Klimaatadaptatie

Nu al blijkt dat de gevolgen van klimaatverandering eerder op ons afkomen en in hevigheid toenemen. Diverse programma's werken aan onderzoek en maatregelen om Nederland klimaatbestendig te maken. Bij elke ruimtelijke ingreep is aandacht nodig om effecten van wateroverlast, overstromingen, hitte en droogte te beperken.

In 2020 moeten het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten klimaatbestendig en waterrobuust handelen hebben vastgelegd in hun beleid. En in 2050 moet Nederland klimaatbestendig en waterrobuust ingericht zijn. Om die stap naar de dagelijkse uitvoeringspraktijk te maken moet klimaatadaptief ontwerpen, bouwen en beheren van onze leefomgeving het ‘nieuwe normaal’ worden.

Een belangrijke voorwaarde voor dit 'nieuwe normaal' is de verankering van klimaatadaptatie in de vele standaarden die reeds in de praktijk (van diverse sectoren) gebruikt worden. Gezamenlijk met belanghebbenden bepalen we welke bestaande standaarden relevant zijn, welke aangepast moeten worden om klimaatbestendigheid te bewerkstelligen en aan welke nieuwe standaarden behoefte is.

Hoe kunnen afspraken ervoor zorgen dat we kunnen anticiperen op de toekomst?

Welke breed gedragen afspraken zijn nodig?

Internationaal

 • Het ‘klimaatbestendig maken van gebouwen en infrastructuren
 • Definities, eenheden en gebruik van klimaatdata en prognoses
 • Europese sGuidelines zoals: High Level Framework on Adaptation / Climate change risk assessment / Adaptation planning / Investments, financing & climate change / City Resilience indicatorsteden en vitale infrastructuren integraal klimaatbestendig te maken

Nationaal

 • Prestatie-eisen en bepalingsmethoden voor (effectiviteit van) maatregelen (zoals wadi’s, etc)
 • Leidraden voor aanpak van kwetsbaarheidsanalyses, risicodialogen en adaptatieplanning
 • Indicatoren voor monitoring en evaluatie klimaatbestendigheid
 • Uniforme (reken)methodieken voor klimaatbestendigheid van gebied (inclusief gebouwen)
 • Gemeenschappelijke spreektaal en definities

Lees meer over de ontwikkelingen en plannen op het gebied van klimaatadaptatie.

Eerste stappen op weg naar 2050

 • NEN werkt nauw samen met de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) en het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) om bij te dragen aan de Uitvoeringsprogramma’s
 • Europese normen voor vitale infrastructuren worden herzien in opdracht van de EC
 • Het Overleg Standaarden KlimaatAdaptatie (OSKA) is in oprichting, om vanuit de praktijk met overheden, markt en wetenschap af te stemmen over prioriteiten en programma’s van standaardisatie-organisaties. NEN is mede-kwartiermaker

Inspirerende verhalen

Welke kansen biedt standaardisatie voor een klimaatbestendiger Nederland

Emiel Verhoeff is New Business, Relations & Innovation Manager bij NEN (het kennisnetwerk voor normontwikkeling en -toepassing) en coördinator van NEN Klimaatadaptatie. NEN brengt belanghebbende partijen bij elkaar om gezamenlijk toepasbare afspraken te maken en faciliteert de implementatie hiervan. Volgens Emiel liggen er kansen om met normalisatie bij te dragen aan klimaatbestendige steden in Nederland.

Lees het artikelBNR podcasts: De Eeuw van mijn Dochters

Een verkenning van de 21e eeuw
Presentator Art Rooijakkers is gestart met een eigen 12-delige serie bij BNR Nieuwsradio. Het programma met de naam ‘De Eeuw van mijn Dochters’ is een persoonlijke zoektocht naar de nabije toekomst waarin zijn dochters zullen opgroeien. NEN is trotse sponsor van het programma, dat elke donderdagavond om 19.00 uur op BNR te horen is.

Hebben mijn dochters straks natte voeten?

De zeespiegel stijgt en de bodem daalt. Hoe gaan we ons hier tegen wapenen en wat betekent dat voor onze kustlijn? Wonen we straks op eilanden in de Randstad en wordt Enschede een metropool?

Luister naar de aflevering van De Eeuw van mijn Dochters, met Art Rooijakkers.

In gesprek

NEN komt graag met partijen in gesprek over klimaatadaptatie:

 • hoe monitoren we het aantal microplastics in water;
 • hoe verwijderen we de microplastics;
 • hoe voorkomen we dat ze in het water terecht komen;
 • hoe kunnen we de integrale samenwerking bevorderen.Of neem direct contact met ons op:

Emiel Verhoeff

Emiel Verhoeff

Emiel Verhoeff is New Business, Relations & Innovation Manager bij NEN. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015-2690334 of stuur een e-mail naar mm@nen.nl.

Jacobien Boehmer

Jacobien Boehmer

Jacobien Boehmer is consultant bij NEN. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015-2690429 of stuur een e-mail naar mm@nen.nl.

Laat uw gegevens achter zodat wij contact met u kunnen opnemen:

Sustainable Development Goals

Dat zijn zeventien Sustainable Development Goals, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, om de wereld tot "een betere plek te maken in 2030", schrijven de Verenigde Naties (VN) in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN "de grootste uitdaging van deze tijd". Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

SDG 13: Klimaatactie

Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.
Een aantal normen spelen een essentiële rol in de klimaatagenda, namelijk normen die bijdragen aan het monitoren van klimaatverandering, het kwantificeren van broeikasgasemissies en het bevorderen van goede praktijken in milieubeheer.

Lees meer over SDG 13: Klimaatactie