Drijvend bouwen

De effecten van klimaatverandering vragen om nieuwe oplossingen in de gebouwde omgeving. De aandacht voor drijvende bouwwerken in Nederland neemt hierdoor toe. Maar ook internationaal wordt steeds vaker een beroep gedaan op de Nederlandse kennis. Van woonboten in de Amsterdamse grachten tot volledige drijvende bouwwerken voor de kust van Dubai of Singapore.

Er is behoefte aan afspraken over onder andere kwaliteit en veiligheid van drijvende bouwwerken om schaalvergroting mogelijk te maken. Nederland loopt hiermee voorop door de ontwikkeling van NTA 8111, echter er is behoefte aan een revisie naar recente technische ontwikkelingen en een toepassing in de buitenwateren.

Hoe kunnen afspraken over onder andere kwaliteit en veiligheid van drijvende bouwwerken schaalvergroting mogelijk te maken?

Welke breed gedragen afspraken zijn nodig?

  • Afspraken over de veiligheid en kwaliteit van drijvende bouwwerken.
  • Afspraken over de (juridische) status van drijvende bouwwerken. Zijn het woningen, woonboten, schepen?
  • Een Engelstalig document dat internationaal als leidraad kan dienen voor drijvend bouwen.

Eerste stappen op weg naar 2030

  • Het in kaart brengen van de bestaande Nederlandse initiatieven op het gebied van drijvend bouwen.
  • Het samenbrengen van de Nederlandse belanghebbenden.

In gesprek

NEN komt graag met partijen in gesprek over drijvend bouwen:Vul het contactformulier in of neem direct contact met ons op.

Katrien Volleman

Katrien Volleman

Katrien Volleman is consultant bij NEN. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015 2 690 126 of stuur een e-mail naar bi@nen.nl.

Mail Katrien

Laat uw gegevens achter zodat wij contact met u kunnen opnemen: