Verduurzamen van
watertechnologie

WETSUS speelt als toonaangevend Europees onderzoeksinstituut op het gebied van duurzame watertechnologie een belangrijk rol bij innovatie-ontwikkeling en kennisdeling. Volgens Cees Buisman, wetenschappelijk directeur van WETSUS, heeft WETSUS een bijzondere en succesvolle aanpak die andere instituten niet hebben kunnen kopiëren. Wat is het geheim?

Een interview met Cees Buisman, Wetenschappelijk Directeur WETSUS


‘Je kunt ons kenschetsen als een instituut dat samen met universiteiten en bedrijven risicovol onderzoek doet. Ik denk dat wij ons op twee punten onderscheiden van gelijksoortige instituten’, zegt Buisman. ‘Ten eerste staat bij ons de multidisciplinaire kennisontwikkeling voorop. Gebleken is dat wanneer je promovendi bij elkaar plaatst in het onafhankelijke WETSUS-lab, hoogleraren beter multidisciplinair met elkaar kunnen samenwerken. Ten tweede is het bedrijfsleven actief betrokken bij ons werk. Zij betalen eraan mee waardoor we samen grotere risico’s kunnen nemen dan wanneer we los van elkaar zouden werken. Dit is belangrijk, want zonder risico's geen doorbraken.’

Daarnaast werkt het instituut niet op projectbasis, maar op programmabasis. Bedrijven worden als het ware lid van een programma en binnen dat programma worden projecten ontwikkeld. Alle bedrijven, groot of klein, betalen evenveel en elk bedrijf heeft dus evenveel te zeggen. ‘Er wordt geen project gestart zonder initiële steun van bedrijven. Zij werken samen in een cluster van vertrouwen in plaats van alleen maar meeluisteren. Onze aanpak wordt het WETSUS-model genoemd. Het is echt een zwaan-kleef-aan-model: klein beginnen, maar langzaam maar zeker komen er steeds meer bedrijven bij. Wij willen ons specialiseren op onderwerpen die heel multidisciplinair zijn.’

Uitdagingen

Werd deze aanpak aanvankelijk met scepsis begroet, nu wordt allerwegen erkend dat de multidisciplinaire samenwerking succesvol is. ‘Wij hebben invloed door het ontwikkelen van nieuwe technologie. Wij willen de grenzen van de huidige technologie verschuiven. Hiervoor brengen we diverse partijen bij elkaar zoals eindgebruikers, technologiebedrijven, materiaalleveranciers en wetenschappers. Inhoudelijk richten wij ons op de kwaliteit van water. Een grote uitdaging is hoe we de nutriënten uit het water kunnen krijgen, zodat ze de zee niet vervuilen. Een ander probleem vormen de medicijnresten in het water. Er zijn nu bepaalde medicijnen die je er niet meer uit kunt krijgen. Wij onderzoeken hoe dat wel mogelijk is.’

Kennisdeling heeft WETSUS hoog in het vaandel staan en Buisman denkt dat normering daarbij een belangrijke rol kan spelen. ‘Met een norm hoef je verder niks meer uit te leggen. Het is een objectieve maatstaf. Bij lozingen bijvoorbeeld is normering waardevol, omdat je een norm hebt voor het meten van de lozing. De waterproblematiek vraagt om innovaties. Innovatie begint soms met woeste creativiteit. Daarbij moet je pas aan normen gaan denken als een innovatie is uitgekristalliseerd en op weg gaat naar bredere toepassing. Het gaat om het doel: ervoor zorgen dat kwalijke stoffen uit het water verdwijnen. Bij beheerprocessen kunnen normen van toegevoegde waarde zijn. Dat geldt ook bij het introduceren en opschalen van innovaties op nationaal, Europees en internationaal niveau.’

In gesprek over water!

NEN komt graag met partijen in gesprek over:

  • de toekomstige waterproblematiek;
  • hoe we gezamenlijk de Nederlandse concurrentiepositie kunnen versterken;
  • hoe we de integrale samenwerking kunnen bevorderen;
  • nieuwe projecten en samenwerkingen.


Vul uw gegevens in zodat wij contact kunnen opnemen of gewenste informatie kunnen toesturen. Direct contact met ons opnemen is ook mogelijk via
(015) 2 690 391 of via water@nen.nl


MEER VERHALEN

Lees de inspirerende verhalen van partijen met een visie op de verduurzaming van de watercyclus van de Nederlandse watersector.

Gerard Stroomberg - Directeur RIWA-Rijn

Een schone Rijn begint bij vertrouwen in waterlaboratoria

Om onze zorgen over lozingen van chemische stoffen op de Rijn onder de aandacht te houden, mag er geen twijfel bestaan over de resultaten van het onderzoek naar de waterkwaliteit. Gelukkig werken alle waterlaboratoria volgens dezelfde ISO-normen. Die staan simpelweg nooit ter discussie.

Lees zijn verhaal

Hilde Prummel - Directeur Waterlaboratorium Noord

Innovatie pas echt als deze daadwerkelijk wordt toegepast

Jaren is er onderzocht, overlegd en gelobbyd en nu is het zo ver: binnenkort kan de kwaliteit van drinkwater in Nederland officieel worden getest met behulp van DNA, voorspelt Hilde Prummel. ‘De aanvraag om deze test bij wet toe te staan is vorig jaar bij de minister ingediend. Ik verwacht dat het dit jaar rondkomt.’

Lees haar verhaal

Roelof Kruize - Directeur Waternet

Ontwikkeld in Nederland, dan verkoopt het zichzelf

Er is een kleine revolutie gaande in het polderlandschap rond Amsterdam. Overheidsbedrijf Waternet gaat in een van de polders brak grondwater omzetten in drinkwater. ‘Het temmen van de brakke kwel… Een typisch voorbeeld van verduurzaming van de watercyclus,’ aldus Roelof Kruize, algemeen directeur van Waternet.

Lees zijn verhaal