beoordeling interne auditors
Dag 2
Auditactiviteiten
Uitvoeren auditinterviews (rollenspel)
Rapportage van de bevindingen
Corrigerende en preventieve maatregelen
Verificatie
Beoordeling door de directie
Afronding met evaluatie

Docent

Angela van Bergeijk

Angela van Bergeijk

Waarderend auditen in de zorg

&nbps;

Datum en locaties

Inschrijven € 985,00 excl. BTW p.p.