Algemene voorwaarden trainingen

Naast deze aanvullende voorwaarden voor open inschrijvingen zijn, op al onze offertes en met ons te sluiten overeenkomsten, de NEN algemene voorwaarden van toepassing.

Aanmelden

Inschrijving kan uitsluitend via de website of door middel van een email naar training@nen.nl. U ontvangt voor iedere inschrijving een schriftelijke bevestiging. Drie weken voor aanvang van de training ontvangt u bericht of de training definitief doorgaat. De geplande datum voor de training is onder voorbehoud van voldoende deelname. Na afloop ontvangt u een certificaat als bewijs van deelname. Bij deelname kunt u bijbehorende Nederlands aanvaarde normen met 15% korting bestellen door te mailen naar training@nen.nl.


Annulerings-/ verplaatsingsregeling

U kunt deelname aan een training uitsluitend schriftelijk annuleren of verplaatsen. Hiervoor geldt de volgende regeling: tot 3 weken voor aanvang van de training brengen wij € 35,00 administratiekosten in rekening; binnen 3 weken voor aanvang van de training bent u het volledige bedrag verschuldigd. Indien u binnen één jaar alsnog deelneemt aan de betreffende training, bent u slechts 50% van het dan geldende inschrijvingstarief verschuldigd; bij verhindering is het te allen tijde mogelijk een vervanger te sturen. Alle vormen van overmacht ziet NEN als een bedrijfsrisico van de klant.


Aansprakelijkheid

NEN sluit aansprakelijkheid ten aanzien van schade(n) ontstaan op trainingslocaties uit tot het bedrag dat de verzekeraar in een dergelijk geval uitkeert.

Prijzen

Alle genoemde prijzen of tarieven zijn onder voorbehoud en exclusief btw. De genoemde prijzen zijn inclusief documentatiemateriaal en bij één- of meerdaagse trainingen is de lunch inbegrepen.


Betalingstermijn

Ongeveer drie weken voor aanvang van de training ontvangt u een factuur. Wij hanteren een betalingstermijn van 8 werkdagen. Indien de betaling niet op tijd is ontvangen, bestaat de mogelijkheid dat u niet kunt deelnemen aan de training.


Administratiekosten

Als u vlak voor aanvang, of na afloop van de training een wijziging doorgeeft, berekenen wij € 35,00 administratiekosten.


Kortingen

Wanneer drie of meer medewerkers van dezelfde organisatie zich tegelijkertijd inschrijven, kunnen er kortingen gelden. Neem hiervoor contact op met onze Klantenservice Trainingen telefoon (015) 2 690 188 of e-mail: training@nen.nl. Diverse trainingen volgen elkaar op. Als u zich tegelijkertijd opgeeft voor deze trainingen ontvangt u een combinatiekorting. Wanneer er meerdere kortingen van toepassing zijn, dan geldt alleen de korting die u het hoogste voordeel biedt.

Bescherming persoonsgegevens

Van de deelnemers aan onze trainingen wordt door NEN een aantal persoonsgegevens verwerkt. De gehele naam van de deelnemer wordt verwerkt via een presentielijst. Deze wordt ten eerste gebruikt om achteraf de certificaten te kunnen maken (van degene die aanwezig is geweest).

De certificaten zijn immers gepersonaliseerd. Presentielijsten worden daarna vernietigd. Ook wordt het e-mail adres van de deelnemers verwerkt. De e-mailadressen verwerken we zodat we de deelnemers om een evaluatie van de training kunnen vragen.

De evaluaties worden per e-mail verzonden naar de deelnemers. Met het tekenen van deze aanmelding voor de training gaat u akkoord met dit gebruik van uw persoonsgegevens. Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie en/of speciale aanbiedingen door NEN en speciaal geselecteerde bedrijven. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat aan ons doorgeven ter attentie van Klantenservice Trainingen. Veiligheid De deelnemer wordt geacht tijdens de training de veiligheidsinstructies en -normen op te volgen. Bij weigering van deze inachtneming is de aansprakelijkheid volledig voor rekening van de deelnemer.


Onjuiste adresgegevens

Als uw gegevens niet correct staan vermeld, verzoeken wij u dit door te geven via training@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl

Netwerk internationaal