Voorwaarden deelname Evenementen

Aanmelden

Na inschrijving voor een evenement ontvangt u een automatische ontvangstbevestiging. De inschrijving sluit twee weken voor de datum van de bijeenkomst. U ontvangt twee weken voor aanvang van de bijeenkomst de uitnodiging en de factuur. U ontvangt alleen een factuur voor 'betaalde' evenementen'.

Bij deelname aan gratis bijeenkomsten zijn wij gehouden om bij "no-show" € 35,00 reserverings- en administratiekosten in rekening te brengen. U ontvangt dan de factuur na afloop van de gratis bijeenkomst.

Annulering/ verhindering

Annulering kan uitsluitend schriftelijk. Bij annulering tot twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst wordt € 35,00 (zegge: vijfendertig) administratiekosten in rekening gebracht. Na deze termijn is het volledige bedrag verschuldigd. Bij deelname aan gratis bijeenkomsten zijn wij gehouden om bij "no-show" € 35,00 (zegge: vijfendertig) reserverings- en administratiekosten in rekening te brengen. Bij verhindering kunt u zich altijd kosteloos laten vervangen door een collega.

Veiligheid

Deelnemers worden geacht tijdens de bijeenkomst de veiligheidsinstructies en -normen op te volgen, geldend op de betreffende locatie. Bij weigering van deze inachtneming is de aansprakelijkheid volledig voor rekening van de deelnemer.

Betalingstermijn

Ongeveer twee weken voor aanvang van de bijeenkomst ontvangt u een factuur. Wij hanteren een betalingstermijn van 8 (zegge: acht) werkdagen. Indien de betaling niet op tijd is ontvangen, bestaat de mogelijkheid dat u niet kunt deelnemen aan de bijeenkomst.

Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

Administratiekosten

Als u vlak voor aanvang, of na afloop van de bijeenkomst een wijziging doorgeeft, berekenen wij € 35,00 administratiekosten.

Bescherming persoonsgegevens

Uw gegevens worden niet gebruikt voor het toezenden van informatie en/of speciale aanbiedingen door NEN-Evenementen en mede-organisatoren van het evenement, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleent.
Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl

Netwerk internationaal