Energie en grondstoffen uit water

Energie kan op verschillende manieren gewonnen worden. Eén daarvan is om energie uit water te halen. Deze vorm van energiewinning biedt Nederland kansen voor zowel verduurzaming als internationale export.

Duurzame energie wordt wereldwijd voornamelijk opgewekt uit waterkrachtcentrales in stuwdammen. In Nederland is dat wat lastig. Maar we hebben wel golven, getijdes en verschillen in zout en zoet en in de tropen zelfs verschillen in warm en koud water. Daaruit is heel goed energie en elektriciteit te halen.

Om investeerders, verzekeraars en regelgevers daar ook van te overtuigen moeten er onafhankelijke normen zijn waarop gecertificeerd kan worden.

Bij NEN worden zowel de normen ontwikkeld als het systeem voor certificatie.

Welke breed gedragen afspraken zijn nodig?

  • Normen voor prestatie en veiligheid
  • Normen voor de beoordeling van de golven en getijdes
  • Certificeringsschema’s

Eerste stappen op weg naar 2030

  • De eerste specificaties tot volwassen normen op waarderen
  • Certificeringsschema uitbreiden van proof of concept tot projectcertificatie
  • Eerste volwaardige typecertificaten

Er is een meerdaagse vergadering geweest waar organisaties uit de hele wereld bij NEN in 15 werkgroepen aan de slag zijn gegaan. Volgend jaar staat er een vergadering gepland met al deze organisaties. Verder is NEN ook betrokken bij het MET-CERTIFIED-programma. Met dit programma proberen we normalisatie en certificering te versnellen.

Luister de podcast:

Energie opwekken uit water door middel van eb en vloed

Energie in water | Podcast-serie Water
Het is mogelijk om energie uit water te halen door stroming in plaats van door wind. Een ontwikkeling is energie opwekken uit water door middel van eb en vloed. In deze podcast komt de werking van een bijbehorend systeem, de potentie van getijde energie en wat hier allemaal voor nodig is aan bod.

In gesprek

NEN komt graag met partijen in gesprek over energie en grondstoffen uit water:

  • de toekomstige waterproblematiek;
  • hoe we gezamenlijk de Nederlandse concurrentiepositie kunnen versterken;
  • hoe we de integrale samenwerking kunnen bevorderen;
  • nieuwe projecten en samenwerkingen.Of neem direct contact met ons op:

Martijn Geertzen

Martijn Geertzen

Martijn Geertzen is consultant bij NEN. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015-2690229 of stuur een e-mail naar ep@nen.nl.

E-mail Martijn

Laat uw gegevens achter zodat wij contact met u kunnen opnemen:

Sustainable Development Goals

Dat zijn zeventien Sustainable Development Goals, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, om de wereld tot "een betere plek te maken in 2030", schrijven de Verenigde Naties (VN) in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN "de grootste uitdaging van deze tijd". Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.
Normen vertegenwoordigen internationaal overeengekomen richtlijnen en eisen voor oplossingen voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. De normen bieden een solide technische basis die overheden kunnen gebruiken om hun nationale en internationale energiedoelstellingen te bereiken.

Lees meer over SDG 7: betaalbare en duurzame energie