Huidige Projecten

Verandering en vernieuwing

Er is sinds 1953 veel veranderd. Water krijgt wereldwijd steeds meer aandacht, want door klimaatverandering worden delta's kwetsbaarder en toegang tot schoon drinkwater in heel veel landen nog steeds geen vanzelfsprekendheid. Het besef dat water een grondstof is waar we zorgvuldig mee om moeten gaan komt langzaam.

In het perspectief van deze veranderingen is het belangrijk dat Nederland als koploper zichzelf blijft uitvinden en vernieuwen. Dat we onze kennis blijven delen en blijven innoveren, binnen de grenzen van ons land in samenwerking met overheden, kennisinstellingen en marktpartijen, maar vooral ook daar overheen, want water kent geen grenzen. Het stroomt, verdampt, bevriest en smelt en komt als regen weer op het land. Je kunt ermee wassen, er warmte en koude in opslaan, je kunt erover transporteren, ermee spelen en het omzetten in energie. Water is een verbindend element.

Projecten & normalisatietrajecten

Hoe meer de Nederlandse markt haar waterkennis deelt, hoe meer invloed ze krijgt op het dicteren van de gemeenschappelijke taal. Nederland heeft een kennisvoorsprong, maar om deze voorsprong vast te houden en export te vergroten is het noodzakelijk om een voortrekkersrol te nemen bij het opstellen van internationale afspraken.

Lees hieronder welke initiatieven, projecten en normalisatie er al plaatsvinden op het gebied van water.

In gesprek over water!

NEN komt graag met partijen in gesprek over:

  • de toekomstige waterproblematiek;
  • hoe we gezamenlijk de Nederlandse concurrentiepositie kunnen versterken;
  • hoe we de integrale samenwerking kunnen bevorderen;
  • nieuwe projecten en samenwerkingen.

Vul uw gegevens in zodat wij contact kunnen opnemen of gewenste informatie kunnen toesturen. Direct contact met ons opnemen is ook mogelijk via (015) 2 690 391 of via water@nen.nl