Visions Connected start met MVO

Deze zomer heeft Visions Connected een zelfverklaring op het publicatieplatform geplaatst. Visions Connected biedt videoconferencing oplossingen. De organisatie is van Nederlandse origine maar heeft inmiddels vestigingen in meerdere Europese landen en zelfs Saoedi-Arabië.

Uitgelicht: Stephanie Wagemakers | Visions Connected | Transparantieniveau 3


Visions Connected opereert in meer dan 120 landen. In een kort vraaggesprek licht Stephanie Wagemakers, assistant certification manager, toe waarom Vissions Connected is begonnen met MVO en wat het heeft opgeleverd.

Waarom bent u begonnen met MVO?
'Onze dienst heeft een groot effect op de CO2 uitstoot door het voorkomen van de vele zakelijke reizen. Om dit inzichtelijk te maken wil je meer weten over de daadwerkelijke CO2 reductie. Dit zijn we in rapportages gaan uitwerken. Dit, in combinatie met het belang en de aandacht voor duurzaamheid in de markt, heeft ons doen besluiten onze initiatieven verder uit te werken met behulp van de ISO 26000 richtlijn. Hiervoor hebben we samen met een externe partij vorm gegeven aan ons MVO beleid en een duidelijk focus gekregen waar wij een goede toegevoegde waarde kunnen leveren.'

Wat heeft het u opgeleverd?
'Het gehele traject heeft met name invloed gehad op het bewustzijn, maar ook weergegeven dat we al veel doen, zowel thuis als op de werkvloer en met name op het gebied van milieu. De gesprekken met de stakeholders hebben erg leuke inzichten gegeven en een idee gegeven hoe we hier samen initiatieven kunnen nemen. Wel merken we dat veel dingen lastig inzichtelijk te maken zijn in de vorm van rapportages of resultaten.'

Wat was belangrijk voor uw stakeholders? Welke inzichten hebben de stakeholderconsultaties opgeleverd?
Met stakeholders hebben wij goede gesprekken gehad waarin we een beeld hebben kunnen waar voor hun de focus ligt binnen het gebied van MVO en waar we een gezamenlijke focus kunnen hebben. Hier bleek dat we al een goede gezamenlijk focus hadden, maar dat het met name de vraag is hoe we hier goed vorm aan kunnen geven. Concrete plannen maken die zowel een goede toegevoegde waarde hebben, als ook haalbaar zijn op het gebied van de kosten. In de consultaties, zowel met de interne als de externe stakeholders, zijn veel leuke ideeën op tafel gekomen, welke we zijn gaan uitwerken op haalbaarheid.

Wat is het voordeel van de optie 3 publicatie. Waarom biedt u maximale transparantie richting uw stakeholders?
Vanuit onze kern zijn wij een bedrijf dat graag open en transparant is, zo ook op dit gebied. Zowel voor onze klanten als leveranciers en partners willen wij inzicht geven in wat wij doen op het gebied van MVO. Daarnaast staan we vanuit dat perspectief ook open om hier de dialoog over aan te gaan hoe we dit verder kunnen uitwerken en ideeën kunnen uitwisselen. Zo zijn wij momenteel al met een klant in gesprek waarin zij ons vragen hoe zij hier vorm aan kunnen geven met onze hulp. Via deze weg zien wij ook de mogelijkheid om MVO in onze keten verder te verspreiden.Bekijk de zelfverklaring, referentiematrix en prioriteringsmatrix

Na stakeholderconsultaties konden we concrete plannen maken, die zowel toegevoegde waarde hebben als ook haalbaar zijn.

Stephanie Wagemakers, assistant certification manager bij Visions Connected