Verduurzaming watercyclus

Integratie aanpak drink- en afvalwatersector

In de watersector wordt er steeds meer gedacht in termen van de gehele watercyclus. Een integrale aanpak leidt tot voordelen voor de gehele cyclus. Om de voorsprong die Nederland heeft vast te houden is kennisdeling en continue verduurzaming van de manier waarop we met water omgaan van groot belang.

Lees inspirerende verhalen van partijen uit de watersector met een visie op de verduurzaming van de watercyclus.

Er is een kleine revolutie gaande in het polderlandschap rond Amsterdam. Overheids- bedrijf Waternet gaat in een van de polders brak grondwater omzetten in drinkwater. Het temmen van de brakke kwel… Een typisch voorbeeld van verduurzaming van de watercyclus.

Roelof Kruize, Directeur Waternet

Verduurzamen van watertechnologie

Cees Buisman - Wetenschappelijk Directeur WETSUS
WETSUS speelt als toonaangevend Europees onderzoeksinstituut op het gebied van duurzame watertechnologie een belangrijk rol bij innovatie-ontwikkeling en kennisdeling. Volgens Cees Buisman, wetenschappelijk directeur van WETSUS, heeft WETSUS een bijzondere en succesvolle aanpak die andere instituten niet hebben kunnen kopiëren. Wat is het geheim? Lees zijn verhaal

Een schone Rijn begint bij vertrouwen in waterlaboratoria

Gerard Stroomberg - Directeur RIWA-Rijn
Om onze zorgen over lozingen van chemische stoffen op de Rijn onder de aandacht te houden, mag er geen twijfel bestaan over de resultaten van het onderzoek naar de waterkwaliteit. Gelukkig werken alle waterlaboratoria volgens dezelfde ISO-normen. Die staan simpelweg nooit ter discussie. Lees zijn verhaal

Vertrouwen belangrijk bij verkoop van technologie

Hilde Prummel - Directeur Waterlaboratorium Noord
Jaren is er onderzocht, overlegd en gelobbyd en nu is het zo ver: binnenkort kan de kwaliteit van drinkwater in Nederland officieel worden getest met behulp van DNA, voorspelt Hilde Prummel, directeur van Directeur Waterlaboratorium Noord (WLN). ‘De aanvraag om deze test bij wet toe te staan is vorig jaar bij de minister ingediend. Ik verwacht dat het dit jaar rondkomt.’ Lees haar verhaal

In Nederland ontwikkeld, dan verkoopt het zichzelf

Roelof Kruize - Directeur Waternet
Er is een kleine revolutie gaande in het polderlandschap rond Amsterdam. Overheidsbedrijf Waternet gaat in een van de polders brak grondwater omzetten in drinkwater. ‘Het temmen van de brakke kwel… Een typisch voorbeeld van verduurzaming van de watercyclus,’ aldus Roelof Kruize, algemeen directeur van Waternet. Lees zijn verhaal

Huidige projecten & normalisatietrajecten

Hoe meer de Nederlandse markt haar waterkennis deelt, hoe meer invloed ze krijgt op het dicteren van de gemeenschappelijke taal. Nederland heeft een kennisvoorsprong, maar om deze voorsprong vast te houden en export te vergroten is het noodzakelijk om een voortrekkersrol te nemen bij het opstellen van internationale afspraken.

De voordelen van normalisatie in de watersector

  • Vermarkten van kennis
  • Opschalen van innovaties
  • Creëren van een gemeenschappelijke taal
  • Versterken samenwerkingen
  • Bevorderen transparantie, overzicht en eenduidigheid

Lees welke initiatieven, projecten en normalisatie er al plaatsvinden op het gebied van water.

Bekijk de projecten

In gesprek over water!

NEN komt graag met partijen in gesprek over:

  • de toekomstige waterproblematiek;
  • hoe we gezamenlijk de Nederlandse concurrentiepositie kunnen versterken;;
  • hoe we de integrale samenwerking kunnen bevorderen;
  • nieuwe projecten en samenwerkingen.

Vul uw gegevens in zodat wij contact kunnen opnemen of gewenste informatie kunnen toesturen. Direct contact met ons opnemen is ook mogelijk via (015) 2 690 391 of via water@nen.nl

Meer verhalen en projecten

Investeren in waterkennis en watermanagement biedt het Nederlands bedrijfsleven enorme kansen. En die kansen moeten we als overheden, bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk pakken.

Lees meer inspirerende verhalen van partijen uit de watersector met hun visie op het gebied van internationale impact en het beheer van stedelijk water.