Internationale impact

Internationale impact van de Nederlandse watersector

De Nederlandse watersector heeft een sterke positie op de internationale watermarkt, maar is minimaal vertegenwoordigd op mondiaal en Europees niveau bij ISO en CEN. Nederlandse partijen die internationaal opereren kunnen de watersector ondersteunen om de internationale positie van Nederland te verduurzamen. Normalisatie helpt bij de samenwerking met relevante landen en netwerken.

Lees inspirerende verhalen van partijen met een visie op de internationale impact van de Nederlandse watersector

In veel arme landen hebben mensen wel toegang tot internet en sociale media maar niet tot een schoon toilet. Een van de oorzaken is het ontbreken van goede normen in de watersector. Er is dus werk aan de winkel!

Doulaye Kone, Deputy Director Gates Foundation & Chair PC 305

Speelveld bij internationale aanbestedingen kan eerlijker

Wouter Remmelts, Managing Director BAM International
Concurrentie is een goede zaak en als BAM International doen we graag mee aan internationale aanbestedingen. Toch merken we dat een lage prijs vaak doorslaggevend is, terwijl factoren zoals arbeidsomstandigheden, kwaliteit, duurzaamheid en anti-corruptiebeleid te weinig worden meegewogen. Lees zijn verhaal

Het mag best wat minder conservatief

Doulaye Kone, Deputy Director Gates Foundation & chair PC 305
In veel arme landen hebben mensen wel toegang tot internet en sociale media maar niet tot een schoon toilet. Een van de oorzaken is het ontbreken van goede normen in de watersector. Er is dus werk aan de winkel! Lees zijn verhaal

Vertrouwen belangrijk bij verkoop van technologie

Lennart Silvis, Directeur NWP
Het Netherlands Water Partnership (NWP) ondersteunt de watersector bij export en internationale samenwerking. Ruim 200 organisaties (profit en non-profit, van drinkwater tot dijken) hebben zich aangesloten vanuit de overtuiging dat je samen meer impact hebt in het buitenland. Directeur Lennart Silvis legt graag de relatie uit tussen innovatieve watertechnologie en normering. Lees zijn verhaal

Met rapporten redden we geen levens

Henk Ovink, Watergezant, Koninkrijk der Nederlanden
Water veroorzaakt wereldwijd enorme problemen. Te veel water, te weinig water en te vies water, met name in de verstedelijkte delta’s is de impact soms desastreus. De Nederlandse regering wil een rol van betekenis spelen bij het oplossen van die problemen. Intensieve samenwerking en transparantie zijn de pijlers van onze Nederlandse aanpak. Lees zijn verhaal

Huidige projecten & normalisatietrajecten

Hoe meer de Nederlandse markt haar waterkennis deelt, hoe meer invloed ze krijgt op het dicteren van de gemeenschappelijke taal. Nederland heeft een kennisvoorsprong, maar om deze voorsprong vast te houden en export te vergroten is het noodzakelijk om een voortrekkersrol te nemen bij het opstellen van internationale afspraken.

De voordelen van normalisatie in de watersector

  • Vermarkten van kennis
  • Opschalen van innovaties
  • Creëren van een gemeenschappelijke taal
  • Versterken samenwerkingen
  • Bevorderen transparantie, overzicht en eenduidigheid

Lees welke initiatieven, projecten en normalisatie er al plaatsvinden op het gebied van water.

Bekijk de projecten

In gesprek over water!

NEN komt graag met partijen in gesprek over:


  • de toekomstige waterproblematiek;
  • hoe we gezamenlijk de Nederlandse concurrentiepositie kunnen versterken;
  • hoe we de integrale samenwerking kunnen bevorderen;
  • nieuwe projecten en samenwerkingen.

Vul uw gegevens in zodat wij contact kunnen opnemen of gewenste informatie kunnen toesturen. Direct contact met ons opnemen is ook mogelijk via (015) 2 690 391 of via water@nen.nl

Meer verhalen en projecten

Investeren in waterkennis en watermanagement biedt het Nederlands bedrijfsleven enorme kansen. En die kansen moeten we als overheden, bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk pakken.

Lees meer inspirerende verhalen van partijen uit de watersector met hun visie op het gebied van verduurzaming van de watercyclus en het beheer van stedelijk water.