Medicijnresten in water

Zonder dat we ons daarvan bewust zijn, spelen we allemaal een rol bij de medicijnresten die in het water terecht komen en de gevolgen die dat heeft voor de natuur.

Het probleem wordt dringender als je bedenkt dat onze maatschappij vergrijst en er in toenemende mate medicijnen worden uitgegeven door bijvoorbeeld huisartsen en apotheken en worden gebruikt door de burgers. De verantwoordelijkheid van gezond water ligt niet bij een partij. Deze ligt bij ons allemaal.

Hoe kunnen we de keten ontrafelen en tot concrete acties komen om het probleem van medicijnresten in ons water op te lossen?

Welke breed gedragen afspraken zijn nodig?

  • Medicijnresten in water is een ketenprobleem. Door een brug te bouwen tussen de zorgkant en de waterkant kunnen we inzicht krijgen in het probleem als keten en oplossingen zoeken tussen de ketenpartners.
  • Er zijn overal wettelijke regelingen en normen voor in Nederland. Maar wettelijke normen over de toegestane concentratie in water ontbreken.

Onderzoek naar het filteren van medicijnresten uit water bij ziekenhuizen

Medicijnresten in water is een onderwerp dat steeds meer in de media verschijnt. De overheid besteedt er veel aandacht aan met bijvoorbeeld de Ketenaanpak uit Water. En ook de Green Deal Duurzame Zorg 2.0 laat zien dat we dit probleem met opgestroopte mouwen willen aanpakken. Ook NEN zit niet stil. In november 2018 vond zo de NEN Water Challenge plaats. Een van de onderwerpen was ‘medicijnresten in/uit water’. Om de brede problematiek hiervan te bespreken, zijn experts uit de gehele waterketen gevraagd aan te schuiven aan een rondetafel. Op 25 juni jl. volgde een event over normen en innovatie waarin dezelfde partners en nieuwe partners (zorgkant als farmacie dit keer meer betrokken) verder praatten om een volgende stap zetten. Op basis van deze gesprekken vernemen we dat er concrete handvatten worden gezocht. Normalisatie zou hier een rol kunnen spelen. Er zijn zoveel knoppen om aan te draaien, waar beginnen we? Daarom zijn we aan de slag met een bestaande methode “pharmafilter” om medicijnresten te zuiveren voordat ze vanuit ziekenhuizen het riool inkomen. Expertise, ideeën of innovatie oplossingen? Wij horen het graag!

Verhalen & podcasts

De reis van een paracetamol

Medicijnresten in water | Podcast-serie Water
We slikken in totaal 12.000 verschillende soorten medicijnen. Medicijnen slikken we allemaal wel eens, maar wist jij dat jouw medicijn voor een lange tijd terug te vinden is in het water? Tijd om dit probleem aan te pakken met de juiste normen. John van Schagen is zijn paracetamol nagereisd en heeft een afspraak met de directeur van vereniging van rivierwaterbedrijven (RIWA).

Verduurzamen van watertechnologie

Een interview met Cees Buisman, Wetenschappelijk Directeur WETSUS
WETSUS speelt als toonaangevend Europees onderzoeksinstituut op het gebied van duurzame watertechnologie een belangrijk rol bij innovatie-ontwikkeling en kennisdeling. Volgens Cees Buisman, wetenschappelijk directeur van WETSUS, heeft WETSUS een bijzondere en succesvolle aanpak die andere instituten niet hebben kunnen kopiëren. Wat is het geheim?

Lees zijn verhaal

Vertrouwen belangrijk bij verkoop van technologie

Hilde Prummel - Directeur Waterlaboratorium Noord
Jaren is er onderzocht, overlegd en gelobbyd en nu is het zo ver: binnenkort kan de kwaliteit van drinkwater in Nederland officieel worden getest met behulp van DNA, voorspelt Hilde Prummel, directeur van Directeur Waterlaboratorium Noord (WLN). ‘De aanvraag om deze test bij wet toe te staan is vorig jaar bij de minister ingediend. Ik verwacht dat het dit jaar rondkomt.’

Lees haar verhaal

In gesprek

NEN komt graag met partijen in gesprek over waterkwaliteit:Of neem direct contact met ons op:

Leanne Valom

Leanne Valom

Leanne Valom is consultant bij NEN. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015-2690360 of stuur een e-mail naar mm@nen.nl.

Mail Leanne

Laat uw gegevens achter zodat wij contact met u kunnen opnemen:

Sustainable Development Goals

Dat zijn zeventien Sustainable Development Goals, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, om de wereld tot "een betere plek te maken in 2030", schrijven de Verenigde Naties (VN) in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN "de grootste uitdaging van deze tijd". Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

SDG 6: Schoon water en sanitair

Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen.
Wereldwijd stroomt meer dan 80% van het door de samenleving gegenereerde afvalwater terug in het ecosysteem zonder te worden behandeld of hergebruikt. En dat terwijl ongeveer 40% van de wereldbevolking niet over genoeg water beschikt om in haar behoeften te voorzien. Normen omvatten vele standaarden voor waterbeheer.

Lees meer over SDG 6: schoon water en sanitair