Vertrouwen belangrijk
bij verkoop van technologie

Het Netherlands Water Partnership (NWP) ondersteunt de watersector bij export en internationale samenwerking. Ruim 200 organisaties (profit en non-profit, van drinkwater tot dijken) hebben zich aangesloten vanuit de overtuiging dat je samen meer impact hebt in het buitenland. Directeur Lennart Silvis legt graag de relatie uit tussen innovatieve watertechnologie en normering.

Een interview met Lennart Silvis, Directeur NWP


Wij zijn hier erg op het buitenland gericht en kijken altijd hoe we de moderne Nederlandse watertechnologie kunnen inzetten om waterproblemen over de grens op te lossen. Onze aanpak hangt sterk af van het concrete probleem in de lokale situatie, maar is altijd gericht op oplossingen die door kunnen werken. Een mooi voorbeeld hebben we onlangs in Zuid-Afrika gerealiseerd. Daar waren we betrokken bij de opzet van een Centre of expertise bij het drinkwaterbedrijf van Durban. Daar hebben Nederlandse bedrijven hun producten met co-financiering vanuit de Nederlandse overheid kunnen uitproberen in een serieuze testomgeving. We hebben doelbewust voor dat drinkwaterbedrijf gekozen, omdat dat bedrijf zeer hoog aangeschreven staat in Zuid-Afrika. Als je product daar is geaccepteerd, dan durven andere waterbedrijven in het land het ook te kopen.

Zijn bereidheid om mee te werken aan deze watercampagne, is gestoeld op zijn verwachting dat normalisatie de watersector in het buitenland kan helpen. ‘De lessen die wij in Nederland hebben geleerd over het belang van kennisdeling, samenwerking en transparantie kunnen we in het buitenland overbrengen. Dit kan op langere termijn de positionering van Nederlandse technologie versterken. Dus aansluiting van internationale inzet en betrokkenheid bij normalisatie volgend op onze activiteiten is belangrijk voor het vermarkten van Nederlandse technologie. In Nederland hebben we goede state of the art watertechnologie waar we vaak goede afspraken over hebben. Ik denk dat als we die afspraken slim weten over te brengen in het buitenland, het ons ook gaat helpen bij de toepassing van Nederlandse watertechnologie. Normering kan helpen om de standaarden zó in te stellen dat een hoge kwaliteit van producten wordt gevraagd en geleverd. Ook kan normering leiden tot lagere kosten als gevolg van standaardisatie van processen en oplossingen en tot mogelijkheden voor slimme combinaties van oplossingen.

Vertrouwen

Silvis wijst erop dat vertrouwen erg belangrijk is als het gaat om de overdracht van technologie. De afnemer wil een goed product voor een aanvaardbare prijs. ‘Als je naar het buitenland een overheid meeneemt die vertelt over een product dat met belastinggeld is toegepast, dan wordt een product niet aanbevolen door de leverancier, maar door de afnemer. Dat levert vertrouwen op. Normering werkt op een vergelijkbare manier. Je creëert vertrouwen, doordat je aangeeft dat het product aan een onafhankelijk vastgestelde norm voldoet.’

Tijdens de Amsterdam Internationaal Water Week die NWP dit najaar opnieuw organiseert, is het duurzaam aanpakken van waterproblemen een belangrijk thema. ‘Dat is een mooie gelegenheid om normalisatie voor het voetlicht te brengen. Bijvoorbeeld in een workshop met een aantal landen over hoe normering kan helpen om bepaalde waterproblemen duurzaam opgelost te krijgen.’

Tot slot maakt hij een kanttekening. ‘Wij zijn een land van innovatieve technologieën en daarvan moeten we het hebben in het buitenland. Normen morgen geen rem zijn voor creativiteit en innovatie. Een mooie uitdaging is hoe we ervoor kunnen zorgen dat kleine bedrijven met hun state of the art technologie invloed hebben op de ontwikkeling van internationale normering.’

In gesprek over water!

NEN komt graag met partijen in gesprek over:

  • de toekomstige waterproblematiek;
  • hoe we gezamenlijk de Nederlandse concurrentiepositie kunnen versterken;
  • hoe we de integrale samenwerking kunnen bevorderen;
  • nieuwe projecten en samenwerkingen.


Vul uw gegevens in zodat wij contact kunnen opnemen of gewenste informatie kunnen toesturen. Direct contact met ons opnemen is ook mogelijk via
(015) 2 690 391 of via water@nen.nl


MEER VERHALEN

Lees de inspirerende verhalen van partijen met een visie op de internationale impact van de Nederlandse watersector.

Doulaye Kone - Deputy Director Gates Foundation & chair PC 305

Het mag best wat minder conservatief

In veel arme landen hebben mensen wel toegang tot internet en sociale media maar niet tot een schoon toilet. Een van de oorzaken is het ontbreken van goede normen in de watersector. Er is dus werk aan de winkel!

Lees zijn verhaal

Wouter Remmelts - Managing Director BAM International

Speelveld bij internationale aanbestedingen kan eerlijker

Concurrentie is een goede zaak en als BAM International doen we graag mee aan internationale aanbestedingen. Toch merken we dat een lage prijs vaak doorslaggevend is, terwijl factoren zoals arbeidsomstandigheden, kwaliteit, duurzaamheid en anti-corruptiebeleid te weinig worden meegewogen. Ik ben dan ook een voorstander van internationaal gehanteerde gunningscriteria en contractcondities.

Lees zijn verhaal

Henk Ovink - Watergezant, Koninkrijk der Nederlanden

Met rapporten redden we geen levens

Water veroorzaakt wereldwijd enorme problemen. Te veel water, te weinig water en te vies water, met name in de verstedelijkte delta’s is de impact soms desastreus. De Nederlandse regering wil een rol van betekenis spelen bij het oplossen van die problemen. Intensieve samenwerking en transparantie zijn de pijlers van onze Nederlandse aanpak.

Lees zijn verhaal