Auteursrechten normen

Hieronder vindt u een selectie van veelgestelde vragen.
Bekijk ook de folder ‘Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van NEN’ (NL) of in het Engels: 'NEN's copyrights and other intellectual property rights' (EN).

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met NEN, via e-mail copyright@nen.nl.

Hebben normen auteursrecht?
Net als een boek worden normen beschermd door het auteursrecht. Ze mogen daarom niet integraal worden overgenomen en/of verspreid. Met de aanschaf van een papieren of digitale versie van een norm verkrijgt u uitsluitend het stand-alone gebruik. Zonder toestemming van NEN is het kopiëren en reproduceren van alle inhoud van normen (zoals tekst, illustraties, tabellen) niet toegestaan. Lees meer over auteursrecht van normen in de brochure Auteursrecht, normen en het internet (pdf).
Mag ik de tekst uit een norm overnemen?
Nee, het overnemen van de tekst uit een norm is niet toegestaan. Net als een boek worden normen beschermd door het auteursrecht. Ze mogen daarom niet integraal worden overgenomen en/of verspreid. Met de aanschaf van een papieren of digitale versie van een norm verkrijgt u uitsluitend het stand-alone gebruik. Zonder toestemming van NEN is het kopiëren en reproduceren van alle inhoud van normen (zoals tekst, illustraties, tabellen) niet toegestaan. Lees meer over auteursrecht van normen in de brochure Auteursrecht, normen en het internet (pdf).
Mag ik normen kopiëren?
Net als een boek worden normen beschermd door het auteursrecht. Ze mogen daarom niet integraal worden overgenomen en/of verspreid. Met de aanschaf van een papieren of digitale versie van een norm verkrijgt u uitsluitend het stand-alone gebruik. Zonder toestemming van NEN is het kopiëren en reproduceren van alle inhoud van normen (zoals tekst, illustraties, tabellen) niet toegestaan. Lees meer over auteursrecht van normen in de brochure Auteursrecht, normen en het internet (pdf).
Waar kan ik toestemming vragen voor het reproduceren van inhoud uit normen?
U kunt uw verzoek voor het reproduceren van inhoud uit normen per e-mail indienen bij copyright@nen.nl. Net als een boek worden normen beschermd door het auteursrecht. Ze mogen daarom niet integraal worden overgenomen en/of verspreid. Met de aanschaf van een papieren of digitale versie van een norm verkrijgt u uitsluitend het stand-alone gebruik. Zonder toestemming van NEN is het kopiëren en reproduceren van alle inhoud van normen (zoals tekst, illustraties, tabellen) niet toegestaan.
Ik wil mijn normen op mijn bedrijfsnetwerk plaatsen, mag dit?
Net als een boek worden normen beschermd door het auteursrecht. Ze mogen daarom niet integraal worden overgenomen en/of verspreid. Met de aanschaf van een papieren of digitale versie van een norm verkrijgt u uitsluitend het stand-alone gebruik. Zonder toestemming van NEN is het kopiëren en reproduceren van alle inhoud van normen (zoals tekst, illustraties, tabellen) niet toegestaan. Lees meer over auteursrecht van normen in de brochure Auteursrecht, normen en het internet (pdf).
Wat betekent het als een norm is 'afgekocht'?
Een norm is nooit gratis.

Als een norm is 'afgekocht' dan betekent dat dat de kosten voor de norm worden gedragen door een bedrijf, instantie of overheid. Daarover hebben NEN en deze partij dan een overeenkomst afgesloten.
In het geval van zo'n overeenkomst kan de norm u kosteloos worden aangeboden.
Het betekent overigens niet dat de norm vrij is van auteursrecht.

In het geval van afkoop staat op de productpagina op de website van NEN vermeld met welk bedrijf, instantie of overheid de overeenkomst is afgesloten.
Heeft NEN producten om het actueel houden van normen gemakkelijker te maken?
Ja, NEN heeft een aantal producten die u hierbij kunnen helpen. Wilt u meer hierover weten? Kijk dan op NEN Connect.
Hoe kom ik aan een netwerklicentie?
U kunt een netwerklicentie afsluiten bij NEN, zie NEN Connect.

Eerder door u bekeken