Samenwerking en kennisdeling versterken de watersector

Persoonlijk vind ik water erg belangrijk. Ik ga elke dag met heel veel plezier aan de slag om te werken aan veiliger, schoner en duurzamer water. Dat betekent ook dat ik bereid ben om een bijdrage te leveren aan het versterken van de Nederlandse watersector. Hopelijk kan ik als waterambassadeur daarin een rol spelen.

Een interview met Esther Bosman, Director BU Water NL Royal HaskoningDHV


Dit zegt Esther Bosman, directeur business unit Water Nederland van Royal HaskoningDHV. In totaal heeft het bedrijf vijf water business units wereldwijd. 'Wat wij in hoofdzaak doen, is het opzetten en uitvoeren van projecten voor onze klanten. Wij doen dat graag met partners, zoals kennisinstellingen, universiteiten, onderzoeksinstellingen, maar ook met collega-bureaus. Wij geloven namelijk dat de beste resultaten worden bereikt door samenwerking en het benutten van elkaars kennis.'

Als civiel ingenieur, opgeleid in Delft, kwam Esther in aanraking met het stedelijk water toen ze startte met een baan. 'Ik heb daar heel veel projecten in gedaan en voel me er mede daardoor sterk mee verbonden. In dat domein komen heel veel problemen en veel belangen samen: hevige regenval, vaker water op straat, druk op de openbare ruimte en allerlei functies die we aan het water willen koppelen. Daardoor ontstaan er al gauw spannende uitdagingen.'

Innovatie door kennisdeling

Met ’haar’ business unit vervult zij een voortrekkersrol. “We zetten in op nieuwe thema's zoals circulaire economie en smart water in de stad waarmee we diverse waterbelangen op een slimme manier aan elkaar willen koppelen. We investeren veel in innovaties, zoals vergaande ICT-toepassingen voor het beheer en automatisering van het watersysteem. Een andere innovatie is de Nereda®-afvalwaterzuiveringstechnologie met grote voordelen op het gebied van chemicaliën- en energieverbruik. Hiervan zijn wereldwijd inmiddels veertig installaties operationeel of in voorbereiding.”

Zij wijst op een onverwachte spin-off van die installatie die enkele jaren geleden ontdekt werd. Namelijk het terugwinnen van alginaat uit Nereda®-korrels. Alginaat is een biopolymeer, een vrij zeldzame grondstof die normaal gesproken uit zeewier wordt gewonnen. Dat is heel duur. Door het terug te winnen uit de Nereda®-slibkorrels komt er een duurzame grondstof beschikbaar voor diverse industrieën. Het kan water vasthouden, maar ook afstoten. Je kunt er papier en karton waterafstotend mee maken en de uitspoeling van meststoffen in de landbouw mee verminderen. Maar bijvoorbeeld ook de levensduur van beton verlengen door betere uitharding.

Normalisatie op het fundament van kennisdeling

'Normen zijn, ook in onze wereld, om meerdere redenen nuttig. Normen zijn een middel om ‘best practices’ expliciet te maken, waarmee je ervoor zorgt dat ze goed toegankelijk worden voor iedereen. Hiermee kunnen ontwikkel- en realisatietrajecten efficiënter plaatsvinden. Daarnaast vormen normen natuurlijk een garantie voor een bepaalde kwaliteit die we met z’n allen wensen.

Gelet op de diepgaande kennis die we als Nederlandse partijen in de watersector hebben, vind ik het verstandig om (te proberen) voorop te lopen in Europa als het gaat om het verankeren van deze kennis in normen. Zo niet, dan lopen we het risico dat we op termijn de normen van andere landen moeten accepteren, die onze kennis mogelijk tekort doen. Om voorop te kunnen lopen, is het heel belangrijk dat alle partijen – dus overheden, kennisinstellingen en advies- en ingenieursbureaus – hun ervaring en kennis zoveel mogelijk delen.

Ik heb het gevoel dat daar wel ruimte voor verbetering is, omdat ik bij een aantal normcommissies relatief weinig eindgebruikers zie, zoals waterschappen en gemeenten. Het is heel belangrijk dat zij daar actief bij betrokken zijn om de werking van de norm in de praktijk scherp te krijgen. Daarnaast zie ik het als waterambassadeur als mijn taak om in mijn contacten te werken aan een grotere bewustwording van normering en te wijzen op de meerwaarde daarvan.'

In gesprek over water!

NEN komt graag met partijen in gesprek over:

  • de toekomstige waterproblematiek;
  • hoe we gezamenlijk de Nederlandse concurrentiepositie kunnen versterken;
  • hoe we de integrale samenwerking kunnen bevorderen;
  • nieuwe projecten en samenwerkingen.


Vul uw gegevens in zodat wij contact kunnen opnemen of gewenste informatie kunnen toesturen. Direct contact met ons opnemen is ook mogelijk via
(015) 2 690 391 of via water@nen.nl


MEER VERHALEN

Lees de inspirerende verhalen van partijen met een visie op de beheersing van het stedelijk water van de Nederlandse watersector.

Hugo Gastkemper - Directeur Stichting RIONED

Als innovatie routine wordt, is het tijd voor een standaard

Het gestandaardiseerd inspecteren van riolen is in Nederland al twintig jaar de gewoonste zaak van de wereld. Maar bij een innovatieve ontwikkeling, zoals de terugwinning van energie uit het riool, heb je ontwikkelruimte nodig.

Lees zijn verhaal

Doekle Terpstra - Voorzitter Van Uneto-VNI

Wij willen een voortrekkersrol vervullen als waterregisseur

Volgens Doekle Terpstra, voorzitter van UNETO-VNI, worden de uitdagingen op watergebied voor de installateur alleen maar groter en interessanter. UNETO-VNI wil graag de kennisregisseur voor de watersector zijn als het gaat om technische installaties.

Lees zijn verhaal

Joke Cuperus - Directeur PWN

Geen enkel risico bij drinkwaterbereiding

Veel mensen denken bij schoon water in eerste instantie aan natuurlijk water en de bijbehorende flora en fauna. Maar voor drinkwaterbedrijven is schoon water een onmisbare grondstof voor het productieproces. Die belangrijke functie van grond- of oppervlaktewater wordt door buitenstaanders wel eens over het hoofd gezien.

Lees haar verhaal