Bedankt voor het invullen van uw gegevens. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Investeren in waterkennis en watermanagement biedt het Nederlandse bedrijfsleven enorme kansen. En die kansen moeten we als overheden, bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk pakken.

Hoe kunnen afspraken bijdragen aan schoon water en droge voeten voor iedereen?

Het is belangrijk dat Nederland als koploper zichzelf blijft uitvinden en vernieuwen. Dat we onze kennis blijven delen en blijven innoveren, binnen de grenzen van ons land in samenwerking met overheden, kennisinstellingen en marktpartijen, maar vooral ook daar overheen, want water kent geen grenzen. Het stroomt, verdampt, bevriest en smelt en komt als regen weer op het land. Je kunt ermee wassen, er warmte en koude in opslaan, je kunt erover transporteren, ermee spelen en het omzetten in energie. Water is een verbindend element.

Lees inspirerende verhalen over de huidige en gewenste rol van normalisatie in de watersector op het gebied van internationale impact, verduurzaming watercyclus en beheersing stedelijk waterLees de verhalen Bekijk de huidige projecten

Standaardisering is een democratisch proces waarbij kennis uit de sector vertaald wordt naar praktische eisen en aanbevelingen. Het is ‘by far’ de beste manier om kennis te delen. Helaas gebeurt dat in de watersector nog veel te weinig.

Doulaye kone, Deputy Director Gates Foundation & chair PC 305:

HUIDIGE PROJECTEN & NORMALISATIETRAJECTEN

Hoe meer de Nederlandse markt haar waterkennis deelt, hoe meer invloed ze krijgt op het dicteren van de gemeenschappelijke taal. Nederland heeft een kennisvoorsprong, maar om deze voorsprong vast te houden en export te vergroten is het noodzakelijk om een voortrekkersrol te nemen bij het opstellen van internationale afspraken.

De voordelen van normalisatie in de watersector

  • Vermarkten van kennis
  • Opschalen van innovaties
  • Creëren van een gemeenschappelijke taal
  • Versterken samenwerkingen
  • Bevorderen transparantie, overzicht en eenduidigheid

Lees welke initiatieven, projecten en normalisatie er al plaatsvinden op het gebied van water.

Bekijk de projecten

INSPIRERENDE VERHALEN

Lees inspirerende verhalen over de huidige en gewenste rol van normalisatie in de watersector op het gebied van internationale impact, verduurzaming watercyclus en beheersing stedelijk water.

Speelveld bij internationale aanbestedingen kan eerlijker

Thema: Internationale impact
Concurrentie is een goede zaak en als BAM International doen we graag mee aan internationale aanbestedingen. Toch merken we dat een lage prijs vaak doorslaggevend is, terwijl factoren zoals arbeidsomstandigheden, kwaliteit, duurzaamheid en anti-corruptiebeleid te weinig worden meegewogen. Lees zijn verhaal

Wouter Remmelts, Managing Director BAM International

Als innovatie routine wordt, is het tijd voor een standaard

Thema: Stedelijk waterbeheer
Het gestandaardiseerd inspecteren van riolen is in Nederland al twintig jaar de gewoonste zaak van de wereld. Maar bij een innovatieve ontwikkeling, zoals de terugwinning van energie uit het riool, heb je ontwikkelruimte nodig. Standaardisatie heeft een grote zeggingskracht, maar moet niet te vroeg komen. Lees zijn verhaal

Hugo Gastkemper, Directeur Stichting RIONED

Een schone Rijn begint bij vertrouwen in waterlaboratoria

Thema: Verduurzaming watercyclus
Om onze zorgen over lozingen van chemische stoffen op de Rijn onder de aandacht te houden, mag er geen twijfel bestaan over de resultaten van het onderzoek naar de waterkwaliteit. Gelukkig werken alle waterlaboratoria volgens dezelfde ISO-normen. Die staan simpelweg nooit ter discussie. Lees zijn verhaal

Gerard Stroomberg, Directeur RIWA-Rijn

WATER IN BEELD

Water is een fascinerend en breed onderwerp. Denk aan bijvoorbeeld de beheersing van stedelijk water; de gevolgen van klimaatverandering vragen om verbetering en vernieuwing van hoe we met het water in de stad omgaan. We zien dat regenbuien steeds langer duren en heviger zijn, maar dat ook de perioden van droogte toenemen. De zeespiegel stijgt, en de bodem daalt. Dit is met name voor deltasteden wereldwijd een toenemend probleem. Het is een grote uitdaging voor overheden, bedrijfsleven, en ook bewoners om de gevolgen onder controle te houden. Maar ook de verduurzaming van de watercyclus vraagt onze aandacht. Zo wordt in de watersector steeds meer gedacht in termen van de gehele watercyclus. Een integrale aanpak leidt tot voordelen voor de gehele cyclus. Om de voorsprong die Nederland heeft vast te houden, is kennisdeling en continue verduurzaming van de manier waarop we met water omgaan van groot belang.

NEN is op nationaal en internationaal niveau betrokken bij al deze onderwerpen betrokken door hier goede afspraken over te maken.

Bekijk de infographic om hier een beter beeld bij te krijgen.

ACHTERGRONDARTIKELEN

Ingrid ter Woorst, bestuurslid bij de Unie van Waterschappen (UvW) en Hoogheemraadschap Delfland

Waterschappen toen, nu en in de toekomst

De waterschappen in Nederland zorgen ervoor dat onze voeten droog blijven. Maar dat is lang niet het enige aspect waar de waterschappen zich mee bezig houden! De waterschappen in Nederland zorgen ervoor dat onze voeten droog blijven. Maar dat is lang niet het enige aspect waar de waterschappen zich mee bezig houden! Ingrid ter Woorst, bestuurslid bij de Unie van Waterschappen (UvW) en Hoogheemraadschap Delfland leidt de redactie rond in het prachtig gerenoveerde pand van Hoogheemraadschap Delfland en vertelt over de verandering in de taakuitoefening van de waterschappen in de loop der jaren. Lees het artikel

Willemien Bosch, consultant Water bij NEN

Normalisatie helpt om bruggen te slaan

Bij NEN staat water daarom hoog op de agenda. Normalisatie is een middel dat kan worden ingezet als strategisch instrument. Aan de hand van normen kunnen bijvoorbeeld producten en systemen worden gecertificeerd, wordt de vergelijkbaarheid vergroot, ontstaat transparantie in de markt en kunnen innovaties worden opgeschaald. En niet alleen nationaal, maar zeker ook internationaal. En op het gebied van water is dat van groot belang. Lees het artikel

In gesprek over water

NEN komt graag met partijen in gesprek over:

  • de toekomstige waterproblematiek;
  • hoe we gezamenlijk de Nederlandse concurrentiepositie kunnen versterken;
  • hoe we de integrale samenwerking kunnen bevorderen;
  • nieuwe projecten en samenwerkingen.


Vul uw gegevens in zodat wij contact kunnen opnemen of gewenste informatie kunnen toesturen. Direct contact met ons opnemen is ook mogelijk via
(015) 2 690 391 of via water@nen.nl

Meer verhalen en projecten

Investeren in waterkennis en watermanagement biedt het Nederlands bedrijfsleven enorme kansen. En die kansen moeten we als overheden, bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk pakken.

Lees meer inspirerende verhalen van partijen uit de watersector met hun visie op het gebied van internationale impact van de Nederlandse watersector, verduurzaming van de watercyclus en het beheer van stedelijk water.