Algemene voorwaarden trainingen

Naast deze aanvullende voorwaarden voor open inschrijvingen zijn, op al onze offertes en met ons te sluiten overeenkomsten, de NEN algemene voorwaarden van toepassing.

Aanmelden

Inschrijving kan uitsluitend via de website of door middel van een aanmeldingsformulier. U ontvangt voor iedere inschrijving een schriftelijke bevestiging. Drie weken voor aanvang van de training ontvangt u bericht of de cursus en/of bijeenkomst definitief doorgaat. De geplande datum voor de training is onder voorbehoud van voldoende deelname. Na afloop ontvangt u een certificaat als bewijs van deelname. Bij uw inschrijving kunt u bijbehorende normen met 15% korting bestellen.


Annulerings-/ verplaatsingsregeling

U kunt deelname aan een training uitsluitend schriftelijk annuleren of verplaatsen. Hiervoor geldt de volgende regeling: tot 3 weken voor aanvang van de cursus brengen wij € 35,00 administratiekosten in rekening; binnen 3 weken voor aanvang van de training bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd. Indien u binnen één jaar alsnog deelneemt aan de betreffende training, bent u slechts 50% van het dan geldende inschrijvingstarief verschuldigd; bij verhindering is het te allen tijde mogelijk een vervanger te sturen.


Aansprakelijkheid

NEN sluit aansprakelijkheid ten aanzien van schade(n) ontstaan op cursuslocaties uit tot het bedrag dat de verzekeraar in een dergelijk geval uitkeert.

Prijzen

Alle genoemde prijzen of tarieven zijn onder voorbehoud en exclusief btw. De genoemde cursusprijzen zijn inclusief documentatiemateriaal en bij één- of meerdaagse trainingen is de lunch inbegrepen.


Betalingstermijn

Ongeveer drie weken voor aanvang van de bijeenkomst of training ontvangt u een factuur. Wij hanteren een betalingstermijn van 8 werkdagen. Indien de betaling niet op tijd is ontvangen, bestaat de mogelijkheid dat u niet kunt deelnemen aan de bijeenkomst of training.


Administratiekosten

Als u vlak voor aanvang, of na afloop van de training of bijeenkomst een wijziging doorgeeft, berekenen wij € 35,00 administratiekosten.


Kortingen

Wanneer drie of meer medewerkers van dezelfde organisatie zich tegelijkertijd inschrijven, kunnen er kortingen gelden. Neem hiervoor contact op met de verkoop binnendienst, telefoon (015) 2 690 188 of e-mail: training@nen.nl. Diverse trainingen volgen elkaar op. Als u zich tegelijkertijd opgeeft voor deze trainingen ontvangt u een combinatiekorting. Wanneer er meerdere kortingen van toepassing zijn, dan geldt alleen de korting die u het hoogste voordeel biedt.

Bescherming persoonsgegevens

Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie en/of speciale aanbiedingen door NEN en speciaal geselecteerde bedrijven. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat aan ons doorgeven ter attentie van verkoop binnendienst. Veiligheid De cursist wordt geacht tijdens de cursus of bijeenkomst de veiligheidsinstructies en -normen op te volgen. Bij weigering van deze inachtneming is de aansprakelijkheid volledig voor rekening van de cursist.


Onjuiste adresgegevens

Als uw adresgegevens niet correct op de begeleidende brief staan vermeld, verzoeken wij u dit te verbeteren op de originele brief en deze te faxen of per post aan ons te versturen ter attentie van verkoop binnendienst.Early Bird actievoorwaarden


Artikel 1: Reglement van de Early Bird actie
1.1 De hoogte van de Early Bird cursusprijs is exclusief BTW
1.2 De Early Bird korting is geldig tot uiterlijk 10 weken voorafgaand aan de eerste trainingsdag van de te boeken training.
1.3 Binnen de Early Bird korting zijn eventuele andere kortingsregelingen, afwijkende prijsafspraken en acties niet van toepassing. Korting op korting is niet mogelijk.
1.4 De Early Bird korting is persoonsgebonden.
1.5 Op het moment dat een NEN training waarop een Early Bird korting is verstrekt annuleert, kan de cursist de verstrekte Early Bird korting eenmalig gebruiken voor een nieuwe trainingsdatum van dezelfde training. Elke eventuele andere korting komt hiermee te vervallen.
1.6 Op het moment dat de cursist een training waarop een Early Bird korting is verstrekt annuleert, komt de Early Bird korting te vervallen en kan daar geen aanspraak meer op gemaakt worden.
1.7 Een inschrijving met een Early Bird korting moet rechtstreeks bij NEN binnenkomen via de website www.nen.nl of per mail via training@nen.nl. Inschrijvingen die voldoen aan de voorwaarden van de Early Bird korting die via verwijzende websites bij NEN binnen komen worden niet als ‘Early Bird korting’ erkend.
1.8 Per training is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De OP=OP regeling is hierbij van toepassing. De cursusplaatsen worden op basis van volgorde van inschrijving toegewezen aan de individuele inschrijver.

Artikel 2. Aansprakelijkheid en vrijwaring
2.1 Het toekennen van een cursusplaats is de uitsluitende bevoegdheid van NEN.

Artikel 3: Rechten NEN Trainingen
3.1. NEN behoudt zich tevens het recht voor om de Early Bird korting, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de het percentage van de Early Bird korting te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
3.2 Over kwesties waar dit reglement niet in voorziet, beslist de directie van NEN.

Artikel 4: Diversen
4.1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door NEN worden aangepast.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl