Als innovatie routine
wordt, is het tijd
voor een standaard

Het gestandaardiseerd inspecteren van riolen is in Nederland al twintig jaar de gewoonste zaak van de wereld. Maar bij een innovatieve ontwikkeling, zoals de terugwinning van energie uit het riool, heb je ontwikkelruimte nodig. Standaardisatie heeft een grote zeggingskracht, maar moet niet te vroeg komen.

Een interview met Hugo Gastkemper, Directeur Stichting RIONED


‘Mensen kijken niet raar meer op als een of twee keer per jaar, na een hevige plensbui, het riool overloopt en er een paar flinke plassen in hun straat staan. Door de klimaatverandering en de bijbehorende hevige buien kan het riool soms al dat water niet aan. Het is dan even file in het riool. Net als sneeuw is het soms wel vervelend, maar het kan ook best leuk zijn om in een plas te spelen en te spetteren. Zodra de bui over is, is het probleem meestal ook snel weer voorbij. Onze visie op klimaatverandering – meer afvoer waar nodig, meer berging in straten en groen waar noodzakelijk – sluit aan bij dit incasseringsvermogen van de samenleving.’

Kennis maken, kennis delen

‘Deze visie op het omgaan met klimaatverandering hanteren we sinds 2007 en blijkt goed te werken. Klimaatverandering staat hoog op de agenda van Stichting RIONED, de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer en riolering in Ede. Niet alleen regenwater en afvalwater, maar ook grond- en oppervlaktewater hebben de aandacht. Als kenniscentrum maken we nieuwe kennis, participeren we in onderzoek, bundelen en autoriseren we kennis en delen we onze kennis via websites en in publicaties. De Leidraad Riolering is een van onze bestsellers. De hele rioleringswereld gebruikt deze lijvige, 2000 pagina’s tellende uitgave waarin alle kennis over riolering netjes op een rij staat. Want het is wel onze bedoeling dat die kennis ook echt gebruikt wordt.’

‘In tegenstelling tot wat wel eens gezegd wordt, is het riool in Nederland goed op orde. Er is echt geen sprake van dat ons riool op instorten zou staan. Om dat zo te houden, vervangen of renoveren gemeentes jaarlijks een procent van het rioolstelsel en daar geven we in Nederland 1,5 miljard euro per jaar aan uit. De Inspectiestandaard van NEN is een belangrijk hulpmiddel. Deze is twintig jaar geleden ingevoerd om de toestand van het riool gestandaardiseerd en dus eenduidig vast te leggen. In welk rioleringsobject zitten scheuren, hoe breed zijn ze? En hoe lang? Alle informatie wordt in een voorgeschreven formaat vastgelegd en is daardoor goed uitwisselbaar tussen inspectiebedrijf, adviseur en aannemer. Rioolinspectie gebeurt vrij routinematig en is daarom heel geschikt voor een NEN-standaard.’

Gegevensuitwisseling is de toekomst

Maar ik zie ook de grote kracht van ISO-normen in internationale samenwerkingen. Zo maakt RIONED zich sterk voor het gestandaardiseerd vastleggen en de onbelemmerde uitwisseling van gegevens. Dat doen we door de ontwikkeling van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water. Aan de hand van bestaande ISO-normen structureren we de gegevens en sluiten we aan bij andere vakgebieden.

Gegevensuitwisseling past in deze tijd van Bouw Informatie Modellen en integraal beheer van de openbare ruimte. Het ontbreken van deugdelijke informatie over de ligging van bijvoorbeeld kabels en leidingen, kan leiden tot graafschade. Dat is met goede data-uitwisseling te voorkomen. Als wegbeheerders, groenbeheerders, waterbeheerders en regionale uitvoeringsdiensten dezelfde data gebruiken, maakt dat hun werk dus veel efficiënter. Wij lopen als rioleringsbranche voorop en we werken nauw samen met CROW en het Informatiehuis Water. Via NEN-commissies blijven we verbonden met andere Europese landen en zoeken we elkaars kracht om zo een standaard te ontwikkelen die voor heel Europa bruikbaar is. De kracht van NEN zit volgens mij vooral in dit internationale werk.’

In gesprek over water!

NEN komt graag met partijen in gesprek over:

  • de toekomstige waterproblematiek;
  • hoe we gezamenlijk de Nederlandse concurrentiepositie kunnen versterken;
  • hoe we de integrale samenwerking kunnen bevorderen;
  • nieuwe projecten en samenwerkingen.


Vul uw gegevens in zodat wij contact kunnen opnemen of gewenste informatie kunnen toesturen. Direct contact met ons opnemen is ook mogelijk via
(015) 2 690 391 of via water@nen.nl


MEER VERHALEN

Lees de inspirerende verhalen van partijen met een visie op de beheersing van het stedelijk water van de Nederlandse watersector.

Doekle Terpstra - Voorzitter Van Uneto-VNI

Wij willen een voortrekkersrol vervullen als waterregisseur

Volgens Doekle Terpstra, voorzitter van UNETO-VNI, worden de uitdagingen op watergebied voor de installateur alleen maar groter en interessanter. UNETO-VNI wil graag de kennisregisseur voor de watersector zijn als het gaat om technische installaties.

Lees zijn verhaal

Esther Bosman - Director BU Water NL Royal HaskoningDHV

Samenwerking en kennis-deling versterken watersector

Persoonlijk vind ik water erg belangrijk. Ik ga elke dag met heel veel plezier aan de slag om te werken aan veiliger, schoner en duurzamer water. Dat betekent ook dat ik bereid ben om een bijdrage te leveren aan het versterken van de Nederlandse watersector. Hopelijk kan ik als waterambassadeur daarin een rol spelen.

Lees haar verhaal

Joke Cuperus - Directeur PWN

Geen enkel risico bij drinkwaterbereiding

Veel mensen denken bij schoon water in eerste instantie aan natuurlijk water en de bijbehorende flora en fauna. Maar voor drinkwaterbedrijven is schoon water een onmisbare grondstof voor het productieproces. Die belangrijke functie van grond- of oppervlaktewater wordt door buitenstaanders wel eens over het hoofd gezien.

Lees haar verhaal