Met rapporten redden
we geen levens

Water veroorzaakt wereldwijd enorme problemen. Te veel water, te weinig water en te vies water, met name in de verstedelijkte delta’s is de impact soms desastreus. De Nederlandse regering wil een rol van betekenis spelen bij het oplossen van die problemen. Intensieve samenwerking en transparantie zijn de pijlers van onze Nederlandse aanpak.

Een interview met Henk Ovink - Watergezant, Koninkrijk der Nederlanden


Water is een enorme opgave in de wereld. Als rivieren buiten hun oevers treden, als oogsten mislukken door droogtes en als mensen sterven door een gebrek aan schoon drinkwater, dan is water een ontwrichtende factor. Op basis van de deskundigheid en ervaring van haar watersector, wil Nederland helpen bij de aanpak van urgente watervraagstukken. Als watergezant treed ik op namens Nederland. We verlenen wereldwijd noodhulp bij crisissituaties en we helpen landen om de problemen voor te blijven.

Kennis vergaren, reageren en prepareren

Hoog op onze agenda staat het verhogen van de water-awareness. Om die reden is de Internationale Deltacoalitie van start gegaan. Twaalf landen uit vier continenten werken samen om kennis, ervaring en ideeën uit te wisselen. Ook werken we aan een wereldwateratlas die de waterproblemen overal ter wereld in kaart brengt en tegelijkertijd kansen, oplossingen en innovaties laat zien.

Verder reageren we snel en slim op de dynamiek in de wereld. Onze Disaster Risk Reduction Teams kunnen bij calamiteiten, zoals overstromingen of dijkdoorbraken, snel ter plaatse zijn. Landen die economische kansen zien in hun watersysteem, krijgen van ons desgevraagd advies. Daarnaast helpen we landen om zich pro-actief voor te bereiden op de dreiging van het water. Dat doen we door in inclusieve samenwerkingen een strategie voor de lange termijn op te stellen. Het gaat in dergelijke deltaplannen of masterplannen om meer dan de waterproblematiek alleen. Het gaat ook over volksgezondheid, voedselvoorziening, verstedelijking, energievoorziening en emancipatie.

Geen enkele partij heeft zelf alle kennis in huis om complexe wateropgavenopgaven op te lossen. Het lukt alleen als veel verschillende partijen samenwerken en bereid zijn hun kennis te delen. Samenwerking en transparantie zijn dan ook dé kernwaardes van onze aanpak. Als watergezant probeer ik zoveel mogelijk partijen aan tafel te krijgen: de Nederlandse watersector en lokale partijen en communities, maar ook internationale adviseurs. Hoe groter die tafel is, hoe groter de kans dat de plannen in uitvoering gaan. Inmiddels liggen er deltaplannen klaar voor de Mekong Delta en voor Bangladesh en zijn we bezig met een deltastrategie voor Myanmar. Maar ook voor Egypte, Chili en Mexico wordt door Nederlandse instellingen meegewerkt aan dergelijke plannen.

Incidentele projecten lossen niets op

Maar het mag niet bij plannen blijven. Plannen zijn rapporten op een plank en rapporten redden geen levens. Het werkt alleen als er een koppeling is met de korte-termijn uitvoering. Ik hamer er op om projecten vanuit en in samenhang met de lange-termijnaanpak te ontwikkelen en uit te voeren en adviseer om te kiezen voor de meest innovatieve projecten. Het is geen goed idee om projecten uit te voeren die een incidenteel probleem oplossen. Op de lange termijn levert dat te weinig op. We moeten het lef hebben om partners daar op te wijzen en overheden moeten durven te beginnen met de uitvoering.

Om morgen niet dezelfde fouten te maken als vandaag, is lerend vermogen nodig. Dat bereik je door heel transparant en meetbaar projecten te evalueren. Nederland is erg goed in het berekenen van de meerwaarde van onze aanpak. Onze kosten-baten analyses laten inmiddels zien dat die integrale lange-termijnaanpak ook echte economische meerwaarde heeft. Het is een methode die de wereld goed kan gebruiken om met name de zachte waardes, zoals bijvoorbeeld de economische waarde van de ecologie en samenleving, ook te betrekken in dergelijke analyses. Door de eigen dynamiek van landen, die we natuurlijk respecteren, lopen zij in dergelijke afwegingen nog erg achter. Onderlinge uitwisseling van kennis en evaluaties van de manier waarop partijen plannen maken en projecten realiseren, is leerzaam en geeft inzicht in elkaars afwegingen. Dat zou kunnen leiden tot een genormeerde evaluatiemethode. Ik wil daarbij wel aantekenen dat de meerwaarde daarvan vooral zit in de verbinding tussen partijen. De wereld beter maken doe je samen, afspraken die partijen uitsluiten horen daar niet bij.

In gesprek over water!

NEN komt graag met partijen in gesprek over:

  • de toekomstige waterproblematiek;
  • hoe we gezamenlijk de Nederlandse concurrentiepositie kunnen versterken;
  • hoe we de integrale samenwerking kunnen bevorderen;
  • nieuwe projecten en samenwerkingen.


Vul uw gegevens in zodat wij contact kunnen opnemen of gewenste informatie kunnen toesturen. Direct contact met ons opnemen is ook mogelijk via
(015) 2 690 391 of via water@nen.nl


MEER VERHALEN

Lees de inspirerende verhalen van partijen met een visie op de internationale impact van de Nederlandse watersector.

Doulaye Kone - Deputy Director Gates Foundation & chair PC 305

Het mag best wat minder conservatief

In veel arme landen hebben mensen wel toegang tot internet en sociale media maar niet tot een schoon toilet. Een van de oorzaken is het ontbreken van goede normen in de watersector. Er is dus werk aan de winkel!

Lees zijn verhaal

Lennart Silvis - Directeur NWP

Vertrouwen belangrijk bij verkoop van technologie

Het Netherlands Water Partnership (NWP) ondersteunt de watersector bij export en internationale samenwerking. Ruim 200 organisaties (profit en non-profit, van drinkwater tot dijken) hebben zich aangesloten vanuit de overtuiging dat je samen meer impact hebt in het buitenland. Directeur Lennart Silvis legt graag de relatie uit tussen innovatieve watertechnologie en normering.

Lees zijn verhaal

Wouter Remmelts - Managing Director BAM International

Speelveld bij internationale aanbestedingen kan eerlijker

Concurrentie is een goede zaak en als BAM International doen we graag mee aan internationale aanbestedingen. Toch merken we dat een lage prijs vaak doorslaggevend is, terwijl factoren zoals arbeidsomstandigheden, kwaliteit, duurzaamheid en anti-corruptiebeleid te weinig worden meegewogen. Ik ben dan ook een voorstander van internationaal gehanteerde gunningscriteria en contractcondities.

Lees zijn verhaal