Vrij beschikbare normen

Normen zijn afspraken die worden gemaakt en vastgelegd door belanghebbende partijen, zoals ondernemers, producenten, leveranciers, fabrikanten en (eind)gebruikers. Maar ook de overheid, consumenten- of onderzoeksorganisaties werken veelal aan de totstandkoming mee. Het betreft afspraken over producten, processen en diensten. In feite zijn het 'best practices'.

Normen zijn niet verplicht, maar kunnen op vrijwillige basis worden toegepast. Normgebruikers kunnen de normen tegen betaling aanschaffen bij NEN.

Verwezen normen

Soms wordt in de wet verwezen naar normen. Als je die norm dan toepast, weet je dat je aan de wettelijke eisen voldoet. Makkelijk en handig; je hoeft niet het wiel opnieuw uit te vinden. Maar als je op een andere manier aan de eisen in de wet kunt en wilt voldoen, dan mag dat ook. Dit geldt voor de meeste normen waarnaar het Bouwbesluit verwijst.

Dwingend verwezen = vrij beschikbaar

Als we spreken over dwingend verwezen normen, zijn er twee varianten.

Variant 1: In de wet wordt dwingend verwezen naar een norm. De wetgever wil dat deze norm wordt toegepast. Je bent dus verplicht aan de norm te voldoen.

Variant 2: We spreken ook over een dwingende verwijzing als de wet naar een norm verwijst, maar je wel een andere oplossing mag toepassen zolang deze maar ten minste gelijkwaardig is aan de norm. Om dit te kunnen beoordelen moet de norm ingezien kunnen worden.

Het Kabinet heeft aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt dat nationale normen (NEN-normen) waarnaar dwingend wordt verwezen in wet- en regelgeving vrij beschikbaar moeten worden gesteld. Dit houdt in dat de normgebruiker niet voor de norm hoeft te betalen om deze te kunnen inzien. De ministeries betalen hiervoor jaarlijks een bedrag aan NEN, want het auteursrecht op de normen blijft bij NEN. Deze afspraak geldt in ieder geval voor de komende vijf jaar. De dwingend verwezen normen worden per 1 januari 2016 online via NEN Connect vrij beschikbaar gesteld.

Overzicht van vrij beschikbaar gestelde NEN-normen

De ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie hebben voor hun wetgeving vastgesteld naar welke NEN-normen dwingend wordt verwezen en besloten dat die verwijzing dwingend moet blijven. Het betreft vooral milieunormen, een klein aantal bouwnormen en ‘veiligheidsnormen’. Bekijk het overzicht op de website van de Rijksoverheid.

NEN Connect: dé totaaloplossing in het gebruiken en beheren van uw normen

De vrij beschikbare normdocumenten zijn vanaf 1 januari 2016 via NEN Connect te raadplegen. Met een gratis account op NEN Connect kunt u dan online in het gehele assortiment van NEN Connect zoeken en de vrij beschikbare documenten direct inzien. Heeft u nog geen NEN Connect account, dan kunt u deze gratis aanmaken door u te registeren. Heeft u wél al een NEN Connect account, dan kunt u direct de vrij beschikbare normdocumenten inzien. Lees meer en registeren

NEN Shop

In de NEN Shop staat bij de norm vermeld of deze vrij beschikbaar is in NEN Connect. Wilt u de norm liever op papier of pdf, dan kunt u tegen betaling de norm via de NEN Shop aanschaffen.

Informatiebeveiliging in de zorg

Per 1 december 2014 zijn NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513 – normen voor informatiebeveiliging in de zorg - vrij beschikbaar gesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze normen kunnen worden ingezien via het platform www.werkenmetnen7510.nl.

Vragen

Heeft u nog vragen? Kijk dan bij de veelgestelde vragen. Heeft u vragen over de gemaakte afspraken tussen NEN en de overheid, kijk dan op de pagina 'Normen voor producten, diensten of processen' van de Rijksoverheid.

Eerder door u bekeken

Klantenservice

We zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl