Leergang AVG in de zorg

Waar gaan al uw persoonsgegevens naartoe? En hoe beveiligd zijn deze gegevens zodat niet elke instelling hiermee aan de haal gaat? De nieuwe privacywetgeving (GDPR/ AVG) waarborgt de privacy van persoonsgegevens. NEN heeft een leergang ontwikkeld waarbij zowel de methodiek als de toepassing in de praktijk aan bod komen.

Uw recept voor de juiste informatiebeveiliging

Aanvullend op de leergang ‘NEN 7510 - Informatiebeveiliging in de zorg’, is samen met PBLQ een leergang ‘AVG in de zorg’ ontwikkeld. In deze leergang maakt u op een praktische manier kennis met AVG en gaat u aan de slag met de implementatie van AVG. De opbouw van de leergang volgt de opbouw van de leergang NEN 7510 en is hier ook op afgestemd. Daardoor kunt u de implementatie van AVG laten aansluiten op implementatie van NEN 7510 of indien gewenst geïntegreerd hiermee laten verlopen.

Voor wie
Deze leergang is onder andere bestemd voor iedereen die verantwoordelijk is voor het zorgvuldig omgaan met (bijzondere) persoonsgegevens in de uitwisseling van bedrijfsinformatie.

Daarnaast is de leergang geschikt voor informatiebeveiligingsmanagers, -coördinatoren, auditprogramma-managers en -medewerkers die verantwoordelijk zijn voor en/of betrokken zijn bij het uitvoeren van audits.

Opbouw van de leergang

De opbouw van de leergang volgt de logica van het implementatieproject. Wij adviseren u de trainingen in de leergang niet direct achter elkaar te volgen. Neem de tijd om de kennis die u opdoet direct in de praktijk toe te passen. Op basis van onze ervaringen, kunt u rekenen op een gemiddelde projectduur van een jaar, startend bij de beslissing een managementsysteem te implementeren en eindigend bij een al dan niet gecertificeerd, compleet en werkend managementsysteem. Natuurlijk is de specifieke duur van het project afhankelijk van uw planning.


De leergang bestaat uit 3 trainingen:

1 De AVG verklaard
2 De AVG in de praktijk
3 Accountability in de AVG

Nu inschrijven


Maand 1: Eerste training
U start met de training ‘De AVG verklaard’, waarbij u leert wat de AVG inhoudt. U weet welke juridische afwegingen nodig zijn om AVG-compliant te zijn.

Maand 2: Tweede training
U volgt de training ‘In de praktijk’, waarbij u praktisch aan de slag gaat met de AVG. U krijgt de handvatten om het managementsysteem op te zetten en in te voeren. Het opzetten en invoeren van het managementsysteem neemt ongeveer een half jaar in beslag.

Maand 3-7
U gaat in uw eigen organisatie aan de slag met wat u heeft geleerd tijdens de eerste twee trainingsdagen.

Maand 8: Derde training
U volgt de training ‘Accountability’, waarbij u kennis maakt met praktische methoden en checklisten om uw organisatie te monitoren op de mate waarin uw organisatie AVG-proof is.

Combinatiekorting

Als u zich aanmeldt voor deze leergang kunt u profiteren van een aantrekkelijke combinatiekorting. U ontvangt maar liefst 17% korting! U betaalt € 1.000,- in plaats van € 1.200,-.

Nu inschrijven