Algemene voorwaarden Evenementen

Naast deze aanvullende voorwaarden voor evenementen zijn, op alle met ons te sluiten overeenkomsten, de NEN algemene voorwaarden van toepassing.

Aanmelden

Na inschrijving voor een evenement sturen wij u een ontvangstbevestiging. Drie weken voor aanvang van de bijeenkomst ontvangt u de uitnodiging en factuur. De inschrijving sluit twee weken voor de datum van de bijeenkomst.


Annulerings-/ verhindering

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot drie weken voor de datum van de bijeenkomst wordt € 35,00 administratiekosten in rekening gebracht. Na deze termijn is het volledige bedrag verschuldigd. Bij verhindering kunt u zich altijd kosteloos laten vervangen door een collega.


Veiligheid

Deelnemers worden geacht tijdens de bijeenkomst de veiligheidsinstructies en -normen op te volgen, geldend op de betreffende locatie. Bij weigering van deze inachtneming is de aansprakelijkheid volledig voor rekening van de deelnemer.

Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.


Betalingstermijn

Ongeveer drie weken voor aanvang van de bijeenkomst ontvangt u een factuur. Wij hanteren een betalingstermijn van 8 werkdagen. Indien de betaling niet op tijd is ontvangen, bestaat de mogelijkheid dat u niet kunt deelnemen aan de bijeenkomst.


Administratiekosten

Als u vlak voor aanvang, of na afloop van de bijeenkomst een wijziging doorgeeft, berekenen wij € 35,00 administratiekosten.

Bescherming persoonsgegevens

Uw gegevens worden niet gebruikt voor het toezenden van informatie en/of speciale aanbiedingen door NEN-Evenementen en mede-organisatoren van het evenement, tenzij u hieronder uitdrukkelijk toestemming verleent.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

(015) 2 690 435

communicatie@nen.nl