Leergang HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: Kwaliteitsmanagement in de zorg

Stakeholders bij uw zorginstelling, zoals bijvoorbeeld verzekeraars en/of overheden eisen een KMS. U heeft daarbij tegenwoordig een brede keus aan instrumenten om tegemoet te komen aan deze eis. Maar welk managementsysteem is relevant voor u en welke sluit voor u aan bij interne en externe ontwikkelingen? NEN heeft een leergang ontwikkeld waarbij zowel de methodiek als de toepassing in de praktijk aan bod komen.

Stap voor stap zorgen voor de juiste implementatie

In de zorg is er een brede keuze aan keurmerken van checklists tot volwaardige managementsystemen. NEN-HKZ draagt hier aan bij via drie normen, die allen vallen onder een stelsel van geaccrediteerde certificatie:

HKZ: een sectorspecifieke vertaling van ISO 9001 voor de zorg.
NEN-EN 15224: Europese norm voor kwaliteit van zorg.
ISO 9001: de generieke norm voor kwaliteitsmanagement. Deze norm is ook goed toe te passen binnen zorg.

NEN helpt u graag inzicht te krijgen welk managementsysteem het beste bij uw organisatie past en hoe u de norm implementeert. Hierbij komen verschillende stappen aan bod; van kennis van de norm tot het auditen van uw managementsysteem. Deze leergang helpt u keuzes te maken bij het vertalen van HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001 naar uw organisatie.

Voor wie
Deze leergang is bestemd voor diegene die werkzaam is bij een zorgorganisatie en de verantwoordelijkheid draagt voor het kwaliteitsmanagementsysteem.

Opbouw van de leergang

De opbouw van de leergang volgt de logica van het implementatieproject. Wij adviseren u de trainingen in de leergang niet direct achter elkaar te volgen. Neem de tijd om de kennis die u opdoet direct in de praktijk toe te passen. Op basis van onze ervaringen, kunt u rekenen op een gemiddelde projectduur van een jaar, startend bij de beslissing een managementsysteem te implementeren en eindigend bij een al dan niet gecertificeerd, compleet en werkend managementsysteem. Natuurlijk is de specifieke duur van het project afhankelijk van uw planning.


De leergang bestaat uit 3 trainingen:

1 HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: introductie kwaliteitsmanagement in zorg
2 HKZ, NEN-EN 15224 en/of ISO 9001: kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk
3 HKZ, NEN-EN 15224 of ISO 9001: auditen van kwaliteitsmanagement in de zorg


Nu inschrijvenMaand 1: Eerste training
U start met de training ‘De norm verklaard’, waarbij u zich oriënteert op de specifieke betekenis van de norm. Doel is dat u een goed beeld krijgt van de eisen van de norm en alvast een eerste indruk krijgt hoe deze norm aansluit op uw organisatie.

Maand 2: Tweede training
U volgt de training ‘In de praktijk’, waarbij u de handvatten krijgt om het managementsysteem op te zetten en in te voeren. Het opzetten en invoeren van het managementsysteem neemt ongeveer een half jaar in beslag.

Maand 3-7
U gaat in uw eigen organisatie aan de slag met wat u heeft geleerd tijdens de eerste twee trainingsdagen.

Maand 8: Derde training
U volgt de training ‘Auditen’, u bent dan in de toetsingsfase van het project om vast te stellen of het managementsysteem het door u beoogde resultaat oplevert. Onderdeel daarvan is het uitvoeren van interne audits. De audittraining geeft u de praktische handvatten om interne audits te organiseren, uit te voeren en op te volgen.

Combinatiekorting

Als u zich aanmeldt voor deze leergang kunt u profiteren van een aantrekkelijke combinatiekorting. U ontvangt maar liefst 20% korting! U betaalt € 2.000,- in plaats van € 2.550,-.

Nu inschrijven