Vacatures

IT-Regie manager

23-04-2013 IT-regie is verantwoordelijk voor de informatievoorziening en ICT van NEN. De afdeling zorgt voor een goede begeleiding en ondersteuning van de bedrijfsprocessen voor normontwikkeling, normpublicatie en normtoepassing.

IT wordt een steeds kritischer succesfactor voor NEN. Het is essentieel voor de verbetering van onze producten en diensten (documentmanagement, XML, security) en belangrijk voor de eigen infrastructuur van NEN (ERP, CMS, kantoor- automatisering). Voor NEN is de grote uitdaging bij te blijven bij technologische ontwikkelingen en te blijven voldoen aan de klantenverwachtingen. Strategische partnerships, die verder gaan dan het verenigingsverband met CEN/CENELEC en ISO/IEC, worden belangrijker zodat de kosten beheersbaar blijven.

De functie

De IT-Regie manager

 • geeft leiding aan de IT-Regie Service Unit en rapporteert aan de Algemeen Directeur;
 • is als sparringpartner van de business zelf in staat de ontwikkelingen van NEN en de klantbehoeften te vertalen in strategische en tactische plannen. Cruciaal daarbij is de afweging wat NEN moet uitbesteden aan service providers en wat NEN zelf moet doen;
 • zorgt voor de operationele uitvoering van de strategische en tactische plannen en voor de dienstverlening aan de afdelingen;
 • is verantwoordelijk voor het totale selectie- en onderhandelingsproces met externe leveranciers en het contract- en relatiemanagement met de service providers;
 • maakt deel uit van de IT-Project Board die IT-investeringsvoorstellen beoordeelt;
 • draagt zorg voor periodieke managementinformatie over planning en voortgang van IT- projecten;
 • is verantwoordelijk voor het coachen, motiveren en ontwikkelen van de medewerkers van IT-Regie;
 • is verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van jaarplannen en kostenbudgetten.

Profiel

 • academisch niveau;
 • bij voorkeur ervaring met vergelijkbare bedrijven en succesvol verantwoordelijkheid gedragen voor de outsourcing van IT-dienstverlening (zowel beheerservices als application services) en de regie van IT-dienstverlening;
 • capaciteit om business- en klantenbehoeften te vertalen in IT-oplossingen die passen bij NEN;
 • brede kennis van IT-services, markt en marktontwikkelingen (Cloud, SaaS, ASP, outsourcing);
 • een goed bedrijfseconomisch en organisatorisch inzicht;
 • coachend leidinggeven aan 7 medewerkers.

Selectieproces

Kandidaten worden uitgenodigd voor twee rondes van interviews met Algemeen Directeur, HR-manager, Finance & Control-manager en BU-managers. Voor de uiteindelijke keuze worden de referenties van de voorkeurskandidaat opgevraagd. Een extern assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. De eerste gespreksronde vindt plaats op vrijdag 17 mei 2013.

Remuneratie

Voor deze functie is een marktconform bruto jaarsalaris beschikbaar van maximaal € 93.000,--.
Daarnaast wordt een resultaatafhankelijke beloning in het vooruitzicht gesteld, waarvoor jaarlijks specifieke doelen worden vastgesteld. NEN heeft goede secundaire voorzieningen.

Eerder door u bekeken

Stuur jouw sollicitatie naar

NEN P&O
Postbus 5059
2600 GB Delft

of per e-mail naar

sollicitatie@nen.nl