Een schone Rijn begint
bij vertrouwen in
waterlaboratoria

Om onze zorgen over lozingen van chemische stoffen op de Rijn onder de aandacht te houden, mag er geen twijfel bestaan over de resultaten van het onderzoek naar de waterkwaliteit. Gelukkig werken alle waterlaboratoria volgens dezelfde ISO-normen. Die staan simpelweg nooit ter discussie.

Een interview met Gerard Stroomberg, Directeur RIWA-Rijn


Ik durf wel te stellen dat het Nederlandse drinkwater het beste drinkwater ter wereld is. Wij zijn in staat om drinkwater te bereiden zonder het gebruik van chloor. Dat is uniek in de wereld en dat proef je. RIWA-Rijn is een vereniging van vier grote drinkwaterbedrijven die het Rijnwater als bron gebruiken. We lobbyen actief bij bedrijven en overheden bovenstrooms om de waterkwaliteit van de Rijn te verbeteren. Hoe schoner het water dat bij Lobith ons land binnenstroomt, hoe makkelijker het is om drinkwater te produceren. Dat is een duidelijk voordeel voor ons, maar de natuur profiteert ook mee van schoon rivierwater. Ja, er vindt nog steeds veel innovatie plaats als het gaat om zuiveringstechnieken, maar wat ons betreft worden die vooral ingezet bij de vervuilers bovenstrooms.

'Een van onze belangrijkste taken is om de waterkwaliteit bij de waterinlaten van de zuiveringsinstallaties in kaart te brengen. De drinkwaterbedrijven hebben ieder een eigen uitgebreid meetprogramma, waarbij standaard tientallen chemische stoffen worden gemeten. Ook Rijkswaterstaat, de waterschappen en de Duitse overheid meten voortdurend de waterkwaliteit. Gelukkig wordt er ook goed samengewerkt en worden gegevens uitgewisseld. De laboratoria die de analyses uitvoeren, werken allemaal volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 (Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria). Dat betekent dat de drinkwaterlaboratoria zich moeten houden aan dezelfde strenge regels over bijvoorbeeld de herleidbaarheid van meetresultaten, de wijze van kalibreren en over een waterdichte administratie van alle monsters. In uitgebreide rapportages worden de resultaten gepubliceerd en gedeeld met instanties zoals Rijkswaterstaat en het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Groot voordeel van deze gestandaardiseerde werkwijze is dat de meetresultaten nooit ter discussies staan. Ons lobbywerk wordt daardoor veel effectiever, de gesprekken gaan waar ze over moeten gaan: over de inhoud.'

Meetresultaten niet ter discussie

'De laatste jaren zien we steeds meer geneesmiddelen terug in het oppervlaktewater. Een voorbeeld daarvan zijn röntgencontrastmiddelen. Die krijgen patiënten in hoge concentraties toegediend tijdens een medisch onderzoek. Na afloop van het onderzoek verlaten deze stoffen met de patiënt het ziekenhuis en komen uiteindelijk via de wc terecht in de rivier. Dergelijk medisch onderzoek gebeurt steeds meer en dat zien we terug in onze metingen. We zijn nu met een ziekenhuis in Amsterdam in gesprek over het uitdelen van plaszakken om de eerste urine na een CT-scan op te vangen. Daarmee voorkom je minstens 80 procent van de emissie. Op termijn kunnen we in onze gesprekken met Duitse ziekenhuizen aandringen op het gebruik van deze slimme zakjes. Soms is lobbyen ook gewoon een kwestie van praktisch meedenken.'

Samen werken aan standaarden

'In 2015 werden we geconfronteerd met lozingen van pyrazool in de Rijn en de Maas, een afvalstof die bij de productie van een halffabrikaat van kunststof ontstaat. Pyrazool zat destijds niet in de standaard meetprogramma’s en het incident was aanleiding voor KWR Watercycle Research Institute om een nieuwe analysemethode te ontwikkelen. Om de meetresultaten van zo’n nieuwe methode vanaf het begin goed te borgen, zijn standaarden van belang, omdat deze de afspraken over de werkwijze vastleggen. Ik ben zelf betrokken bij het ontwikkelen van een ISO-norm over het interpreteren van het meetsignaal van een instrument. We willen daarin afspreken aan welke eisen het signaal minimaal moet voldoen om conclusies te kunnen trekken over de aanwezigheid van een stof. Deze norm is kortgeleden ingebracht in het ISO-circuit en wereldwijd in stemming geweest. Dat vind ik een belangrijke ontwikkeling omdat internationale standaarden het onderlinge vertrouwen versterken tussen de overheid, samenleving en de waterlaboratoria. Onmisbaar bij onze lobby voor een schone Rijn.'

In gesprek over water!

NEN komt graag met partijen in gesprek over:

  • de toekomstige waterproblematiek;
  • hoe we gezamenlijk de Nederlandse concurrentiepositie kunnen versterken;
  • hoe we de integrale samenwerking kunnen bevorderen;
  • nieuwe projecten en samenwerkingen.


Vul uw gegevens in zodat wij contact kunnen opnemen of gewenste informatie kunnen toesturen. Direct contact met ons opnemen is ook mogelijk via
(015) 2 690 391 of via water@nen.nl


MEER VERHALEN

Lees de inspirerende verhalen van partijen met een visie op de verduurzaming van de watercyclus van de Nederlandse watersector.

Cees Buisman - Wetenschappelijk Directeur WETSUS

Verduurzamen van watertechnologie

WETSUS speelt als toonaangevend Europees onderzoeksinstituut op het gebied van duurzame watertechnologie een belangrijk rol bij innovatie-ontwikkeling en kennisdeling. Volgens Cees Buisman, wetenschappelijk directeur van WETSUS, heeft WETSUS een bijzondere en succesvolle aanpak die andere instituten niet hebben kunnen kopiëren. Wat is het geheim?

Lees zijn verhaal

Hilde Prummel - Directeur Waterlaboratorium Noord

Innovatie pas echt als deze daadwerkelijk wordt toegepast

Jaren is er onderzocht, overlegd en gelobbyd en nu is het zo ver: binnenkort kan de kwaliteit van drinkwater in Nederland officieel worden getest met behulp van DNA, voorspelt Hilde Prummel. ‘De aanvraag om deze test bij wet toe te staan is vorig jaar bij de minister ingediend. Ik verwacht dat het dit jaar rondkomt.’

Lees haar verhaal

Roelof Kruize - Directeur Waternet

Ontwikkeld in Nederland, dan verkoopt het zichzelf

Er is een kleine revolutie gaande in het polderlandschap rond Amsterdam. Overheidsbedrijf Waternet gaat in een van de polders brak grondwater omzetten in drinkwater. ‘Het temmen van de brakke kwel… Een typisch voorbeeld van verduurzaming van de watercyclus,’ aldus Roelof Kruize, algemeen directeur van Waternet.

Lees zijn verhaal