Veelgestelde vragen 'Vrij beschikbare normen'

Algemeen

Waarom zijn deze normen vrij beschikbaar?
Soms wordt in de wet verwezen naar normen. Als je die norm dan toepast, weet je dat je aan de wettelijke eisen voldoet. Makkelijk en handig; je hoeft niet het wiel opnieuw uit te vinden. Maar als je op een andere manier aan de eisen in de wet kunt en wilt voldoen, dan mag dat ook. Dit geldt voor de meeste normen waarnaar het Bouwbesluit verwijst.

Als we spreken over dwingend verwezen normen, zijn er twee varianten.
Variant 1: In de wet wordt dwingend verwezen naar een norm. De wetgever wilt dat deze norm wordt toegepast. Je bent dus verplicht aan de norm te voldoen.
Variant 2: We spreken ook over een dwingende verwijzing als de wet naar een norm verwijst, maar je wel een andere oplossing mag toepassen zolang deze maar ten minste gelijkwaardig is aan de norm. Om dit te kunnen beoordelen moet de norm ingezien kunnen worden.

Het Kabinet heeft aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt dat nationale normen (NEN-normen) waarnaar dwingend wordt verwezen in wet- en regelgeving vrij beschikbaar moeten worden gesteld. Dit houdt in dat de normgebruiker niet voor de norm hoeft te betalen om deze te kunnen inzien. De ministeries betalen hiervoor jaarlijks een bedrag aan NEN, want het auteursrecht op de normen blijft bij NEN. Deze afspraak geldt in ieder geval voor de komende vijf jaar. De dwingend verwezen normen worden per 1 januari 2016 online via NEN Connect vrij beschikbaar gesteld.
Wie bepaalt welke normen vrij beschikbaar zijn?
Het ministerie dat verantwoordelijk is voor de wetgeving waarin naar een norm wordt verwezen beoordeelt of die verwijzing dwingend is. Wat een dwingende verwijzing is, is vastgelegd in de ‘kabinetsreactie normalisatie’, u kunt deze inzien www.rijksoverheid.nl.
Waarom zijn normen waarnaar verwezen wordt vanuit de vrij beschikbare normen niet ook vrij beschikbaar?
De ministeries hebben gekozen om alleen de normen waarnaar dwingend wordt verwezen in de wet vrij beschikbaar te stellen. Dat betekent dat de normen waarnaar wordt verwezen in de vrij beschikbare normen niet als dwingend worden beschouwd en onder de normale uitgangspunten worden verkocht ( waarom moet ik betalen voor normen)
Wilt u meer informatie over de lijst met normen die vrij beschikbaar zijn?
Neem dan contact op met de overheid Rijksoverheid (https://rijksoverheid.nl/contact)
Er zijn normen niet in de vrij beschikbare lijst opgenomen, ondanks dat er wel dwingend verwezen wordt naar deze normen, hoe kan dit?
Het gaat hier om normen die in de nieuwe omgevingswet worden opgenomen. Deze zijn door de overheid niet afgekocht.
Welke normen zijn vrij beschikbaar in NEN Connect?
De normen waarover afspraken zijn gemaakt met de overheid zijn hier (link naar lijst) te vinden. In NEN Connect zijn nog meer documenten beschikbaar zoals de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) en Europese richtlijnen. Dit is een dynamische collectie waar regelmatige documenten aan worden toegevoegd. Het actuele overzicht kunt u inzien als u zich gratis registreert via NEN Connect.
Hoe herken ik een vrij beschikbaar document in NEN Connect?
Vrij beschikbare documenten kunnen apart geselecteerd worden en zijn
voorzien van icoon bij de pdf.
Als een vrij beschikbaar document vervangen of herzien wordt, komt dan automatisch de herziene versie beschikbaar?
Ja, als de vervanger een Nederlandse norm is (NEN, NPR, etc) kunt u hem inzien via NEN Connect, met uitzondering van normontwerpen. Als een NEN norm vervangen wordt door een niet-Nederlandse norm zoals ISO komt hij niet vrij beschikbaar. Normontwerpen zijn wel in te zien via www.normontwerpen.nen.nl.
Als van een vrij beschikbaar document een aanvulling of correctie verschijnt, is deze dan ook vrij beschikbaar?
Ja
Komen normontwerpen ook vrij beschikbaar als deze gepubliceerd zijn?
Ja, als de vervanger een Nederlandse norm is (NEN, NPR, etc) kunt u hem inzien via NEN Connect, met uitzondering van normontwerpen. Als een NEN norm vervangen wordt door een niet-Nederlandse norm zoals ISO komt hij niet vrij beschikbaar. Normontwerpen zijn wel in te zien via www.normontwerpen.nen.nl.
Kan ik ook alle historische versies van de vrij beschikbare documenten inzien?
Nee. Beschikbaar zijn de norm waar naar wordt verwezen en indien aanwezig alle vervangende Nederlandse normen (Dus geen NEN-ISO etc.)
Waarom zijn niet alle normen vrij beschikbaar?
De overheid stelt alleen die nationale normen vrij beschikbaar waarnaar dwingend wordt verwezen in wet- en regelgeving. Die beoordeling is door de Overheid gedaan. Het geldt dus niet voor alle normen. Veel normen zijn door belanghebbende partijen zelf ontwikkeld bijvoorbeeld om producten en/of diensten veiliger en/of duurzamer te maken en zijn niet verbonden aan wetgeving.

Voor normen waar niet dwingend naar wordt verwezen is de overheid van mening dat het profijtbeginsel van toepassing is. Iemand koopt namelijk kennis waarmee hij zijn voordeel kan doen in de naleving van wet- en regelgeving. Zie ook www.rijksoverheid.nl.
Waarom zijn de meeste vrij beschikbare documenten alleen via HTML in te zien en is de PDF niet vrij beschikbaar?
Dit is zo afgesproken met de Overheid. Deze manier van beschikbaar stellen sluit goed aan bij de wens van klanten en de ontwikkelingen bij NEN.
Veel vrij beschikbare documenten zijn alleen beschikbaar in HTML. Wat is HTML?
Een norm die in HTML beschikbaar is, is online te lezen in uw browserscherm. Er hoeft dus geen bestand gedownload te worden. Het is ook bij HTML auteursrechtelijk verboden om een norm in HTML te printen of te verspreiden.
Waarom moet ik wel betalen voor een PDF-versie van een norm en niet voor de HTML-versie?
De afspraken met de Overheid zijn gemaakt over -normen in HTML. Een PDF is te downloaden en te printen en dat is een extra service ten opzichte van het vrij kunnen inzien. In algemene zin: de reden waarom voor normen moet worden betaald is uitgelegd op deze pagina Over NEN.
Waarom zijn alleen Nederlandse normen vrij beschikbaar en bijvoorbeeld geen NEN-EN's of NEN-ISO's?
Omdat het copyright van niet-Nederlandse normen bij andere (internationale) instituten ligt en dus niet bij NEN. Afspraken over een vrije beschikbaarheid zouden dus met die instituten moeten worden gemaakt. Gezien de Europese of internationale toepassing van die normen is een afspraak voor alleen Nederland niet mogelijk.

Ik heb mij nog niet geregistreerd voor NEN Connect

Ik wil de vrij beschikbare documenten in NEN Connect inzien, maar weet niet of ons bedrijf al een NEN Connect licentie heeft. Hoe kan ik dit achterhalen?
Als u zich registreert met het e-mailadres van uw werk, kunt u zien of uw bedrijf een licentie heeft en indien nodig toegang vragen. Dit kan alleen als uw bedrijfsbeheerder dit bij NEN heeft aangegeven.
Hoe kan ik vrij beschikbare documenten bekijken?
U kunt de normen bekijken via NEN Connect. U kunt zich registreren voor een gratis account.
Kan ik mijn registratie in NEN Connect voor de gratis versie te allen tijde ongedaan maken/laten verwijderen?
Ja, u kunt zich afmelden voor NEN Connect. Als u een bedrijfsaccount heeft, moet u contact opnemen met uw bedrijfsbeheerder.
Wat doet NEN met mijn gegevens na registratie?
NEN gebruikt uw gegevens op verzoek om u te informeren over relevante ontwikkelingen. U krijgt alleen nieuwsbrieven toegestuurd als u zich daarvoor heeft aangemeld.
Hoe veilig / betrouwbaar is NEN Connect?
NEN beveiligt uw gegevens volgens de privacy bescherming wetgeving: Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Waarom moet ik mij registreren voor NEN Connect om de vrij beschikbare documenten in te kunnen zien?
Op deze manier kunnen wij u op de hoogte houden van de relevante ontwikkelingen rondom de vrij beschikbare documenten.
Word ik als NEN Connect-gebruiker automatisch op de hoogte gehouden (recent gewijzigd tabblad / updatemail) van de wijzigingen van een vrij beschikbaar document?
Ja, u kunt de wijzigingen zien in een overzicht in NEN Connect.
Ik wil mij niet registeren voor NEN Connect maar wel de vrije beschikbare documenten inzien, hoe doe ik dit?
U kunt de documenten dan alleen inzien op het kantoor bij NEN. U mag de documenten dan niet meenemen, printen of kopiëren.
Kan ik onbeperkt de vrij beschikbare documenten in NEN Connect raadplegen?
Ja, dat kan.
Zijn alle documenten in NEN Connect vrij beschikbaar?
Nee, alleen de normen waarover afspraken zijn gemaakt met de overheid.
Wat is de prijs van NEN Connect als ik alle andere normen in wil zien?
Dat is afhankelijk van uw wensen. Kijk op NEN Connect voor meer informatie.
Waar kan ik terecht als ik meer wil weten over NEN Connect?
Kijk op NEN Connect voor meer informatie.
Kan ik een notitie maken bij de vrij toegankelijke documenten?
Alleen als u een betaalde licentie heeft op NEN Connect en als u bedrijfsbeheerder bent.
Ik wil een norm die niet vrij beschikbaar is ook in kunnen zien, kan dit ook via NEN Connect?
Ja, als u een betaalde licentie neemt. U kunt hiervoor contact opnemen met NEN Klantenservice.
Hoe kan ik mijn wachtwoord wijzigen?
Neemt u hiervoor contact op met NEN Klantenservice
Moet ik nog schriftelijk opzeggen?
Een abonnement van 6 maanden loopt automatisch af. Een abonnement van 2 of 3 jaar moet u schriftelijk opzeggen.
Ik heb een vraag over mijn factuur, waar kan ik terecht?
Neemt u contact op met NEN Klantenservice
Is er een helpdesk voor technische vragen?
Ja, neemt u contact op met NEN Klantenservice. Zij helpen u verder.
Genereert de Toolkit automatisch een ontruimingsplan?
Nee, De Toolkit geeft aan welke onderdelen het plan moet bevatten en levert een sjabloon in MS Word. Zelf het ontruimingsplan schrijven maakt u bewust van alle aspecten en zorgt voor betere borging in uw organisatie.
Kan ik dmv de toolkit 8112 een plattegrond genereren voor mijn bedrijf?
Nee, de Toolkit maakt geen plattegronden aan.
Indien ik een ontruimingsplan heb opgesteld aan de hand van de Toolkit 8112 geeft NEN dan ook een certificaat?
Nee, NEN is geen certificerende instelling.
Is het mogelijk om alleen de 'checklist' te verkrijgen/aan te schaffen (zonder aanschaf van de Toolkit 8112)
Nee , dat is niet mogelijk.
Genereert de Toolkit automatisch een ontruimingsplan?
Nee, De Toolkit geeft aan welke onderdelen het plan moet bevatten en levert een sjabloon in MS Word. Zelf het ontruimingsplan schrijven maakt u bewust van alle aspecten en zorgt voor betere borging in uw organisatie.
Kan ik de pictogrammen uit NEN 1414 gebruiken voor mijn plattegronden?
Ja, de Toolkit bevat een zip-bestand met alle pictogrammen in .tiff-, .dwg- en .eps-formaat. U kunt dit bestand downloaden, waarna u alle pictogrammen kunt gebruiken.
Zijn de voorbeelden in de Toolkit 8112 bewerkbaar?
De voorbeelden van plattegronden zijn niet bewerkbaar.

Ik heb al een NEN Connect licentie

Kan ik een vrij beschikbaar document in PDF uit een standaardpakket in mijn NEN Connect contract (laten) verwijderen?
Het is niet mogelijk om documenten uit een standaardpakket te verwijderen De pakketten hebben een vaste samenstelling met PDF-documenten.
Kan ik een vrij beschikbaar document in PDF uit een maatwerkcollectie in mijn NEN Connect account (laten) verwijderen?
Ja dat is mogelijk. Een bedrijfsbeheerder kan dit zelf in de beheeromgeving doen. Het verwijderen van vrij beschikbare documenten telt niet mee voor de 10 procent die jaarlijks verwijderd mag worden.
Komt er van de vrij beschikbare documenten bij een herziening ook een redline versie (met markering van de wijzigingen) beschikbaar? Zo ja is deze dan ook zonder NEN Connect-licentie in te zien?
Voor vrij beschikbare normen geldt hetzelfde als voor alle andere normen. Er komt een redline beschikbaar als de inhoud zich daarvoor leent. Deze zijn alleen te zien als u een betaalde licentie op de PDF-versie van de norm heeft.
Welke documenten in mijn collectie zijn ook vrij beschikbaar?
Dat is te zien aan het icoon bij de HTML.
Wij hebben al een NEN Connect licentie, moet ik dan alsnog registeren om de vrij beschikbare documenten in te zien?
Nee. Als u inlogt heeft u direct toegang tot alle vrij beschikbare documenten.
Worden de vrij beschikbare documenten ook meegenomen in de rapportages voor de bedrijfsbeheerder in NEN Connect?
Ja.
Ik ben mijn inloggegevens kwijt waar kan ik deze weer opvragen?
U kunt een nieuw wachtwoord opvragen door middel van Wachtwoord vergeten.
Kan ik mijn bedrijfsdocumenten koppelen aan vrij beschikbare documenten?
Ja, u kunt vanuit het bedrijfsdocument een relatie leggen met een vrij beschikbaar document.
Hoe lang blijft mijn account actief?
Uw account blijft actief totdat u zich afmeldt voor NEN Connect.
Hoe verwijder ik mijn gratis NEN Connect-account?
U kunt zich afmelden via uw profielpagina

Overige vragen

Ik heb een van de vrij beschikbare documenten al aangeschaft en wil mijn geld terug.
Als u de documenten heeft aangeschaft in de periode van 1 september 2015 tot 15 december 2015 kunt u contact opnemen met NEN Klantenservice.
Kan ik actief betrokken raken bij het opstellen of herzien van normen?
Ja, u kunt lid worden van de normcommissie die de norm(en) beheert. Hierover kunt u informatie vinden op de NENsite bij Normontwikkeling.
In de wetgeving staan meer normen dan nu door NEN vrij beschikbaar gesteld. Waarom zijn niet alle nationale normen die in de wetgeving genoemd staan vrij beschikbaar? Komen deze alsnog beschikbaar in de toekomst?
Nee, de overheid heeft beoordeeld naar welke normen dwingend wordt verwezen. Daarover zijn afspraken met NEN gemaakt. De overheid geeft bijvoorbeeld aan dat naar de in het Bouwbesluit genoemde normen niet dwingend wordt verwezen.
Er staan veel normen in de wet die door NEN zijn ingetrokken. Waarom heeft NEN deze normen ingetrokken als de overheid ernaar verwijst?
Deze normen zijn ingetrokken omdat ze zijn vervangen door andere (bestaande) normen of als tekst zijn toegevoegd bij een andere relevante norm. De ingetrokken versie is in het kader van wet- en regelgeving nog wel geldig en dus relevant.
Wat is het toekomstig beleid van de overheid ten aanzien van verwijzing naar normen? Wordt er straks meer of minder verwezen? Heeft de overheid de intentie om de verwijzing naar de ingetrokken normen in de toekomst aan te passen, en zo ja hoe?
Het beleid voor verwijzen naar normen in regelgeving is beschreven in de kabinetsreactie normalisatie die aan de Tweede Kamer gestuurd. Zie www.rijksoverheid.nl.

Onderdeel van dat beleid is dat indien gekozen wordt naar een norm te verwijzen in wet- en regelgeving de toepassing van de norm in principe vrijwillig moet zijn.
Hoe bepaalt de overheid naar welke normen zij verwijst?
Van geval tot geval beoordeelt de overheid of verwijzen naar een norm in bepaald wetgeving een goede oplossing is. Verschillende factoren spelen daarin een rol.
Heeft NEN of de normcommissie die de normen opstelt invloed op welke normen de overheid in wetgeving vastlegt?
Nee, dat wordt door de overheid bepaald. NEN informeert de overheid wel systematisch over gewijzigde normen. Bij een revisie van bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit of de Regeling Bodemkwaliteit wordt NEN actief gevraagd om updates van normen door te geven. Uiteindelijk beslist de overheid zelf of de verwijzing naar de normen worden aangepast of niet.
In milieunormalisatie is de tendens om steeds meer Europese of mondiale normen op te stellen ter vervanging van nationale normen. Welk effect heeft dat op de verwijzing naar normen door de overheid en het vrij beschikbaar stellen van de inhoud ervan?
Het effect is dat steeds meer wordt aangesloten bij internationale ‘best practices’. Het copyright van niet-Nederlandse normen ligt bij andere (internationale) instituten en dus niet bij NEN. Afspraken over een vrije beschikbaarheid zouden dus met die instituten moeten worden gemaakt.

Echter gezien de Europese of internationale toepassing van die normen is een afspraak voor alleen Nederland niet mogelijk.

Eerder door u bekeken