Lees de verhalen

Lees verhalen op het gebied van water met verschillende thema's: internationale impact, verduurzaming watercyclus en beheersing stedelijk water

INSPIRERENDE VERHALEN

Lees inspirerende verhalen over de huidige en gewenste rol van normalisatie in de watersector op het gebied van internationale impact, verduurzaming watercyclus en beheersing stedelijk water.

Thema: Internationale impact

Speelveld bij internationale aanbestedingen kan eerlijker


Concurrentie is een goede zaak en als BAM International doen we graag mee aan internationale aanbestedingen. Toch merken we dat een lage prijs vaak doorslaggevend is, terwijl factoren zoals arbeidsomstandigheden, kwaliteit, duurzaamheid en anti-corruptiebeleid te weinig worden meegewogen. Lees zijn verhaal

Wouter Remmelts, Managing Director BAM International

Het mag best wat minder conservatief


In veel arme landen hebben mensen wel toegang tot internet en sociale media maar niet tot een schoon toilet. Een van de oorzaken is het ontbreken van goede normen in de watersector. Er is dus werk aan de winkel! Lees zijn verhaal

Doulaye Kone, Deputy Director Gates Foundation & chair PC 305

Vertrouwen belangrijk bij verkoop van technologie


Het Netherlands Water Partnership (NWP) ondersteunt de watersector bij export en internationale samenwerking. Ruim 200 organisaties (profit en non-profit, van drinkwater tot dijken) hebben zich aangesloten vanuit de overtuiging dat je samen meer impact hebt in het buitenland. Directeur Lennart Silvis legt graag de relatie uit tussen innovatieve watertechnologie en normering.
Lees zijn verhaal

Lennart Silvis, Directeur NWP

Met rapporten redden we geen levens


Water veroorzaakt wereldwijd enorme problemen. Te veel water, te weinig water en te vies water, met name in de verstedelijkte delta’s is de impact soms desastreus. De Nederlandse regering wil een rol van betekenis spelen bij het oplossen van die problemen. Intensieve samenwerking en transparantie zijn de pijlers van onze Nederlandse aanpak. Lees zijn verhaal

Henk Ovink, Watergezant, Koninkrijk der Nederlanden

Thema: Stedelijk waterbeheer

Als innovatie routine wordt, is het tijd voor een standaard


Het gestandaardiseerd inspecteren van riolen is in Nederland al twintig jaar de gewoonste zaak van de wereld. Maar bij een innovatieve ontwikkeling, zoals de terugwinning van energie uit het riool, heb je ontwikkelruimte nodig. Standaardisatie heeft een grote zeggingskracht, maar moet niet te vroeg komen. Lees zijn verhaal

Hugo Gastkemper, Directeur Stichting RIONED

Wij willen een voortrekkersrol vervullen als waterregisseur


Volgens Doekle Terpstra, voorzitter van UNETO-VNI, worden de uitdagingen op watergebied voor de installateur alleen maar groter en interessanter. UNETO-VNI wil graag de kennisregisseur voor de watersector zijn als het gaat om technische installaties. Lees zijn verhaal

Doekle Terpstra - Voorzitter Van Uneto-VNI

Samenwerking en kennisdeling versterken watersector


Persoonlijk vind ik water erg belangrijk. Ik ga elke dag met heel veel plezier aan de slag om te werken aan veiliger, schoner en duurzamer water. Dat betekent ook dat ik bereid ben om een bijdrage te leveren aan het versterken van de Nederlandse watersector. Hopelijk kan ik als waterambassadeur daarin een rol spelen. Lees haar verhaal

Esther Bosman - Director BU Water NL Royal HaskoningDHV

Geen enkel risico bij drinkwaterbereiding


Veel mensen denken bij schoon water in eerste instantie aan natuurlijk water en de bijbehorende flora en fauna. Maar voor drinkwaterbedrijven is schoon water een onmisbare grondstof voor het productieproces. Die belangrijke functie van grond- of oppervlaktewater wordt door buitenstaanders wel eens over het hoofd gezien. Lees haar verhaal

Joke Cuperus - Directeur PWN

Thema: Verduurzaming watercyclus

Een schone Rijn begint bij vertrouwen in waterlaboratoria


Om onze zorgen over lozingen van chemische stoffen op de Rijn onder de aandacht te houden, mag er geen twijfel bestaan over de resultaten van het onderzoek naar de waterkwaliteit. Gelukkig werken alle waterlaboratoria volgens dezelfde ISO-normen. Die staan simpelweg nooit ter discussie. Lees zijn verhaal

Gerard Stroomberg, Directeur RIWA-Rijn

Verduurzamen van watertechnologie


WETSUS speelt als toonaangevend Europees onderzoeksinstituut op het gebied van duurzame watertechnologie een belangrijk rol bij innovatie-ontwikkeling en kennisdeling. Volgens Cees Buisman, wetenschappelijk directeur van WETSUS, heeft WETSUS een bijzondere en succesvolle aanpak die andere instituten niet hebben kunnen kopiëren. Wat is het geheim?
Lees zijn verhaal

Cees Buisman - Wetenschappelijk Directeur WETSUS

Vertrouwen belangrijk bij verkoop van technologie


Jaren is er onderzocht, overlegd en gelobbyd en nu is het zo ver: binnenkort kan de kwaliteit van drinkwater in Nederland officieel worden getest met behulp van DNA, voorspelt Hilde Prummel, directeur van Directeur Waterlaboratorium Noord (WLN). ‘De aanvraag om deze test bij wet toe te staan is vorig jaar bij de minister ingediend. Ik verwacht dat het dit jaar rondkomt.’
Lees haar verhaal

Hilde Prummel - Directeur Waterlaboratorium Noord

In Nederland ontwikkeld, dan verkoopt het zichzelf


Er is een kleine revolutie gaande in het polderlandschap rond Amsterdam. Overheidsbedrijf Waternet gaat in een van de polders brak grondwater omzetten in drinkwater. ‘Het temmen van de brakke kwel… Een typisch voorbeeld van verduurzaming van de watercyclus,’ aldus Roelof Kruize, algemeen directeur van Waternet. Lees zijn verhaal

Roelof Kruize - Directeur Waternet

HUIDIGE PROJECTEN & NORMALISATIETRAJECTEN

Hoe meer de Nederlandse markt haar waterkennis deelt, hoe meer invloed ze krijgt op het dicteren van de gemeenschappelijke taal. Nederland heeft een kennisvoorsprong, maar om deze voorsprong vast te houden en export te vergroten is het noodzakelijk om een voortrekkersrol te nemen bij het opstellen van internationale afspraken.

Lees welke initiatieven, projecten en normalisatie er al plaatsvinden op het gebied van water.

Bekijk de nieuwe projecten