Normverklaringen

Hieronder vindt u een selectie van veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391, e-mail klantenservice@nen.nl.

Er staat een '+A' bij de norm. Wat betekent dit?
'+A' betekent dat er bij de hoofdnorm een aanvullingsblad is. Deze is in het normdocument verwerkt (geconsolideerd). Het gaat hier om een complete versie. Een aanvullingsblad is een uitbreiding op de eerder gepubliceerde hoofdnorm en geeft aanvullende informatie. Een aanvullingsblad moet altijd in combinatie met de hoofdnorm worden gebruikt. Zonder de hoofdnorm heeft een aanvullingsblad geen waarde. Omdat het hier gaat om inhoudelijke wijzigingen van de hoofdnorm, zijn aanvullingsbladen niet gratis.
Er staat een '+C' bij de norm. Wat betekent dit?
'+C' betekent dat er bij de hoofdnorm een correctieblad is. Deze is in het normdocument verwerkt (geconsolideerd). Het gaat hier om een complete versie van de norm. (bijvoorbeeld: NEN-EN-ISO 9001:2008+C1:2009 nl.) Een correctieblad is een correctie op een eerder gepubliceerde hoofdnorm of een eerder gepubliceerd aanvullingsblad. Correctiebladen zijn gratis te downloaden (PDF). Als u correctiebladen bestelt in papieren vorm, dan worden er handlingskosten in rekening gebracht. Correctiebladen zijn gratis, omdat het hier gaat om o.a. redactionele wijzigingen in de norm en niet om inhoudelijke wijzigingen.
Er staat een '/A' bij de norm. Wat betekent dit?
Als er '/A' staat dan gaat het enkel om het aanvullingsblad. Om een complete versie van de norm te hebben moet u de hoofdnorm apart aanschaffen. Een aanvullingsblad is een uitbreiding op de eerder gepubliceerde hoofdnorm en geeft aanvullende informatie. Een aanvullingsblad moet altijd in combinatie met de hoofdnorm worden gebruikt. Zonder de hoofdnorm heeft een aanvullingsblad geen waarde. Omdat het hier gaat om inhoudelijke wijzigingen van de hoofdnorm, zijn aanvullingsbladen niet gratis.
Er staat een '/C' bij de norm. Wat betekent dit?
Als er '/C' staat dan gaat het enkel om het correctieblad. Om een complete versie te hebben van de norm moet u de hoofdnorm apart aanschaffen.
Een correctieblad is een correctie op een eerder gepubliceerde hoofdnorm of een eerder gepubliceerd aanvullingsblad. Correctiebladen zijn gratis te downloaden (PDF). Als u correctiebladen bestelt in papieren vorm, dan worden er handlingskosten in rekening gebracht.
Correctiebladen zijn gratis, omdat het hier gaat om o.a. redactionele wijzigingen in de norm en niet om inhoudelijke wijzigingen.
Wat betekent definitieve norm?
Dit is een norm die gepubliceerd is en voor iedereen beschikbaar via de Normshop.
Wat betekent ingetrokken norm?
Dit is een norm die vervallen is of vervangen door een andere norm. In sommige gevallen kan het zijn dat er in het werkveld nog wordt verwezen naar een oudere, ingetrokken, norm.
Wat betekent normontwerp?
Dit is een norm die nog in ontwikkeling is. Deze normen zijn in veel gevallen al te bestellen in de normshop.
Wat betekent werkprogramma?
Dit zijn documenten waar de normcommissies aan werken (nieuwe documenten of herzieningen).
Wat is een Europese norm (EN)?
Een Europese norm is vergelijkbaar met een NEN-norm, maar dan geldig voor alle Europese lidstaten. Voor de Nederlandse markt dragen Europese normen de codering NEN-EN. In Duitsland is dat bijvoorbeeld DIN-EN. Normalisatie-instituten zijn verplicht de Europese normen nationaal over te nemen (implementatieplicht).
Wat is een internationale norm (ISO of IEC)?
Een Internationale norm is eveneens vergelijkbaar met een NEN-norm, maar dan ontwikkeld in een mondiale Technische Commissie van ISO of IEC. Voor mondiale normen geldt geen implementatieplicht. Internationale documenten die door Nederland zijn geaccepteerd, voeren de codering NEN-ISO of NEN-IEC. Sommige Internationale normen zijn ook Europees geaccepteerd. Deze documenten zijn herkenbaar aan de codering: NEN-EN-ISO.
Wat is een Nederlands technische afspraak (NTA)?
Een Nederlands technische afspraak (NTA).
Kenmerken:
- eisenstellende afspraak;
- openbare afspraak tussen twee of meer belanghebbende partijen;
- consensus niet vereist;
- geen openbare commentaarronde;
- korte doorlooptijd. Resultaat: afspraak die snel tot stand kan komen. Dit biedt toegevoegde waarde in sectoren waarin de ontwikkelingen snel gaan.
Wat is een Nederlandse norm (NEN)?
Een Nederlandse norm (NEN) is een norm met een groot draagvlak en autoriteit.
Kenmerken:
- eisenstellende afspraak;
- brede vertegenwoordiging van belanghebbenden;
- volgens consensus;
- een openbare commentaarperiode van minimaal 3 maanden;
- doorlooptijd afhankelijk van internationalisatie van 1 jaar tot maximaal 3 jaar.
Wat is een Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR)
Een Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) is een praktische uitwerking van de bepalingen in een norm en bevatten bijvoorbeeld toelichtingen op normen, constructieve mogelijkheden, werkmethoden en fabricagegegevens.
Kenmerken:
- informatieve afspraak;
- brede vertegenwoordiging van belanghebbenden;
- volgens consensus;
- doorlooptijd gemiddeld 1 jaar.
Wat is een Nederlandse voornorm (NVN)?
Een Nederlandse voornorm (NVN) is een voorlopige eisenstellende afspraak waaraan bepalingen ontbreken en/of waarvan bepalingen onvolledig zijn of onder voorbehoud zijn opgenomen. Het is de bedoeling om de afspraak als Nederlandse norm (NEN) te publiceren indien daarover overeenstemming is bereikt. Een voorwaarde voor overeenstemming kan bestaan uit verdere testen of aanvullingen.
Wat is een technisch rapport (CEN/TR of ISO/TR)?
Een Technical Report (TR) heeft een informatief karakter. Het wordt uitgegeven als het wenselijk blijkt om bepaalde gegevens beschikbaar te stellen. Het kan hier gaan om technische gegevens, maar ook om een inventarisatie van wettelijke regels en normen per land.
Wat is een Technische specificatie (CEN/TS of ISO/TS)?
De Technical Specification (TS) wordt opgesteld voor voorlopige toepassing. De technische stand van zaken of de consensus is nog onvoldoende om een norm uit te brengen. Ook kan de Technical Specification worden gebruikt voor snelle tussentijdse publicatie van de resultaten van een normontwikkelingstraject.
Wat is een workshop afspraak (CWA of IWA)?
Een CWA of een IWA wordt onwikkeld in een CEN resp. ISO workshop in plaats van een Technische Commissie. Deze workshops zijn open voor iedereen die interesse heeft om deel te nemen. CWA's en IWA's worden vaak opgesteld als voorloper van een EN- of ISO-norm.

Eerder door u bekeken