Als het in Nederland
ontwikkeld is, dan
verkoopt het zichzelf

Er is een kleine revolutie gaande in het polderlandschap rond Amsterdam. Overheidsbedrijf Waternet gaat in een van de polders brak grondwater omzetten in drinkwater. ‘Het temmen van de brakke kwel… Een typisch voorbeeld van verduurzaming van de watercyclus,’ aldus Roelof Kruize, algemeen directeur van Waternet.

Een interview met Roelof Kruize, Directeur Waternet


In de omgeving van Amsterdam liggen honderden hectares polderland, circa zes meter beneden de waterspiegel. Jaarlijks komt hier circa 10 miljoen kubieke meter zogeheten kwelwater omhoog. Het kwelwater is minder zout dan zeewater, maar desondanks funest voor de landbouw. Het bezorgt landbouwers in de omgeving en Waternet kopzorgen. Kruize: ‘We spoelen de sloten door met water uit het IJsselmeer. Er is tien keer zo veel water nodig om het schoon te spoelen. Dan heb je het over 100 miljoen kuub IJsselmeerwater per jaar.’

Kopzorgen in een veranderend klimaat

Het probleem groeit. Terwijl de zomers droger worden, zakken de polders door bodemdaling verder. Er is steeds meer IJsselmeerwater nodig om de polders bruikbaar te houden voor de landbouw, waarschuwt Kruize. ‘We zijn erbij gebaat zorgvuldig met het IJsselmeerwater om te gaan.’

Waternet is daarom gaan zoeken naar een structurele oplossing die inspeelt op het veranderende klimaat, duurzaam én betaalbaar is. ‘We gaan kwelwater – water dat nu in feite wordt afgevoerd alsof het afvalwater is - door een membraan halen om er drinkwater van te maken.’ Door kwelwater op deze manier te filteren, ontstaat drinkwater. En sloten hoeven niet meer te worden doorgespoeld met water uit het IJsselmeer.

De toepassing raakt aan alle gebieden waarop Waternet actief is: het zuiveren van afvalwater, het maken van drinkwater, het schoonmaken van het oppervlaktewater én het zorgen dat het oppervlaktewater niet te hoog of te laag staat.

Er is al een werkende pilot en dit jaar wordt de techniek voor het eerst buiten in een van de diepere polders toegepast. Kruize: ‘En niet op laboratoriumschaal.’

Kruisbestuiving tussen disciplines

Onder meer in de Verenigde Arabische Emiraten wordt zout water al gezuiverd met behulp van membranen, maar de toepassing voor brak water is nieuw. Het feit dat binnen Waternet meerdere disciplines gecombineerd zijn, bevordert volgens Kruize kennisdeling en daarmee innovatie. ‘Op de raakvlakken zitten de meest interessante innovaties.’

Doordat Waternet zich zowel over oppervlaktebeheer als drinkwater buigt, zijn vragen onderling makkelijker te beantwoorden: ‘Hoeveel zoute kwel is er? Wat is het effect hiervan op het oppervlaktewater? Hoe gaan we met deze techniek voldoen aan de normen voor drinkwatervoorziening?’

Nu nog wordt drinkwater in Nederland onthard met het milieubelastende natronloog om aan de NEN-normen te voldoen. Waternet vond een oplossing die beter is voor het milieu én die ook aan de NEN-normen voldoet. Met de membramentechniek is het gebruik van natronloog niet meer nodig. Bovendien zijn de totale kosten lager. Kruize: ‘Het is duurzamer en we verdienen het ruimschoots terug.’

Nederland Waterland

Kruize ziet mogelijkheden voor internationale toepassing van de aanpak, bijvoorbeeld in Bangladesh of Egypte. ‘De grote metropolen liggen in de delta en de bevolking verhuist naar de steden.’

Mede dankzij de hoge normen die Nederland aan de waterkwaliteit stelt, kan Nederland ook hier een rol als gidsland vervullen, verwacht hij. ‘Wereldwijd kijkt men naar the Dutch als het om water gaat. Water is niet voor niets een van de topsectoren. Als het in Nederland ontwikkeld is, dan verkoopt het zichzelf.’

In gesprek over water!

NEN komt graag met partijen in gesprek over:

  • de toekomstige waterproblematiek;
  • hoe we gezamenlijk de Nederlandse concurrentiepositie kunnen versterken;
  • hoe we de integrale samenwerking kunnen bevorderen;
  • nieuwe projecten en samenwerkingen.


Vul uw gegevens in zodat wij contact kunnen opnemen of gewenste informatie kunnen toesturen. Direct contact met ons opnemen is ook mogelijk via
(015) 2 690 391 of via water@nen.nl


MEER VERHALEN

Lees de inspirerende verhalen van partijen met een visie op de verduurzaming van de watercyclus van de Nederlandse watersector.

Cees Buisman - Wetenschappelijk Directeur WETSUS

Verduurzamen van watertechnologie

WETSUS speelt als toonaangevend Europees onderzoeksinstituut op het gebied van duurzame watertechnologie een belangrijk rol bij innovatie-ontwikkeling en kennisdeling. Volgens Cees Buisman, wetenschappelijk directeur van WETSUS, heeft WETSUS een bijzondere en succesvolle aanpak die andere instituten niet hebben kunnen kopiëren. Wat is het geheim?

Lees zijn verhaal

Gerard Stroomberg - Directeur RIWA-Rijn

Een schone Rijn begint bij vertrouwen in waterlaboratoria

Om onze zorgen over lozingen van chemische stoffen op de Rijn onder de aandacht te houden, mag er geen twijfel bestaan over de resultaten van het onderzoek naar de waterkwaliteit. Gelukkig werken alle waterlaboratoria volgens dezelfde ISO-normen. Die staan simpelweg nooit ter discussie.

Lees zijn verhaal

Hilde Prummel - Directeur Waterlaboratorium Noord

Innovatie pas echt als deze daadwerkelijk wordt toegepast

Jaren is er onderzocht, overlegd en gelobbyd en nu is het zo ver: binnenkort kan de kwaliteit van drinkwater in Nederland officieel worden getest met behulp van DNA, voorspelt Hilde Prummel. ‘De aanvraag om deze test bij wet toe te staan is vorig jaar bij de minister ingediend. Ik verwacht dat het dit jaar rondkomt.’

Lees haar verhaal