Wij willen een voortrekkersrol vervullen als waterregisseur

UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche met ruim 5.000 aangesloten leden. Water vormt één van de drie disciplines. Zo is er een Vakcommissie Sanitair die zich bezighoudt met innovatieve ontwikkelingen en opereert in een netwerk met andere organisaties in de waterketen. Volgens Doekle Terpstra, voorzitter van UNETO-VNI, worden de uitdagingen op watergebied voor de installateur alleen maar groter en interessanter. UNETO-VNI wil graag de kennisregisseur voor de watersector zijn als het gaat om technische installaties.

Een interview met Doekle Terpstra, Voorzitter Van Uneto-VNI

Realiseren van een gesloten waterketen

‘Om sluizen, gemalen en rioleringsstelsels goed te laten functioneren, is veel en betrouwbare installatietechniek nodig. Water is een heel groot maatschappelijk issue met grote maatschappelijke en technische uitdagingen, zoals klimaatverandering. Deze uitdagingen hebben urgentie en vragen om een nieuwe visie en nieuwe concepten. Dat betekent dat wij als installatiesector goed moeten nadenken over hoe we de samenleving hierbij optimaal kunnen faciliteren. De rol van de installateur gaat veranderen, omdat de klant veel meer denkt in concepten, dan alleen maar aan het afnemen van een enkel product. Dat betekent dat de installateur in grotere verbanden moet kunnen denken en handelen om, gelet op de toekomst, problemen voor te zijn.’

Door deze ontwikkeling neemt de behoefte aan hoger opgeleide installateurs toe die met meerdere partijen moeten kunnen samenwerken om geschikte oplossingen te realiseren. Doekle Terpstra: ‘Wij willen een belangrijke speler in het hele waterdomein zijn. Wij denken dat wij als branche het verschil kunnen maken bij de grote maatschappelijke issues die technische relevantie hebben. Denk aan het realiseren van een gesloten waterketen in en rondom woningen en gebouwen. Afvalwater is straks een achterhaald begrip. Dat water gaan we gebruiken om energie te winnen! En denk aan de toenemende wateroverlast als gevolg van zwaardere regenval. Onze leden hebben de oplossingen in huis om dat probleem aan te pakken. De toekomst van Nederland hangt in belangrijke mate af van welke antwoorden we weten te vinden op het gebied van water en energie. De installateurs kunnen hier een belangrijke voortrekkersrol vervullen als regisseur van dat proces.’

Kennisdeling

Doekle Terpstra vindt kennisdeling hierbij heel belangrijk. ‘Ik roep altijd: samenwerken is het nieuwe concurreren. Klassieke concurrentiemodellen werken niet meer, alles staat in het teken van kennisdeling. Dat kenmerkt modern ondernemerschap: beseffen dat je deel uitmaakt van een keten. Als je je kennis voor je houdt, geef je aan dat je je vervreemdt van wat er buiten gebeurt. Dus wij als ondernemersorganisatie, maar ook de installateurs, zijn in toenemende mate een kennisregisseur en een kennisdeler.’

Wat volgens hem hierbij goed van pas komt, is normering. ‘Normalisatie helpt ons op een geweldige manier om geobjectiveerd kwaliteit te leveren, voorkomt discussies op de werkvloer en bevordert efficiënt werken. Uiteindelijk moet dat leiden tot een beter rendement voor de ondernemer zelf. Het uitgangspunt van normalisatie is een bottom up-benadering waarbij betrokkenen uit het veld via gesprekken samen tot een norm proberen te komen. Dat betekent dus ook samen zoeken naar wat effectief en behulpzaam is. Het gaat niet om onderlinge machtsverhoudingen, maar om een inhoudelijke dialoog. Die levert uiteindelijk een norm op die voor alle partijen aanvaardbaar is en dus een breed draagvlak heeft.’

In gesprek over water!

NEN komt graag met partijen in gesprek over:

  • de toekomstige waterproblematiek;
  • hoe we gezamenlijk de Nederlandse concurrentiepositie kunnen versterken;
  • hoe we de integrale samenwerking kunnen bevorderen;
  • nieuwe projecten en samenwerkingen.


Vul uw gegevens in zodat wij contact kunnen opnemen of gewenste informatie kunnen toesturen. Direct contact met ons opnemen is ook mogelijk via
(015) 2 690 391 of via water@nen.nl


MEER VERHALEN

Lees de inspirerende verhalen van partijen met een visie op de beheersing van het stedelijk water van de Nederlandse watersector.

Hugo Gastkemper - Directeur Stichting RIONED

Als innovatie routine wordt, is het tijd voor een standaard

Het gestandaardiseerd inspecteren van riolen is in Nederland al twintig jaar de gewoonste zaak van de wereld. Maar bij een innovatieve ontwikkeling, zoals de terugwinning van energie uit het riool, heb je ontwikkelruimte nodig.

Lees zijn verhaal

Esther Bosman - Director BU Water NL Royal HaskoningDHV

Samenwerking en kennis-deling versterken watersector

Persoonlijk vind ik water erg belangrijk. Ik ga elke dag met heel veel plezier aan de slag om te werken aan veiliger, schoner en duurzamer water. Dat betekent ook dat ik bereid ben om een bijdrage te leveren aan het versterken van de Nederlandse watersector. Hopelijk kan ik als waterambassadeur daarin een rol spelen.

Lees haar verhaal

Joke Cuperus - Directeur PWN

Geen enkel risico bij drinkwaterbereiding

Veel mensen denken bij schoon water in eerste instantie aan natuurlijk water en de bijbehorende flora en fauna. Maar voor drinkwaterbedrijven is schoon water een onmisbare grondstof voor het productieproces. Die belangrijke functie van grond- of oppervlaktewater wordt door buitenstaanders wel eens over het hoofd gezien.

Lees haar verhaal