Over normen

Hieronder vindt u een selectie van veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391, e-mail klantenservice@nen.nl.

Hoe komen normen tot stand?
NEN bepaalt de normen niet. Ze worden door organisaties en instanties in onderlinge samenspraak in NEN-commissies ontwikkeld, door NEN vastgelegd en uitgegeven. Een stappenplan hoe normen tot stand komen kunt u vinden op deze pagina.
Hoe weet ik of er een wijziging op een norm is geweest?
Wanneer u normen zoekt via het zoekscherm, dan ziet u in het resultaatscherm voor de norm een icoontje afgebeeld. Dit icoontje geeft de status van de norm weer. Als een norm ingetrokken is dan kan deze vervangen zijn door een nieuwe norm. De garantie om altijd met de laatste normen te werken? Stap dan over op NEN Connect.
Hoe zie ik in welke taal de norm is?
Dit ziet u door het icoontje van de landvlaggen. Deze vindt u terug bij elke norm.
Is een norm een wet?
Normen zijn geen wetten, maar ’best practices’. Iedereen kan - op vrijwillige basis - hier zijn voordeel mee doen. In zakelijke overeenkomsten hebben normen een belangrijke functie. Ze bieden marktpartijen duidelijkheid over en vertrouwen in producten, diensten of organisaties en dagen de maatschappij uit te innoveren.
Is een norm gratis?
Nee, een norm is niet gratis. NEN is een stichting zonder winstoogmerk. Om de kosten te kunnen dekken, haalt NEN onder andere inkomsten uit de verkoop van normen.

In sommige gevallen is een norm 'afgekocht'. Dat betekent dat de kosten voor de norm worden gedragen door een bedrijf, instantie of overheid. Daarover hebben NEN en deze partij dan een overeenkomst afgesloten. In het geval van zo'n overeenkomst kan de norm u kosteloos worden aangeboden. Het betekent overigens niet dat de norm vrij is van auteursrecht.

In het geval van afkoop staat op de productpagina op de website van NEN vermeld met welk bedrijf, instantie of overheid de overeenkomst is afgesloten.
Waarom moet ik betalen voor normen?
De werkzaamheden van NEN – het aanbieden van internationale, Europese en nationale normalisatie, het doen van onderzoek, het onderhouden van de infrastructuur voor het opstellen van normen, het beschikbaar stellen van de documenten, opleiding en advies over normen – worden bekostigd op verschillende manieren. NEN is een stichting zonder winstoogmerk. De winstmarge is dan ook minimaal. Partijen die belang hebben bij het normalisatietraject dragen een deel van de kosten van het normontwikkelingstraject. Deze inkomsten, samen met de opbrengst van de beschikbaarstelling van normen en kennisoverdracht over normen, zorgen ervoor dat NEN al zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Zonder deze inkomsten, is normalisatie niet mogelijk.
Ik wil mijn normen op mijn bedrijfsnetwerk plaatsen, mag dit?
Net als een boek worden normen beschermd door het auteursrecht. Ze mogen daarom niet integraal worden overgenomen en/of verspreid. Om de norm te mogen kopiëren of via het computernetwerk te verspreiden, heeft u een netwerklicentie nodig. Lees meer over auteursrecht van normen in de brochure Auteursrecht, normen en het internet (pdf).
Zijn normen verplicht?
Normen zijn niet verplicht, maar u kunt er vaak veel voordeel van hebben. De overheid verwijst via de wet in een aantal gevallen naar normen. De wet geeft het kader, bijvoorbeeld: 'een machine moet veilig zijn'. Het antwoord op de vragen 'Hoe produceer ik dan een veilige machine?' of 'Hoe test ik of mijn product veilig is?' vindt u in normen. De normen waarnaar verwezen wordt vanuit de wetgeving geven dus een praktische invulling aan eisen die in de wet staan.
Zijn normen wetmatig vastgelegd?
Naar de meeste normen wordt niet door de wet verwezen. Zijn die dan overbodig? Nee, normen zijn een vorm van zelfregulering.
Hoe lees ik een norm? - Normatief of informatief
Voor gebruikers van normdocumenten is het niet altijd duidelijk of tekstdelen normatief of informatief zijn. Om het verschil kort uit te leggen zeggen we vaak: normatief = eis, informatief = aanbeveling. Maar er is meer over te zeggen dan dat. Er zijn normatieve en informatieve documentsoorten, hoofdstukken, tekstdelen en formuleringen. Download 'Hoe lees ik een norm? - Normatief of informatief' (pdf).

Eerder door u bekeken