Microplastics in water

Dankzij The Ocean Clean Up van Boyan Slat is het inmiddels bij iedereen wel bekend: plastics bevinden zich overal in het water, de ‘plastic soup’ van drijfnetten, emmers en plastic zakjes is maar een voorbeeld.

De plastics verdwijnen niet zomaar uit het milieu, maar breken af in steeds kleinere stukjes, tot ze zo klein zijn dat ze niet meer met het blote oog gezien kunnen worden. Zogenaamde microplastics met een diameter van minder dan 5 millimeter.

Via de gootsteen, het doucheputje of de wasmachine komen microplastics in het riool. De microplastics glippen voor een groot deel door de waterzuivering heen. Ook het slijtsel van autobanden belandt via de afvoer van regenwater in het oppervlaktewater. De microplastics kom je vervolgens overal in het water tegen, ook in levende vissen, garnalen en zelfs watervlooien, die in het water leven.

Wat kunnen we doen om te voorkomen dat microplastics in het milieu terecht komen?

Welke breed gedragen afspraken zijn nodig?

  • Hoe groot is het probleem? Eenduidige monitoringsmethode om microplastics te meten. Zodat meetresultaten met elkaar vergeleken kunnen worden. Onderzoeken wat de effecten op mens, dier en milieu zijn.
  • Oplossingen. Hoe verwijder je de bestaande microplastics uit het milieu? Hoe voorkom je dat microplastics in het milieu terechtkomen?
  • Beleid. Hoeveel microplastics mogen er maximaal in het water zitten? Stimuleren van verwijderen van microplastics Stimuleren van voorkomen dat microplastics in het milieu komen

Eerste stappen op weg naar 2030

  • In kaart brengen van Nederlandse en Europese initiatieven op het gebied van monitoring en regulering.

Op 25 juni 2019 vond de eerste brainstormsessie plaats over microplastics in water. Al gauw werd duidelijk dat microplastics in water een milieuprobleem vormt waarbij veel stakeholders betrokken zijn. Tijdens de ronde tafelsessie bleek dat er in eerste instantie grote behoefte is aan standaardisatie voor monstername, meetmethoden en analyses van microplastics in water, maar ook aan termen en definities. Hierover gaan we verder praten tijdens het microplastics in water evenement dat NEN eind november of begin december 2019 organiseert. Download het verslag van de brainstormsessie.

In gesprek

NEN komt graag met partijen in gesprek over het Nederlandse standpunt en de stand van zaken op het gebied van waterkwaliteit en microplastics in water:

  • hoe monitoren we het aantal microplastics in water;
  • hoe verwijderen we de microplastics;
  • hoe voorkomen we dat ze in het water terecht komen;
  • hoe kunnen we de integrale samenwerking bevorderen.Of neem direct contact met ons op:

Marina Maroulakis

Marina Maroulakis

Marina Maroulakis is consultant bij NEN. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015-2690103 of stuur een e-mail naar mm@nen.nl.

Berthe van Haaster

Berthe van Haaster

Berthe van Haaster is consultant bij NEN. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015-2690479 of stuur een e-mail naar mm@nen.nl.

Laat uw gegevens achter zodat wij contact met u kunnen opnemen:

Sustainable Development Goals

Dat zijn zeventien Sustainable Development Goals, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, om de wereld tot "een betere plek te maken in 2030", schrijven de Verenigde Naties (VN) in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN "de grootste uitdaging van deze tijd". Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

SDG 6: Schoon water en sanitair

Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen.
Wereldwijd stroomt meer dan 80% van het door de samenleving gegenereerde afvalwater terug in het ecosysteem zonder te worden behandeld of hergebruikt. En dat terwijl ongeveer 40% van de wereldbevolking niet over genoeg water beschikt om in haar behoeften te voorzien. Normen omvatten vele standaarden voor waterbeheer.

Lees meer over SDG 6: schoon water en sanitair