Beheersing stedelijk water

Gezamenlijke en eenduidige aanpak van beheersing stedelijk water

De gevolgen van klimaatverandering vragen om verbetering en vernieuwing van hoe we met het water in de stad omgaan. Regenbuien worden steeds langer en heviger. Rivieren treden met meer regelmaat uit hun oevers. Dit is met name voor deltasteden wereldwijd een toenemend probleem. Het is een grote uitdaging voor overheden, bedrijfsleven en bewoners om de gevolgen onder controle te houden.

Lees inspirerende verhalen van partijen uit de watersector met een visie op de beheersing van stedelijk water


Water is een heel groot maatschappelijk issue met grote maatschappelijke en technische uitdagingen, zoals klimaatverandering. Deze uitdagingen hebben urgentie en vragen om een nieuwe visie en nieuwe concepten.

Doekle Terpstra, Voorzitter Van Uneto-VNI

Wij willen een voortrekkersrol vervullen als waterregisseur

Doekle Terpstra - Voorzitter Van Uneto-VNI
Volgens Doekle Terpstra, voorzitter van UNETO-VNI, worden de uitdagingen op watergebied voor de installateur alleen maar groter en interessanter. UNETO-VNI wil graag de kennisregisseur voor de watersector zijn als het gaat om technische installaties. Lees zijn verhaal

Als innovatie routine wordt, is het tijd voor een standaard

Hugo Gastkemper - Directeur Stichting RIONED
Het gestandaardiseerd inspecteren van riolen is in Nederland al twintig jaar de gewoonste zaak van de wereld. Maar bij een innovatieve ontwikkeling, zoals de terugwinning van energie uit het riool, heb je ontwikkelruimte nodig. Standaardisatie heeft een grote zeggingskracht, maar moet niet te vroeg komen. Lees zijn verhaal

Samenwerking en kennisdeling versterken watersector

Esther Bosman - Director BU Water NL Royal HaskoningDHV
Persoonlijk vind ik water erg belangrijk. Ik ga elke dag met heel veel plezier aan de slag om te werken aan veiliger, schoner en duurzamer water. Dat betekent ook dat ik bereid ben om een bijdrage te leveren aan het versterken van de Nederlandse watersector. Hopelijk kan ik als waterambassadeur daarin een rol spelen. Lees haar verhaal

Geen enkel risico bij drinkwaterbereiding

Joke Cuperus - Directeur PWN
Veel mensen denken bij schoon water in eerste instantie aan natuurlijk water en de bijbehorende flora en fauna. Maar voor drinkwaterbedrijven is schoon water een onmisbare grondstof voor het productieproces. Die belangrijke functie van grond- of oppervlaktewater wordt door buitenstaanders wel eens over het hoofd gezien. Lees haar verhaal

Huidige projecten & normalisatietrajecten

Hoe meer de Nederlandse markt haar waterkennis deelt, hoe meer invloed ze krijgt op het dicteren van de gemeenschappelijke taal. Nederland heeft een kennisvoorsprong, maar om deze voorsprong vast te houden en export te vergroten is het noodzakelijk om een voortrekkersrol te nemen bij het opstellen van internationale afspraken.

De voordelen van normalisatie in de watersector

  • Vermarkten van kennis
  • Opschalen van innovaties
  • CreĆ«ren van een gemeenschappelijke taal
  • Versterken samenwerkingen
  • Bevorderen transparantie, overzicht en eenduidigheid

Lees welke initiatieven, projecten en normalisatie er al plaatsvinden op het gebied van water.

Bekijk de projecten

In gesprek over water!

NEN komt graag met partijen in gesprek over:

  • de toekomstige waterproblematiek;
  • hoe we gezamenlijk de Nederlandse concurrentiepositie kunnen versterken;
  • hoe we de integrale samenwerking kunnen bevorderen;
  • nieuwe projecten en samenwerkingen.

Vul uw gegevens in zodat wij contact kunnen opnemen of gewenste informatie kunnen toesturen. Direct contact met ons opnemen is ook mogelijk via (015) 2 690 391 of via water@nen.nl

Meer verhalen en projecten

Investeren in waterkennis en watermanagement biedt het Nederlands bedrijfsleven enorme kansen. En die kansen moeten we als overheden, bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk pakken.

Lees meer inspirerende verhalen van partijen uit de watersector met hun visie op het gebied van internationale impact en verduurzaming van de watercyclus.