Het mag best wat
minder conservatief

In veel arme landen hebben mensen wel toegang tot internet en sociale media maar niet tot een schoon toilet. Een van de oorzaken is het ontbreken van goede normen in de watersector. Er is dus werk aan de winkel!

Een interview met Doulaye Kone, Deputy Director Gates Foundation & chair PC 305


'Sinds 2011 werk ik voor de Bill Melinda Gates Foundation die zich inzet om de ongelijkheid tussen mensen overal ter wereld op te heffen. Jaarlijks overlijden 800.000 kinderen in arme landen door een gebrek aan goed en schoon sanitair. Een schrijnend voorbeeld van ongelijkheid. Wij streven daarom naar schoon water en goede, veilige wc’s voor iedereen. Het is mijn taak om de ontwikkeling van nieuwe innovatieve wc-systemen te stimuleren. In eerste instantie doen we dat voor ontwikkelingslanden maar de systemen zijn ook in ontwikkelde landen bruikbaar.'

Reinvent the Toilet

'Sinds jaar en dag bestaat het toilet in ontwikkelingslanden uit een gat in de grond of uit een eenvoudig spoeltoilet met een aansluiting op een septic-tank. Aansluiting op het riool zoals we dat in de westerse wereld gewend zijn, is in die landen erg kostbaar en kost erg veel energie. Eigenlijk is er al twee eeuwen nauwelijks sprake van innovatie van deze toiletten. Met ons project Reinvent the Toilet willen we die impasse doorbreken. We hebben de eisen flink aangescherpt om een wc te ontwikkelen die goed past bij de lokale omstandigheden. Zo moet het toilet ziektekiemen doden en moeten water, energie en andere herbruikbare grondstoffen terug te winnen zijn uit het afvalwater. Bovendien moet het een stand-alone systeem zijn zonder aansluiting op waterleiding, riool of elektriciteit, moet het nieuwe toilet betaalbaar zijn en in alle landen toepasbaar. Om dat voor elkaar te krijgen, ontwikkelen we samen met ISO en met partijen uit ontwikkelde en ontwikkelende landen een nieuwe internationale standaard voor nieuwe wc’s. Daarmee helpen we bedrijven om te innoveren en beleidsmakers om het gebruik van de opnieuw uitgevonden wc’s te stimuleren.'

Kennisdeling cruciaal voor innovaties

'Binnen de watersector zijn er diverse platforms – bijeenkomsten, trainingsprogramma’s - waar deskundigen elkaar ontmoeten en bijpraten over alle ontwikkelingen in hun vakgebied. Toch lukt het nog niet voldoende om die kennis goed vast te leggen en breed te delen. Bij eerdere pogingen om innovatieve technieken toe te passen, was het moeilijk voor bedrijven om de weg naar de markt te vinden. Het product sloot niet aan bij de nationale standaard waardoor kopers eigenlijk niet goed wisten wat ze kochten. Dat is ook de reden dat in ontwikkelingslanden nog steeds de gestandaardiseerde maar dure, conventionele wc’s en riolering –gebouwd worden Robuuste standaarden zijn dus hard nodig om echte innovatie van de grond te krijgen. Kijk, als we het er over eens zijn dat een wc ziektekiemen moet doden en grondstoffen moet terugwinnen, dan kan dat helder en eenduidig vastgelegd worden als een standaard eis. Dat schept duidelijkheid voor alle betrokkenen en maakt het voor nieuwkomers makkelijker om de weg naar de markt te vinden en geeft ontwikkelaars van sanitaire systemen houvast. Omdat standaardisering een democratisch proces is waarbij kennis uit de sector vertaald wordt naar praktische eisen en aanbevelingen is het ‘by far’ de beste manier om kennis te delen. Helaas gebeurt dat in de watersector nog veel te weinig.'

Schone wc even normaal als mobieltje

'De watersector is in mijn ogen nog erg conservatief en zou een voorbeeld kunnen nemen aan telecombedrijven. Twintig jaar geleden hadden veel mensen nog nooit gehoord van mobiele telefoons en internet. Vandaag de dag heeft bijna iedereen – ook in de meest afgelegen en arme gebieden - een mobieltje en toegang tot social media, internetbankieren en online-shopping. In deze industrie zijn standaarden heel sterk ontwikkeld en dat werpt zijn vruchten overduidelijk af. Ik ben ervan overtuigd dat als de watersector hard aan de slag gaat met normering, een vergelijkbare impact mogelijk is.'

In gesprek over water!

NEN komt graag met partijen in gesprek over:

  • de toekomstige waterproblematiek;
  • hoe we gezamenlijk de Nederlandse concurrentiepositie kunnen versterken;
  • hoe we de integrale samenwerking kunnen bevorderen;
  • nieuwe projecten en samenwerkingen.


Vul uw gegevens in zodat wij contact kunnen opnemen of gewenste informatie kunnen toesturen. Direct contact met ons opnemen is ook mogelijk via
(015) 2 690 391 of via water@nen.nl


MEER VERHALEN

Lees de inspirerende verhalen van partijen met een visie op de internationale impact van de Nederlandse watersector.

Wouter Remmelts - Managing Director BAM International

Speelveld bij internationale aanbestedingen kan eerlijker

Concurrentie is een goede zaak en als BAM International doen we graag mee aan internationale aanbestedingen. Toch merken we dat een lage prijs vaak doorslaggevend is, terwijl factoren zoals arbeidsomstandigheden, kwaliteit, duurzaamheid en anti-corruptiebeleid te weinig worden meegewogen. Ik ben dan ook een voorstander van internationaal gehanteerde gunningscriteria en contractcondities.

Lees zijn verhaal

Lennart Silvis - Directeur NWP

Vertrouwen belangrijk bij verkoop van technologie

Het Netherlands Water Partnership (NWP) ondersteunt de watersector bij export en internationale samenwerking. Ruim 200 organisaties (profit en non-profit, van drinkwater tot dijken) hebben zich aangesloten vanuit de overtuiging dat je samen meer impact hebt in het buitenland. Directeur Lennart Silvis legt graag de relatie uit tussen innovatieve watertechnologie en normering.

Lees zijn verhaal

Henk Ovink - Watergezant, Koninkrijk der Nederlanden

Met rapporten redden we geen levens

Water veroorzaakt wereldwijd enorme problemen. Te veel water, te weinig water en te vies water, met name in de verstedelijkte delta’s is de impact soms desastreus. De Nederlandse regering wil een rol van betekenis spelen bij het oplossen van die problemen. Intensieve samenwerking en transparantie zijn de pijlers van onze Nederlandse aanpak.

Lees zijn verhaal