Versie Renske | Water: we leven ervan en vechten er tegen!

Investeren in waterkennis en watermanagement biedt het Nederlandse bedrijfsleven enorme kansen. En die kansen moeten we als overheden, bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk pakken.

Hoe kunnen afspraken bijdragen aan schoon water en droge voeten voor iedereen

Het is belangrijk dat Nederland als koploper zichzelf blijft uitvinden en vernieuwen. Dat we onze kennis blijven delen en blijven innoveren, binnen de grenzen van ons land in samenwerking met overheden, kennisinstellingen en marktpartijen, maar vooral ook daar overheen, want water kent geen grenzen. Het stroomt, verdampt, bevriest en smelt en komt als regen weer op het land. Je kunt ermee wassen, er warmte en koude in opslaan, je kunt erover transporteren, ermee spelen en het omzetten in energie. Water is een verbindend element.

Standaardisering is een democratisch proces waarbij kennis uit de sector vertaald wordt naar praktische eisen en aanbevelingen. Het is ‘by far’ de beste manier om kennis te delen. Helaas gebeurt dat in de watersector nog veel te weinig.

Doulaye kone, Deputy Director Gates Foundation & chair PC 305:

Huidige projecten

Voor veel Nederlanders is het vanzelfsprekend dat er schoon drinkwater uit de kraan komt en dat we achter de dijken en in de polders veilig zijn, beschermd tegen overstromingen. We hebben een rotsvast vertrouwen in onze overheden, kennisinstellingen, adviesbureaus en uitvoerende partijen die hier dag in dag uit zorg voor dragen. Het spanningsveld tussen de economische voordelen van het leven in de delta en de strijd tegen het water, heeft geleid tot de ontwikkeling van Nederland als waterland.

» Lees meer

Actueel

 • 10 april Informatiemiddag ‘Drijvende bouwwerken’
 • 22 maart Wereld Water Dag
 • 1 januari wijziging Bouwbesluit
 • 31 oktober 2017 Amsterdam International Water Week
 • Water awareness Campagne

» Lees meer

Infographic Water

Water is een ontzettend breed onderwerp. Bijna alles heeft wel met water te maken. De infographic geeft hier een beeld van.

» Lees meer

Inspirerende Verhalen

Partijen uit de watersector met hun visie op het gebied van internationale impact van de Nederlandse watersector, verduurzaming van de watercyclus en het beheer van stedelijk water.

Waterschappen toen, nu en in de toekomst

Ingrid ter Woorst, bestuurslid bij de Unie van Waterschappen (UvW) en Hoogheemraadschap Delfland

De waterschappen in Nederland zorgen ervoor dat onze voeten droog blijven. Maar dat is lang niet het enige aspect waar de waterschappen zich mee bezig houden!

» Lees meer

Het mag best wat minder conservatief

Doulaye Kone, Deputy Director Gates Foundation & chair PC 305

In veel arme landen hebben mensen wel toegang tot internet en sociale media maar niet tot een schoon toilet. Een van de oorzaken is het ontbreken van goede normen in de watersector. Er is dus werk aan de winkel!

» Lees meer

Met rapporten redden we geen levens

Henk Ovink, Watergezant, Koninkrijk der Nederlanden

Water veroorzaakt wereldwijd enorme problemen. Te veel water, te weinig water en te vies water, met name in de verstedelijkte delta’s is de impact soms desastreus. De Nederlandse regering wil een rol van betekenis spelen bij het oplossen van die problemen. Intensieve samenwerking en transparantie zijn de pijlers van onze Nederlandse aanpak.

» Lees meer

Als innovatie routine wordt, is het tijd voor een standaard

Hugo Gastkemper, Directeur Stichting RIONED

Het gestandaardiseerd inspecteren van riolen is in Nederland al twintig jaar de gewoonste zaak van de wereld. Maar bij een innovatieve ontwikkeling, zoals de terugwinning van energie uit het riool, heb je ontwikkelruimte nodig. Standaardisatie heeft een grote zeggingskracht, maar moet niet te vroeg komen.

» Lees meer

Normalisatie helpt bij de samenwerking met relevante landen en netwerken. Op deze wijze kunnen we onze internationale voortrekkersrol waarmaken.

Willemien Bosch, consultant Water bij NEN

Normalisatie helpt om bruggen te slaan

Bij NEN staat water daarom hoog op de agenda. Normalisatie is een middel dat kan worden ingezet als strategisch instrument. Aan de hand van normen kunnen bijvoorbeeld producten en systemen worden gecertificeerd, wordt de vergelijkbaarheid vergroot, ontstaat transparantie in de markt en kunnen innovaties worden opgeschaald. En niet alleen nationaal, maar zeker ook internationaal. En op het gebied van water is dat van groot belang.

» Lees meer

De voordelen van normalisatie in de watersector

 • Vermarkten van kennis
 • Opschalen van innovaties
 • Creëren van een gemeenschappelijke taal
 • Versterken samenwerkingen
 • Bevorderen transparantie, overzicht en eenduidigheid

In gesprek over water!

Hoe meer de Nederlandse markt haar waterkennis deelt, hoe meer invloed ze krijgt op het dicteren van de gemeenschappelijke taal. Nederland heeft een kennisvoorsprong, maar om deze voorsprong vast te houden en export te vergroten is het noodzakelijk om een voortrekkersrol te nemen bij het opstellen van internationale afspraken.

NEN komt graag met partijen in gesprek over:

 • de toekomstige waterproblematiek;
 • hoe we gezamenlijk de Nederlandse concurrentiepositie kunnen versterken;
 • hoe we de integrale samenwerking kunnen bevorderen;
 • nieuwe projecten en samenwerkingen.

Willemien Bosch, Laura Mout, Arnoud Muizer