Innovatie bestaat pas
echt als deze daadwerkelijk
wordt toegepast

Jaren is er onderzocht, overlegd en gelobbyd en nu is het zo ver: binnenkort kan de kwaliteit van drinkwater in Nederland officieel worden getest met behulp van DNA, voorspelt Hilde Prummel, directeur van Directeur Waterlaboratorium Noord (WLN). ‘De aanvraag om deze test bij wet toe te staan is vorig jaar bij de minister ingediend. Ik verwacht dat het dit jaar rondkomt.

Een interview met Hilde Prummel, Directeur Waterlaboratorium Noord


In 1998 begon WLN met onderzoek waarbij standaard-DNA van potentieel schadelijke bacteriën wordt ingezet om deze bacteriën in drinkwater op te sporen. De Legionella-uitbraak het jaar daarop in Bovenkarspel, gaf een extra boost. Er ontstond een enorme behoefte aan snelle metingen. ‘Vraag uit de praktijk, dat helpt innovatie,’ weet Prummel, die bij Arcadis werkte voor ze naar WLN overstapte.

Sinds circa vijf jaar kan met behulp van DNA/RNA-vergelijkingen binnen vier uur worden vastgesteld of water E. coli- of enterococcen-bacteriën bevat. Prummel: ‘Maar innovatie bestaat pas echt als deze daadwerkelijk wordt toegepast.’ Dat vergt meer dan alleen slimme techniek.

Kennis delen voor een beter resultaat

De wet vereist nog steeds dat watermonsters, met een membraanfilter op een voedingsplaatje, 12 tot 48 uur een broedstoof ingaan. Daarna wordt op de aanwezigheid van E. coli- en enterococcen-bacteriën getest. ‘Na bijvoorbeeld een leidingbreuk of een reparatie moet je minimaal 48 uur wachten voordat de leiding weer in gebruik kan worden genomen; voordat er weer kan worden gedronken of gedoucht.’

Er is al jaren een snellere techniek voorhanden, waar is het wachten op?
Kennisdeling is een vereiste om innovaties op te schalen, ook al werkt het remmend, verklaart Prummel. WLN heeft de techniek twee jaar geleden met de andere Nederlandse drinkwaterlaboratoria gedeeld. De techniek is verder getest en aangescherpt. ‘We hadden op dit onderwerp een voorsprong maar je moet pas op de plaats maken. Iedereen heeft z’n eigen kennis en stokpaardjes en het sluiten van compromissen vergt tijd. Maar het uiteindelijke resultaat is beter.’

Springplank naar de wereld

Inmiddels is de techniek gedetailleerd omschreven en gevalideerd: de testuitslagen zijn in alle laboratoria hetzelfde. Het was het wachten waard, vindt Prummel. Na acceptatie van de overheid wil de branche een officiële NEN-norm. ‘Een NEN-normalisatietraject kost zo twee jaar. Maar eenmaal genormeerd is de techniek voor de wereld inzetbaar.’

Wettelijke verankering inclusief de benodigde normalisatie is cruciaal. ‘Afwezigheid van normalisatie zou de doodsteek zijn voor innovatieve krachten, zeker aangaande waterkwaliteit. Als het om de volksgezondheid gaat is iedereen huiverig om innovatie toe te passen.’ Ondertussen blijven Nederlandse specialisten op het vlak van microbiologie actief in internationale waterfora en op bijeenkomsten van normalisatie-instanties wereldwijd. Het mes snijdt aan twee kanten. Er wordt internationaal draagvlak gecreëerd voor in Nederland ontwikkelde technieken. Daarnaast kan op tijd worden ingesprongen op ontwikkelingen elders die interessant kunnen zijn voor Nederland. Prummel: ‘De Nederlandse drinkwatersector loopt voorop in de kwaliteit en dat willen we zo houden.’

In gesprek over water!

NEN komt graag met partijen in gesprek over:

  • de toekomstige waterproblematiek;
  • hoe we gezamenlijk de Nederlandse concurrentiepositie kunnen versterken;
  • hoe we de integrale samenwerking kunnen bevorderen;
  • nieuwe projecten en samenwerkingen.


Vul uw gegevens in zodat wij contact kunnen opnemen of gewenste informatie kunnen toesturen. Direct contact met ons opnemen is ook mogelijk via
(015) 2 690 391 of via water@nen.nl


MEER VERHALEN

Lees de inspirerende verhalen van partijen met een visie op de verduurzaming van de watercyclus van de Nederlandse watersector.

Cees Buisman - Wetenschappelijk Directeur WETSUS

Verduurzamen van watertechnologie

WETSUS speelt als toonaangevend Europees onderzoeksinstituut op het gebied van duurzame watertechnologie een belangrijk rol bij innovatie-ontwikkeling en kennisdeling. Volgens Cees Buisman, wetenschappelijk directeur van WETSUS, heeft WETSUS een bijzondere en succesvolle aanpak die andere instituten niet hebben kunnen kopiëren. Wat is het geheim?

Lees zijn verhaal

Gerard Stroomberg - Directeur RIWA-Rijn

Een schone Rijn begint bij vertrouwen in waterlaboratoria

Om onze zorgen over lozingen van chemische stoffen op de Rijn onder de aandacht te houden, mag er geen twijfel bestaan over de resultaten van het onderzoek naar de waterkwaliteit. Gelukkig werken alle waterlaboratoria volgens dezelfde ISO-normen. Die staan simpelweg nooit ter discussie.

Lees zijn verhaal

Roelof Kruize - Directeur Waternet

Ontwikkeld in Nederland, dan verkoopt het zichzelf

Er is een kleine revolutie gaande in het polderlandschap rond Amsterdam. Overheidsbedrijf Waternet gaat in een van de polders brak grondwater omzetten in drinkwater. ‘Het temmen van de brakke kwel… Een typisch voorbeeld van verduurzaming van de watercyclus,’ aldus Roelof Kruize, algemeen directeur van Waternet.

Lees zijn verhaal